Home > Allmänt > Vård för papperslösa – möte den 7 oktober i Stockholm

Vård för papperslösa – möte den 7 oktober i Stockholm

October 6th, 2013

Till hela Rätt till Vård-initiativet http://www.vardforpapperslosa.se

Vi har funnits som mötesträff, någon slags nätverk sedan 2007.
Utan vårt samarbete skulle det situationen sett annorlunda ut när det gäller vård för papperslösa. Vi har kommit en bit på väg och lärt oss mycket.

1. Välkomna måndag 7 oktober 16.30 till 19.00
Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm

Anmäl er gärna – ostmacka o kaffe/te finns.

2. Vård som inte kan anstå?
Socialstyrelsen fick ett uppdrag 14 maj…
http://www.regeringen.se/sb/d/16826/a/216708
Att stödja genomförandet av den nya lagen, klargöra mera runt
– vård som inte kan anstå,
– identiteten av de papperslösa,
– dokumentationen och
– uppföljningen av den nya lagen
Första muntliga redogörelsen har hållits – hela uppdraget skall vara klart 1 mars 2014.

Elis Envall som har uppdraget på Socialstyrelsen kommer till vårt möte och berättar om första steget i detta samt hur vi kan hjälpa till.

3. Kvartalsgenomgång av Lag SFS 2013:407 – om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/13/130407.PDF

Detta är en lag som många protesterade mot, se bl.a. remissvar i november 2012 – http://www.vardforpapperslosa.se/aktuellt.asp?selMonth=2012-11 av många olika skäl.
Första kvartalsgenomgången. Hur ser det ut?

Vad fungerar och vad fungerar inte?
Rosengrenska, Läkare i Världen och Röda Korset kommer till mötet och berättar. Många andra organisationer har kloka tankar runt ömtåliga grupper, diskriminering, etik, folkhälsa, rättigheter och vård…

Vi får hjälpas åt att tänka och sammanfatta.
Anne Sjögren
sammankallande i Rätt till vård-initiativet
sjuksköterska/teamledare
Vård för papperslösa
Rosengrenska/Röda Korset
Andra Långgatan 19, 413 28 Göteborg

Categories: Allmänt Tags:
Comments are closed.