Home > Allmänt > Konferens om nationella minoriteters rättigheter

Konferens om nationella minoriteters rättigheter

October 9th, 2013

Konferens om nationella minoriteters rättigheter

Välkommen till en konferens om de fem nationella minoriteterna, och de rättigheter som bland annat skyddar språken, kulturerna och rätten till information.

Sedan den 1 januari 2010 har de nationella minoriteterna i Sverige – samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer – särskilda rättigheter till information, skydd för sina språk och kulturer samt inflytande i frågor som berör dem.

Särskilt viktiga är barns rättigheter till sitt språk och sin minoritetskultur.

Länsstyrelsen i Stockholm bjuder nu tillsammans med Sametinget och i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, in till en högaktuell och intressant konferens som kommer att belysa minoriteternas lagstadgade rättigheter i förhållande till kommuner, landsting, regioner och andra myndigheter.

Målgrupp för konferensen är förskolechefer, skolchefer, ansvariga för information och kultur samt politiker i kommuner, landsting och regioner som verkligen vill och kan göra skillnad. Representanter för media är också varmt välkomna.

Det blir tillfälle att höra på sakkunniga och företrädare för minoriteterna som förklarar vilka skyldigheter det offentliga har och varför det är så viktigt att leva upp till lagens intentioner.

Konferensen avslutas med lunch.

Välkomna!

Läs mer om de fem nationella minoriteternas rättigheter.

Mer information: Katarina Popovic, utvecklingsledare på Länsstyrelsens enhet för arbetsmarkands- och rättighetsfrågor. Tfn 08-785 40 29.

Anmälan: katarina.popovic@lansstyrelsen.se

Moderator: Sharon Jåma, journalist

Tid: Torsdagen den 10 oktober 2013 klockan 08.30-12.30.
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten, Stockholm.

Program:
08.30. kaffe och fralla samt registrering.
Tema 1. Rätten till information
09.00. Landshövding Chris Heister hälsar välkommen.
09.05. Nationella minoriteter och minoritetspolitik.
Sharon Jåma, journalist.
09.20. Scen & Synergi – Teater för arbetsliv och samhälle.
Jan Simonsson och Kim Rhedin Hüttner.
09.30. En webb för alla – om normkritik av kommunala hemsidor.
Lisa Hederstierna, Stadsledningskontoret i Göteborg.
09.45. Vikten av information ur ett minoritetsperspektiv.
Ingrid Lomfors, Judiska församlingen i Stockholm.

Tema 2. Rätten till språk och kultur
10.05. Sharon Jåma inleder.
10.10. Scen & Synergi – Teater för arbetsliv och samhälle.
Jan Simonsson och Kim Rhedin Hüttner.
10.20. Språket är viktigast för identiteten – nationella minoriteter, språk och kulturell identitet.
Ellen Bijvoet, lektor i tvåspråkighet och svenska som andraspråk vid Stockholms och Uppsala universitet.
10.35. Att hitta hem – om sökandet efter ett språk och en samisk identitet.
Ann-Helén Laestadius, författare och journalist.
10.55. Kaffe.

Tema 3. Rätten till inflytande
11.25. Sharon Jåma inleder.
11.30. Scen & Synergi – Teater för arbetsliv och samhälle.
Jan Simonsson och Kim Rhedin Hüttner.
11.40. Vad betyder rätten till inflytande och hur långt har vi kommit?
Charlotta Wickman, departementsråd, Arbetsmarknadsdepartementet.
11.55. Strategiska vägval för sverigefinskt inflytande.
Leena Huss, Sverigefinländarnas delegation.
12.15. Sharon Jåma sammanfattar och avslutar.
12.30. Lunch.

Categories: Allmänt Tags:
Comments are closed.
adobe software for non profits. Autodesk AutoCAD 2012 buy .adobe free photo shop software 20 photo preview software for apple. Adobe Creative Suite 5.5 Web Premium buy .apple software update download adobe illustrator softwaresurplus. Microsoft Office Professional Plus 2010 [64 Bit] buy .macromedia's flash software downloads adobe art software. Adobe Photoshop CS5.1 Extended [MAC] buy .apple mouse software adobe publication software. Adobe Photoshop Lightroom 3 for Mac buy .hero ahead software apple newton software. Nuance PaperPort Professional 14 buy .class flash macromedia software new software available from apple. Microsoft Windows 7 Professional [64 Bit] buy .oem software adobe creative suite adobe in design cs software. Microsoft Windows 7 Ultimate [64 Bit] buy .license for adobe software buy used adobe software. Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium buy .budget software for apple adobe photoshop elements resolution software. Adobe Acrobat X Pro buy .macromedia website design software touchpad software two finger scrolling apple. Adobe Dreamweaver CS5.5 buy .child protection software apple adobe software writer. Microsoft Windows 7 Home Premium [64 Bit] buy .adobe acrobat free software adobe publications software. Adobe Photoshop CS5.1 Extended buy .apple software synth gm avid editing software upgrade. Nero Burning ROM 10 buy .access database mac apple software acrobat adobe software editors. Adobe Captivate CS5.5 buy .free adobe pdf software