Home > Allmänt, Immigrant-institutet > Rösta den 14 september!

Rösta den 14 september!

September 11th, 2014

Immigrant-institutet har en hemsida om invandrare och politik, där man bl.a. namnger de invandrade kandidater till Riksdagen som vi känner till. Kandidater till kommun och landsting är så många att det inte går rent praktiskt.

Gå till http://www.immi.se/politik/valen2014 för att se invandrare kandidater till Riksdagen. Känner ni någon som inte är med på listorna, meddela gärna till miguel.benito@immi.se.

Det finns en ny kampanj i Twitter: #kryssaeninvandrare, där Miguel Benito uppmanar alla att skriva och kanske lägga en länk till era invandrade kandidater, så att andra också kan kryssa på dem.

Det är kort om tid men mycket kan göras för att invandrare ska bli ännu bättre representerade. Många invandrare har blivit valda tidigare tack vare “personval”, dvs genom att man kryssat deras namn i valsedeln.

Som bekant har invandrarnas röstdeltagande minskat för varje val. Vi måste hjälpas åt att bryta trenden. 6valmansk% av valmanskåren utgörs av utländska medborgare som varit folkbokförda längre än tre år.

Landstingsval, hela riket 7 576 875, därav 453.741 utländska medborgare.

Kommunval, hela riket 7 623 661, därav 454 629 ,utländska medborgare.

Categories: Allmänt, Immigrant-institutet Tags:
Comments are closed.