Home > Konferenser > 3-4/6 Att fly till Sverige – och återta sin hälsa

3-4/6 Att fly till Sverige – och återta sin hälsa

May 29th, 2015

Att fly till Sverige – och återta sin hälsa

Tid: 3–4 juni 2015
Plats: Garnisonen konferens, Karlavägen 100, Stockholm
Anmälan: Konferensen är fullbokad.

Personer som flytt till Sverige har ibland olika typer av hälsoproblem, inte sällan kopplade till traumatiska erfarenheter i hemlandet.

Länsstyrelserna bjuder nu in till en konferens om samhällsorientering och hälsokommunikation.

– Det är viktigt att öka möjligheterna för nyanlända att aktivt delta i samhällsliv och arbetsliv, säger Chris Heister, landshövding i Stockholms län.

Samhällsorientering är en lagstadgad utbildning för nyanlända invandrare, som ska ge kunskap om hur samhällsliv och arbetsmarknad fungerar.

Erfarenheter visar att deltagarna ofta har problem kopplade till sin hälsa. Många gånger handlar det om personer som upplevt krig eller andra traumatiska händelser, ibland under själva flykten, och fysisk eller psykisk ohälsa är vanligt.

– Flyktingar har ofta sämre hälsa än personer som är födda i Sverige men söker mer sällan hjälp från hälso- och sjukvård. Att människor lider av ohälsa är ett problem i sig, det gör det också betydligt svårare för individen att etablera sig i det svenska samhället, säger Chris Heister.

Länsstyrelsen har i uppdrag att varje år följa upp samhällsorienteringen och lämna en redovisning till regeringen. I årets redovisning lyfts ett antal utvecklingsområden fram, varav ett är behovet av att utöka samhällsorienteringen med hälsokommunikation.

Som ett led i att utveckla detta arrangerar nu länsstyrelserna i samarbete med Malmö högskola samt universiteten i Lund och Uppsala en nationell konferens om samhällsorientering och hälsokommunikation.

Arrangemanget sker med stöd av Europeiska flyktingfonden.

På programmet står bland annat:

Inledning
Chris Heister (landshövding i Stockholms län), Erik Nilsson (statssekreterare, arbetsmarknadsdepartementet) och dr Santino Severoni (regional koordinator för migration och folkhälsa, WHO:s Europakontor).

Varför hälsa i etablering och samhällsorientering?
Katarina Carlzén (Länsstyrelsen Skåne), Slobodan Zdravkovic (Malmö högskola) och Josefin Wångdahl (Uppsala universitet).

Health – a key factor within the reception of migrants in Europe
Dr Santino Severoni (regional koordinator för migration och folkhälsa, WHO:s Europakontor).

Vad säger rekommendationerna för hälskommunikation?
Josefin Wångdahl (Uppsala universitet).

Konferensen riktar sig till beslutsfattare, ansvariga eller verksamma inom samhällsorientering och hälsokommunikation.

Olle Castelius
Presschef Länsstyrelsen Stockholm
010-223 12 74, 076-785 45 50

Categories: Konferenser Tags:
Comments are closed.
adobe software for non profits. Autodesk AutoCAD 2012 buy .adobe free photo shop software 20 photo preview software for apple. Adobe Creative Suite 5.5 Web Premium buy .apple software update download adobe illustrator softwaresurplus. Microsoft Office Professional Plus 2010 [64 Bit] buy .macromedia's flash software downloads adobe art software. Adobe Photoshop CS5.1 Extended [MAC] buy .apple mouse software adobe publication software. Adobe Photoshop Lightroom 3 for Mac buy .hero ahead software apple newton software. Nuance PaperPort Professional 14 buy .class flash macromedia software new software available from apple. Microsoft Windows 7 Professional [64 Bit] buy .oem software adobe creative suite adobe in design cs software. Microsoft Windows 7 Ultimate [64 Bit] buy .license for adobe software buy used adobe software. Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium buy .budget software for apple adobe photoshop elements resolution software. Adobe Acrobat X Pro buy .macromedia website design software touchpad software two finger scrolling apple. Adobe Dreamweaver CS5.5 buy .child protection software apple adobe software writer. Microsoft Windows 7 Home Premium [64 Bit] buy .adobe acrobat free software adobe publications software. Adobe Photoshop CS5.1 Extended buy .apple software synth gm avid editing software upgrade. Nero Burning ROM 10 buy .access database mac apple software acrobat adobe software editors. Adobe Captivate CS5.5 buy .free adobe pdf software