Home > Konferenser > 21/4 Hela staden – bryt segregationen, men hur?

21/4 Hela staden – bryt segregationen, men hur?

April 6th, 2017

Hela staden – bryt segregationen, men hur?
Välkommen till slutrapportering av forskningsprojektet Hela staden – bryt segregationen. Forskning möter politik i samtal på temat: Hur bryter vi segregationen i Sverige?

När: Fredag den 21 april, klockan 10:00 – 13:20, inklusive lunch
Var: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm
T-bana: T-Centralen / Rådhuset

Anmäld dig här

Vänligen anmäl dig senast den 18 april.
Välkommen!

takt med att rikspolitiken presenterat flertalet förslag för att minska brottsligheten i socialt utsatta områden, förbättra svenska skolan, få nyanlända snabbare i arbete och minska boendesegregationen blir det allt viktigare att granska vilka förslag som utifrån forskning kan fungera.
Välkommen till lansering av Fores slutrapport Hela staden – bryt segregationen. Konferensen inleds med en kort presentation av de olika delrapporterna författade av Jerzy Sarnecki, Andreas Bergh, Susanne Urban samt Fredrik Bergström. Presentationen följs av diskussion mellan politiker, forskare och sakkunniga på temat: Hur bryter vi segregationen i Sverige? 
Inom forskningsprojektet har en rapport för varje ämnesområde presenterats. Dessa rapporter finns nu samlade i bokform och kommer delas ut under seminariet. Om du inte har möjlighet att delta kan du även beställa hem boken.

Medverkande
Ibrahim Baylan (S), samordnings- och energiminister. 
Elisabeth Svantesson (M), riksdagsledamot, f.d. arbetsmarknadsminister.
Jonas Nygren, förbundschef för Hyresgästföreningen och särskild utredare för Delegationen mot segregation.
Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet.
Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet. 
Andreas Bergh, forskare på Institutet för Näringslivsforskning (IFN).
Susanne Urban, docent och universitetslektor vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF).
Fredrik Bergström, affärsområdeschef i det globala analys- och teknikkonsultföretaget WSP. 
Fler deltagare tillkommer löpande. 
Moderatorer är Minna Ljunggren, chef för Fores program Migration och integration och Andreas Bergström, vice vd på Fores.

Om projektet Hela staden – bryt segregationen
Med forskningsprojektet Hela staden – bryt segregationen birar Fores till diskussionen om vad som borde göras för att minska klyftor och motarbeta problem i socioekonomiskt svaga områden. I projektet har Fores tillsammans med forskare studerat arbetsmarknad, bostadsmarknad, utanförskap och brottslighet, och utbildning för att se varför skillnaderna är så stora, vilka åtgärder som fungerat och vad som saknas för att bygga ett starkare, integrerat Sverige. Läs mer och se lanseringarna av de olika delrapporterna på vår hemsida. 

Categories: Konferenser Tags:
Comments are closed.