Home > Allmänt > 26/11 Disabled Refugees Welcomes (DRW) – slutkonferens

26/11 Disabled Refugees Welcomes (DRW) – slutkonferens

November 8th, 2020
Disabled Refugees Welcomes (DRW)  Slutkonferens med 7 spännande workshops
När: den 26 november 2020
Tid: klockan 10:00 – 12:45; 14:00 – 16:30

Anmäl dig här

Information
– Efter registreringen kommer du att få ett email med information om hur du går med i mötet.
– Zoom-evenemang kommer att spelas in.
– Meddela oss om eran tillgänglighets behov: jamie.bolling@independentliving.org

Vilken livssituation har migranter med normbrytande funktionalitet i Sverige idag?  Allmänna Arvsfonds projekt Disabled Refugees Welcome (DRW) har genomförts sedan september 2017 och behov av målgruppen har kartlagts. Projektet har producerat en informationshandbok om mottagande, etablering och levnadsvillkor samt en metodhandbok för ett tillgängligt mottagande och etablering av migranter med normbrytande funktionalitet se länken här.

Under slutkonferensen kommer röster av migranter med normbrytande funktionalitet att höras. Individer kommer att berätta om vad som fungerat men också om vad som varit svårt under tiden i Sverige.  De kommer också att berätta om hur lagar påverkat deras liv.

Under konferensen på morgonen presenterar DRW sina resultat och rekommendationer för arbetet framåt. En paneldiskussion kommer att hållas om hur samhällets struktur och juridiken påverkar individens situation.

På eftermiddagen erbjuds workshops om viktiga ämnen inom migration och integration av flera aktörer från DRW nätverket.

Program

10:00 – 10:15
Konferens Öppning-
Moderator – Malin Bernt: genomgång av program och teknik
10:15 – 10:45
Röster från Migranter med Normbrytande Funktionalitet DRW projektdeltagare
10:45 – 11:05
DRW projektresultat och rekommendationer – Jamie Bolling – DRW projektledare
11:05 – 11:20
Paus
11:20 – 11:40
Samhällets struktur och juridiken påverkar individens situation – Ola Linder – Independent Living Institute Jurist
11:40 – 11:55
Key Speaker – Myndighet För Delaktighet – Direktor – Malin Ekman Aldèn
11:55 – 12:30
Paneldiskussion om vägen framåt – är vi verkligen nöjda?
12:30 – 12:45
Sammanfattning av Jamie Bolling (DRW)
12:45 – 14:00
Lunch
14:00 – 14:15
Introduktion av workshops och breakout rooms
14:15 – 15:45
Parallella workshops

 1. Länsstyrelsen Stockholm – Bostad sist?
 2. DRW – Photovoice utställning: Vi vill bli lyssnade till!
 3. DRW – Vad kan myndigheter lära av en intersektionell analys?
 4. Information om verksamheterna:
  • Synskadade Riksförbund (SRF) – att vara ny och leva med synskada i Sverige
  • Transkulturellcentrum
  • Järva Autismnätverk
 5. Lika Unika Akademi – Om migration och de globala hållbarhetsmålen kopplat till funktionshinderperspektiv och rättigheter
 6. RG Aktiv Habilitering/RG Integration – “Ett aktivt liv, vad är det?”
 7. BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter: Att få tillgång till sina rättigheter och Sexualitet och nyanlända

15:45 – 16:30
Sammanfattning av workshops och avslutning

Anmäl dig här

Categories: Allmänt Tags:
Comments are closed.