Home > Manifestationer > Manifestation mot våldet i Irak och för solidaritet med irakiska minoriteter

Manifestation mot våldet i Irak och för solidaritet med irakiska minoriteter

October 14th, 2009 Leave a comment Go to comments

LÖRDAGEN DEN 17 OKTOBER KL. 12 – 15
på Sergels torg i Stockholm
hålls en manifestation mot våldet i Irak och för solidaritet med Iraks befolkning och i synnerhet med minoriteterna i landet

Vid manifestationen förs även krav fram att återtagandeavtalet mellan Sverige och Irak skall sägas upp samt att de irakier som fått avslag av sin asylansökan skall få en ny prövning.

Varje vecka går ett flygplan från Sverige till Irak med tvångsavvisade irakier. I Irak har de drabbats av förföljelse, dödshot, kidnappningar, tortyr etc. De flydde från sitt hemland till Sverige för att rädda sitt liv. Men Migrationsöverdomstolen i Sverige har bestämt ( i motsats till de flesta människorättsorganisationer ) ”att det inte kan anses råda någon inre väpnad konflikt i Irak”. I februari 2008 slöts ett så kallat ”återtagandeavtal” mellan Sverige och Irak. Avtalet stipulerar att irakiska myndigheter är ansvariga för de återvändandes säkerhet. Senare har irakiska myndigheter uttalat att avtalet inte ger ett godkännande för tvångsavvisningar. Man har också klart uttalat att man inte har byggt upp några strukturer för att ta emot avvisade och för att säkra de återvändandes trygghet. Trots detta avslås rutinmässigt irakiernas asylansökan av svenska migrationsmyndigheter och irakier tvångsavvisas till Irak.

Flera analyser har tydligt visat att de irakiska asylsökanden inte har fått en rättssäker bedömning av svenska migrationsmyndigheter. Migrationsverket och migrations-domstolarna avfärdar rutinmässigt de sökandes asylskäl utan att ge några hållbara motiveringar. Ensamma kvinnor utan skyddsnät i Irak avvisas, familjer splittras, lagens krav på speciell hänsyn till barnens bästa negligeras, människor med nästan identiskt likadan bakgrund bedöms på olika sätt etc. Människor som tillhör förföljda minoriteter avfärdas med att man inte beaktar grupptillhörighet, utan enbart gör individuella bedömningar. Samtidigt har våldet i Irak ökat avsevärt de senaste månaderna.

Målet bör alltid att vara att irakierna skall kunna återvända till sitt land för att bygga upp en rättssäker, trygg och demokratisk stat. Men detta kan inte ske förrän irakierna – och speciellt minoriteterna – kan återvända under trygga former. Tvångsavvisningar till ett land där de avvisade utsätts för risk för förföljelse strider mot såväl internationella konventioner som svensk utlänningslag.

Arrangörer för manifestationen är en organisationskommitté för olika svensk-irakiska organisationer i Sverige. Manifestationen stöds även av Sveriges Kristna Råd.

Kom med och visa ditt stöd för det irakiska folket och för en human svensk flyktingpolitik!
Immigranternas Riksförbund uppmanar också sina medlemmar att gå och manifestera!

Categories: Manifestationer Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.
adobe software for non profits. Autodesk AutoCAD 2012 buy .adobe free photo shop software 20 photo preview software for apple. Adobe Creative Suite 5.5 Web Premium buy .apple software update download adobe illustrator softwaresurplus. Microsoft Office Professional Plus 2010 [64 Bit] buy .macromedia's flash software downloads adobe art software. Adobe Photoshop CS5.1 Extended [MAC] buy .apple mouse software adobe publication software. Adobe Photoshop Lightroom 3 for Mac buy .hero ahead software apple newton software. Nuance PaperPort Professional 14 buy .class flash macromedia software new software available from apple. Microsoft Windows 7 Professional [64 Bit] buy .oem software adobe creative suite adobe in design cs software. Microsoft Windows 7 Ultimate [64 Bit] buy .license for adobe software buy used adobe software. Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium buy .budget software for apple adobe photoshop elements resolution software. Adobe Acrobat X Pro buy .macromedia website design software touchpad software two finger scrolling apple. Adobe Dreamweaver CS5.5 buy .child protection software apple adobe software writer. Microsoft Windows 7 Home Premium [64 Bit] buy .adobe acrobat free software adobe publications software. Adobe Photoshop CS5.1 Extended buy .apple software synth gm avid editing software upgrade. Nero Burning ROM 10 buy .access database mac apple software acrobat adobe software editors. Adobe Captivate CS5.5 buy .free adobe pdf software