Archive

Archive for the ‘Allmänt’ Category

15/2 Vilken person eller organisation vill du se som mottagare av 2017 års minoritetsspråkspris?

February 14th, 2017 No comments

Vilken person eller organisation vill du se som mottagare av 2017 års minoritetsspråkspris?

Nu är det dags att nominera 2017 års pristagare av Språkrådets minoritetsspråkspris. Priset delas ut till en person eller organisation som har gjort värdefulla insatser för minoritetsspråken i Sverige. (Notera att med minoritetsspråk i det här sammanhanget avses alla andra språken förutom svenska.) Det kan till exempel gälla språkpolitiskt arbete, kulturarbete, pedagogiskt arbete eller tolkning och översättning.

Lämna förslag senast onsdagen den 15 februari 2017.

Pristagaren utses av en jury, och priset delas ut på Språkrådsdagen den 11 maj 2017.

Mer information och länk till nomineringsblankett:

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/vad-ar-sprakvard/sprakpriser/minoritetssprakspriset.html

Språkrådet, www.sprakochfolkminnen.se

Categories: Allmänt Tags:

2/2 Kina – föredrag

January 21st, 2017 No comments

Kina – föredrag av Hui Fang

Plats: Emigranternas Hus, Packhusplatsen 7, Göteborg
Tid: Torsdag 2 februari 2017, klockan 18:30

China
As a country with 5000 years history, the biggest population in the world, and rapidly devoloping economy, China is attracting more interests in the whole world. In this talk, Chinese top attractions, food, traditional culture (Peking Opera) will be shared. Chinese one-child policy and the serious pollution, which is the problem most worrying Chinese people now, will be discussed, as well.

Kina
Som ett land med 5 000 årig historia, världens största befolkning och en snabbt växande ekonomi, tilldrar sig Kina mer och mer intresse i hela världen. I detta föredrag presenteras Kinas stora attraktioner, mat, och traditionell kultur (t. ex. Peking-opera). Den kinesiska ett-barnspolicyn och den allvarliga miljöförstöringen, som är det kinesiska folkets största problem just nu, kommer också att diskuteras.

Arrangör: Immigrant-institutet

Categories: Allmänt, Immigrant-institutet Tags:

10/12 Mänskliga Rättigheternas dag

December 9th, 2016 No comments

rightsDen 10 december är de Mänskliga Rättigheternas dag. Du kan läsa FN:s deklarationen på http://immi.se/rasism/manskliga-rattigheter, på svenska, engelska och spanska. Affischen, med engelsk text, är producerad av Immigrant-institutet.

Du kan också gå till FN:s egen sida:
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

Categories: Allmänt, Immigrant-institutet Tags:

12/12 Delta i MIG Talks och gör din röst hörd

December 7th, 2016 No comments

Delta i MIG Talks och gör din röst hörd
Wednesday 12 December 2016
Obs – du måste anmäla dig i tid

Är du medborgare i ett annat EU-land än Sverige och har flyttat hit mellan 2010 och 2015? Välkommen att medverka i MIG Talks!

I den prisbelönta kommunikationssatsningen MIG Talks får nya invånare i Sverige en röst, och migrationen skildras av människorna som det handlar om. Sammanlagt 65 personer har medverkat hittills. Tidigare deltagare har flyttat hit för att få skydd, förenas med en nära anhörig, arbeta eller studera. Nu vill vi träffa och intervjua dig som har flyttat hit från ett EU/EES-land.

Din medverkan och din röst som ny invånare i Sverige är viktig. Genom att delta i MIG Talks bidrar du till ny kunskap som är betydelsefull för både myndigheter och andra delar av samhället.

Totalt kommer 100 människor som har flyttat hit mellan 2010 och 2015 att delta i MIG Talks, och av dem ska 19 vara EU-medborgare. Antalet speglar att 19 procent av alla nya invånare under dessa år flyttade hit inom ramen för den fria rörligheten inom EU/EES.

Är du intresserad av att göra din röst hörd och berätta vad du tycker och tänker om det som syns och hörs i Sverige på temat migration? Din berättelse kommer att publiceras i MIG Talks kanaler (www.migtalks.se och www.facebook.com/migtalks)

Skicka ett mejl till migtalks@migrationsverket.se med följande uppgifter:
Namn, telefonnummer, epost, födelseland, ålder.
Året du flyttade till Sverige (2010-2015) inom ramen för fria rörligheten inom EU/EES.
Av vilka skäl du flyttade hit, t.ex. studier, arbete, kärlek eller anknytning till någon nära anhörig här, eller övrigt.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!


Participate in MIG Talks and make your voice heard

Are you citizen in other EU-country than Sweden and have moved here between 2010 and 2015? Welcome to participate in MIG Talks!

In the award winning communication initiative MIG Talks, people who have recently moved to Sweden get a voice and migration is portrayed by the people it concerns. A total of 65 persons have participated so far. Past participants have either moved here to receive protection, reunite with a close family member, work or study. We now wish to meet and interview you who have moved here from other EU/EEA-country.

Your participation and voice as a newcomer in Sweden is important. By taking part of MIG Talks, new knowledge will be gathered for both governmental agencies and other parts of society.

A total of 100 persons who have moved here between 2010 and 2015 will participate in MIG Talks, among them, 19 will be EU-citizens. The number reflects that 19 percent of all new residents in these years moved here within the EU/EEA.

Are you interested in getting your voice heard and share your views on what is heard and said in Sweden on the topic of migration? Your feature will be published here in MIG Talks channels (www.migtalks.se and www.facebook.com/migtalks)

Please send us an email to migtalks@migrationsverket.se with the following details:
Name, phone number, email, country of birth, age.
The year that you moved to Sweden from other country within the EU/EEA.
Why you moved here, such as studies, work, love or ties to other close relative here, or other reasons.

We look forward to hearing from you!

Categories: Allmänt Tags:

21/11 Syrien och syrisk kultur

November 16th, 2016 No comments

Måndag 21:a november, klockan 18 – 20
Emigranternas Hus

Rami Marashli, Master in communication
presenterar Syrien och syrisk kultur

“The 8000 years old culture is facing one of the most sever wars in the human history. A war that took away the light from its beauty and stole the sights from its cultural variation. Syria, the history, the culture, the food, the music, the ethnic variation of its people, and even more will be the focus in this presentation. An attempt to revive the knowledge and clear the picture about the Syrian story.”

Arrangör: Immigrant-institutet
info@immi.se

Categories: Allmänt, Immigrant-institutet Tags:

16/11 Afghanistan: historia, geografi och kultur

November 11th, 2016 No comments

Mohamad Rahim, Master in Communication,
föreläser om
Afghanistan: historia, geografi och kultur

Introduktionen till Afghanistan inkluderar även traditionell musik och maträtter samt viss information om kulturella kommunikationsmönster i landet och den nuvarande politiska situationen.
Plats: Rum Quark, plan 3, hus Patricia, Campus Lindholmen, Göteborg.
Tid: Kl. 18.

Arrangör: Immigrant-institutet
info@immi.se

Categories: Allmänt, Immigrant-institutet Tags:

1/10 Det levda baklänges

September 6th, 2016 No comments

Asylsökandes verklighet genom Virtual Reality-glasögon i Det levda baklänges.

Marwan Arkawi flydde från Syrien och lever nu i Sverige. I Osynliga teaterns Det levda baklänges får publiken en unik inblick i hans resa och möte med Migrationsverket genom VR-glasögon och hörlurar. Medverkar gör Marwan Arkawi själv. Premiär på Dramaten den 1 oktober.

– Jag har alltid velat bli hörd, jag vill att alla ska veta vem jag är och vad jag kan göra. Jag är inte bara en flykting i mängden. Var och en av oss har möjlighet att förändra världen. Jag har intervjuats av flera TV-kanaler, men ingen har velat lyssna på mig – för dem har jag varit bara ännu en flykting. Efter mitt första möte med Osynliga Teatern började vi spela in och jag började berätta min historia, och jag började minnas saker som jag trodde att jag hade glömt. Jag talade i många timmar den dagen, jag tog ingen paus. Efter det fortsatte vi med inspelningarna. Jag är väldigt uppspelt inför att möta publiken och berätta min historia. Jag är trött på att bara ses som en flykting. Jag vill att folk ska lära känna mig och inse att vi alla är individer med olika berättelser. Att vi inte är så olika er, säger Marwan Arkawi.

2015 sökte 162 877 människor asyl i Sverige, människor som i dag inte vet om de kommer att få stanna eller inte. I Det levda baklänges, ett samarbete mellan Dramaten& och Osynliga Teatern använder sig Osynliga Teatern av Virtual Reality-glasögon, 3D-ljud och ett personligt möte för att försöka göra det svårbegripliga verkligt begripligt. på Dramaten. Det blir ett modernt drama i två akter: i den första får publiken se världen genom Marwans ögon, i den andra möter publiken Marwan.

– Vi hoppas kunna ge publiken en inblick bortom nyhetsbevakningen, vad en människa står inför när den tvingas lämna sitt hem och vad det innebär på ett personligt plan att fly till Sverige. Det är dags att sluta prata om flyktingar utan istället börja prata med dem. Låta personer som själva tvingats fly berätta sin historia. När en gränspolis tittar på ett pass vem ser man då? Bilden säger ingenting om livet, om kärlek, om saknad och om mod. På teatern har vi möjlighet att ge plats för personen bakom bilden, säger Osynliga teaterns Tomas Rajnai och Jens Nielsen.

Det levda baklänges handlar om asylens olika rum och om den personliga berättelsen som publiken får uppleva genom den som söker asyl. Föreställningen baseras på intervjuer och vittnesmål från män och kvinnor som sökt uppehållstillstånd i Sverige, jurister som arbetar med fallen, tolkar som översätter och handläggare på migrationsverket. Det är ett dokumentärt teaterkollage där publiken med hjälp av VR-glasögon och fysiska möten upplever föreställningen tillsammans med den vars liv skildras.

Med Det levda baklänges vill Osynliga Teatern belysa den svenska migrationspolitiken och vad den innebär på ett personligt plan. Historien gestaltas inte kronologiskt utan så som den efterfrågas av intervjuaren på Migrationsverket, i olika riktningar, på ett sätt den inte levts eller tänkts.

Osynliga Teatern består av Tomas Rajnai och Jens Nielsen. De har tidigare satt upp I shall not be entirely forgotten på Dramaten. Med Det levda baklänges kombinerar Osynliga Teatern interaktiv dokumentärteater med filmiska element.

Föreställningen kommer under 2017 att turnera till Sort/Hvid i Köpenhamn och till The Reykjavík City Theatre i Reykjavik.

Premiär den 1 oktober klockan 19, Hansasalen, Dramaten, Stockholm
Tiderna under oktober, och köp av biljetter

Categories: Allmänt, kultur Tags:

6/9 Uppdrag: Integration

September 1st, 2016 No comments

Uppdrag: Integration

tisdagen den 6 september

På Fores tycker vi att det saknas en samlingsplats för organisationer, företag, myndigheter och kommuner som arbetar för att tillvarata migrationens möjligheter. Därför tar vi nu initiativet till Uppdrag: Integration.

Tisdagen den 6 september invigs Uppdrag:Integration med ett öppet mingel där både partners och du som är intresserad av att veta mer är välkommen.

Under minglet kommer några korta anföranden från partners i nätverket samt från Erik Nilsson (S), statssekreterare med ansvar för etableringsfrågor, och Elisabeth Svantesson (M), arbetsmarknadspolitisk talesperson.

När: Tisdag den 6 september kl. 16.30–18
Var: Fores, Bellmansgatan 10, Stockholm.
T-bana: Slussen eller Mariatorget.

Om Uppdrag: Integration

Initiativet Uppdrag: Integration ska vara ett mötesplats där partners kan utbyta erfarenheter, stötta varandra och tillsammans följa och driva på utvecklingen för ökad integration. Vi kommer att arrangera möten för idé- och erfarenhetsutbyte, en årlig konferens, workshops och seminarier. Vi kan ta fram rapporter på områden där det behövs mer analys, en samlad lägesbild, goda exempel och liknande.

Vill du vara partner i Uppdrag: Integration?
Har vi missat att bjuda in din organisation, ditt företag, din myndighet eller din kommun till Uppdrag: Integration, så hör av dig direkt! Vi blir gärna fler. Det första mötet går av stapeln innan minglet den 6 september.

Frågor om Uppdrag: Integration?
Kontakta anna.rehnvall@fores.se eller andreas.bergstrom@fores.se

Välkommen!
Anmäl dig här

Categories: Allmänt Tags:

6/7 Hur skapar vi jobben för nyanlända?

June 28th, 2016 No comments

Hur skapar vi jobben för nyanlända?
Arrangör: Scandic Hotels, Almedalen, Gotland
Dag: 6/7 2016 13:30 – 14:30

Evenemangskategori: Seminarium
Evenemangstyp: Samtal
Ämnesområde: Integration/mångfald
Ämnesområde 2: Sysselsättning/arbetsmarknad
Språk: Svenska

Ytterligare information
Andra aktiviteter: http://www.almedalsveckan.info/

Categories: Allmänt Tags:

6/6 5 folk festival 2016

June 4th, 2016 No comments

Programblad nationaldagen
Missa inte sommarens hetaste MUSIKUPPLEVELSE
È Romani Glinda i samarbete med Judiska Församlingen, Finska föreningen i Stockholm, Tornedalingar i Stockholm, Sameföreningen i Stockholm, Kungsträdgården park
och evenemang, Sensus, Skarpnäcks kulturhus och Stockholm parkteater. Programmet genomförs med stöd av Stockholms stads kulturförvaltning, Statens kulturråd och
Stockholms läns landsting.
Program
12.00:
5 Folk Festivals Minoritetstält öppnar.
Kom och träffa Sveriges 5 nationella
minoriteter. Möt din fördom, få en gratis bok
på minoritetsspråken, se våra utställningar,
ta en gratisfika och lyssna när vi berättar
om vår historia i Sverige.
12.00: Flagghissning med sång
Program stora scenen
12.20: Välkomsthälsning
12.30: Veronika Akselsen
13.30: Sara Ajnnak
14.30: Anna Järvinen
15.30: Tulikivi
16.30: Anne Kalmering & Nils Harning <3 jiddisch Program lilla scenen 13.30: Svensk folkmusik /dans 14.00: Kyrkans barnkör 14.15: Miljöverkstan 15.00: Cirkus Alfon 16.00: KULT-U-REAl Världsmusik 17.00: Lokala artister 17.30: Näktergalningarna Gratis prova på lektioner med våra kända dansinstruktörer i kulturhusets foajén: 15.00: Matti Alenius undervisar i Finsk Tango 17.00: Gabriela Gutarra undervisar i Flamenco OBS! Alla tider är cirkatider Dessutom: dans, servering och fika, knallar, godis, mat och mycket mer... Börjar den 6 Juni under Sveriges Nationaldag Skarpnäcks kulturhus

Categories: Allmänt, kultur Tags:
adobe software for non profits. Autodesk AutoCAD 2012 buy .adobe free photo shop software 20 photo preview software for apple. Adobe Creative Suite 5.5 Web Premium buy .apple software update download adobe illustrator softwaresurplus. Microsoft Office Professional Plus 2010 [64 Bit] buy .macromedia's flash software downloads adobe art software. Adobe Photoshop CS5.1 Extended [MAC] buy .apple mouse software adobe publication software. Adobe Photoshop Lightroom 3 for Mac buy .hero ahead software apple newton software. Nuance PaperPort Professional 14 buy .class flash macromedia software new software available from apple. Microsoft Windows 7 Professional [64 Bit] buy .oem software adobe creative suite adobe in design cs software. Microsoft Windows 7 Ultimate [64 Bit] buy .license for adobe software buy used adobe software. Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium buy .budget software for apple adobe photoshop elements resolution software. Adobe Acrobat X Pro buy .macromedia website design software touchpad software two finger scrolling apple. Adobe Dreamweaver CS5.5 buy .child protection software apple adobe software writer. Microsoft Windows 7 Home Premium [64 Bit] buy .adobe acrobat free software adobe publications software. Adobe Photoshop CS5.1 Extended buy .apple software synth gm avid editing software upgrade. Nero Burning ROM 10 buy .access database mac apple software acrobat adobe software editors. Adobe Captivate CS5.5 buy .free adobe pdf software