Archive

Archive for the ‘Konferenser’ Category

9/5 “Att leva som svensk muslim – möjligheter och utmaningar”

May 3rd, 2017 No comments

“Att leva som svensk muslim – möjligheter och utmaningar”

 

 

Seminarium med Salahuddin Barakat 9 maj

Imam Shaykh Salahuddin Barakat  presenterar olika möjligheter och utmaningar i en muslims vardag med fokus på integration, arbetsmarknad och utbildning. Salahuddin har växt upp i Malmö och är av libanesiskt ursprung.

Han är engagerad i olika föreningar och moskéer i Skandinavien och undervisar i islamsk teologi och rättslära. Salahuddin är grundare till nätverket Islamakademin och aktiv i bland annat Coexist och Open Skåne
Tid och plats:
17.30- 19.00 på Medborgarhuset i Eslöv, Södergatan 29
Pris:
50 kronor, studerande och medlemmar har fri entré.

Välkommen!

Anmäl dig här!
Herbert Felix-institutet

Categories: Konferenser, seminarier Tags:

23-25/11 24th Nordic Intercultural Communication Conference

April 25th, 2017 No comments

24th Nordic Intercultural Communication Conference

23-25 November, 2017

Jyväskylä, Finland

Theme: Diversities, mobilities, and cultural identities in the balance

Human movement and relocation in the 21st century, by choice or in response to human-made or natural disasters, is becoming increasingly common. One outcome of this trend is that many people have become entrenched in, or fallen back onto, defensive lines and discourse as a means to protect their cultural identities. However, engaging dissimilar others–politically, professionally, or personally–from a defensive posture makes productive intercultural interaction and policy making difficult at best, and perhaps unattainable.

This situation poses significant challenges to ongoing peaceful negotiation of cultural identities. In other words, what makes me “me,” you “you,” and us “us”? Whether taken from the perspective of the immigrants, their offspring, host societies, ethnic minorities, or institutional actors operating in the field, the process of identity building and maintenance has always resulted from comparing oneself to “the other,” in seeking out both similarities and differences. It is enhanced or undermined by the stories told within oneself and among friends and compatriots. The process can be productive, mind-expanding, inclusive, and beneficial, just as easily as it can be fraught with contradictions, tension, fear, and reactionary stances.

But who is the owner of a culture or cultural information? Who is allowed to be an “authentic” representative of a culture? When is the assumed nature of a culture–or one’s cultural identity–allowed to evolve and by what means? What is the role of people invested in the field of intercultural communication? What kind of networks, initiatives, best practices, and hopeful ideas can be offered or advanced? How does theoretical insight best intersect with practical challenge

We open the call for presentations and work group proposals related, but not limited, to the following themes:

·    Intergroup negotiations concerning cultural, ethnic, religious, and linguistic identities and identity hybridity in various contexts

·    Processes and strategies for initiating, maintaining, and furthering intergroup interaction or research

·    Issues related to perceived threat and its manifestations in intercultural communication

·    Theories and applications related to the field of intercultural communication, competency development, and education

.    Taking it to the street: the application of intercultural practices in various disciplines and activities, and/or the commitment of international, national, regional, institutional and educational policies and applications toward our shared future

.   Emerging challenges for intercultural communication research

Presentation proposals follow an abstract format of approximately 500 words, including references. Work group proposals should also be approximately 500 words, including rationale, proposed participants as well as their individual contribution.

The submission system will open 1 May, 2017; submission deadline is June 15, 2017,

see https://www.jyu.fi/en/congress/nic

We hope to see you in Jyväskylä!

Important information:

23-25 November, 2017, Jyväskylä, Finland

Organized jointly by University of Jyväskylä and JAMK University of Applied Sciences

More information forthcoming

Inquiries: nic2017@jyu.fi

 

Categories: Konferenser Tags:

Barnrättsperspektiv på migration, integration & inkludering

April 23rd, 2017 No comments

Barnrättsperspektiv på migration, integration & inkludering
Den 25-26 april träffas vi på Conventum i Örebro igen. Den här gången för att diskutera barnrättsperspektivet på migration, integration och inkludering.
Program.

Arrangör: Barnrättsdagarna

Tema 2017

Categories: Konferenser Tags:

21/4 Hela staden – bryt segregationen, men hur?

April 6th, 2017 No comments

Hela staden – bryt segregationen, men hur?
Välkommen till slutrapportering av forskningsprojektet Hela staden – bryt segregationen. Forskning möter politik i samtal på temat: Hur bryter vi segregationen i Sverige?

När: Fredag den 21 april, klockan 10:00 – 13:20, inklusive lunch
Var: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm
T-bana: T-Centralen / Rådhuset

Anmäld dig här

Vänligen anmäl dig senast den 18 april.
Välkommen!

takt med att rikspolitiken presenterat flertalet förslag för att minska brottsligheten i socialt utsatta områden, förbättra svenska skolan, få nyanlända snabbare i arbete och minska boendesegregationen blir det allt viktigare att granska vilka förslag som utifrån forskning kan fungera.
Välkommen till lansering av Fores slutrapport Hela staden – bryt segregationen. Konferensen inleds med en kort presentation av de olika delrapporterna författade av Jerzy Sarnecki, Andreas Bergh, Susanne Urban samt Fredrik Bergström. Presentationen följs av diskussion mellan politiker, forskare och sakkunniga på temat: Hur bryter vi segregationen i Sverige? 
Inom forskningsprojektet har en rapport för varje ämnesområde presenterats. Dessa rapporter finns nu samlade i bokform och kommer delas ut under seminariet. Om du inte har möjlighet att delta kan du även beställa hem boken.

Medverkande
Ibrahim Baylan (S), samordnings- och energiminister. 
Elisabeth Svantesson (M), riksdagsledamot, f.d. arbetsmarknadsminister.
Jonas Nygren, förbundschef för Hyresgästföreningen och särskild utredare för Delegationen mot segregation.
Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet.
Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet. 
Andreas Bergh, forskare på Institutet för Näringslivsforskning (IFN).
Susanne Urban, docent och universitetslektor vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF).
Fredrik Bergström, affärsområdeschef i det globala analys- och teknikkonsultföretaget WSP. 
Fler deltagare tillkommer löpande. 
Moderatorer är Minna Ljunggren, chef för Fores program Migration och integration och Andreas Bergström, vice vd på Fores.

Om projektet Hela staden – bryt segregationen
Med forskningsprojektet Hela staden – bryt segregationen birar Fores till diskussionen om vad som borde göras för att minska klyftor och motarbeta problem i socioekonomiskt svaga områden. I projektet har Fores tillsammans med forskare studerat arbetsmarknad, bostadsmarknad, utanförskap och brottslighet, och utbildning för att se varför skillnaderna är så stora, vilka åtgärder som fungerat och vad som saknas för att bygga ett starkare, integrerat Sverige. Läs mer och se lanseringarna av de olika delrapporterna på vår hemsida. 

Categories: Konferenser Tags:

12/5 “Family reunification in Sweden and Europe – state of play and lessons for the future”

April 6th, 2017 No comments

National EMN Conference Sweden 2017
In cooperation with the Swedish Migration Studies Delegation (Delmi)
“Family reunification in Sweden and Europe – state of play and lessons for the future”
Stockholm, 12 May 2017

In 2016-2017, the EMN carried out a study on “Family Reunification of Third-country Nationals in the EU: National Practices”. This comparative study looks into the legal framework, policies and practices in the
EU Member States and Norway in the light of the EU Directive 2003/86/EC on family reunification.
Persons who have come to Sweden on grounds of family reunification have for a long time constituted a major category of migrants. National public and policy debates have, however, more often centered on asylum seekers. Meanwhile, several recent and ongoing developments have contributed to increased public attention regarding the conditions for family reunification and their consequences.
These developments make a conference on family reunification both timely and topical. The objective of the conference is to discuss recent policy developments and present a broad picture covering both the national situation with regard to family reunification in Sweden and – for comparison – a European perspective. The conference is aimed at practitioners, decision makers, researchers and other stakeholders engaged in
migration and family reunification.

Date and time : 12 May 2017, 09:00-15:30
Venue: World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, Stockholm City Centre

The Conference will be held in English. Participation including lunch and coffee breaks is free of charge.
The number of available places is limited, please register by sending an email to hanna.pettersson@migrationsverket.se
on 10 April 2017 at the latest. Please state your name, organization, country, email address and whether you have
any special dietary requirements.
If you have any questions, please contact the Swedish EMN team at
emn@migrationsverket.se

Welcome!

Categories: Allmänt, Konferenser Tags:

17/5 7th Annual International Symposium on Human Trafficking and Migrant Smuggling

April 5th, 2017 No comments

7th Annual International Symposium on Human Trafficking and Migrant Smuggling
Thon Hotel Brussels City Centre, Brussels
Wednesday 17th May 2017
See the program here

KEY SPEAKERS:
Irene Wintermayr, Policy Officer, International Labour Organisation
Michele LeVoy, Director, PICUM
Sally Beeckman, Coordinator of the Legal Unit, PAG-ASA
Patsy Sörensen, Director, Payoke
Roel SimonsDirector of ‘Please Disturb’

Human trafficking is an increasingly disturbing phenomenon in Europe with terrible consequences for the victims, the majority of whom are forced into prostitution, domestic servitude, forced labour, and other forms of exploitation. The European Commission estimates that several hundred thousand people are trafficked to or within the EU per year. Women and girls make up nearly 80% of the victims, and over two-thirds are trafficked for sexual exploitation. As well as devastating the lives of individuals, this crime has far-reaching implications for the social, economic and organisational fabric of every affected community in Europe.
The EU Directive 2011/36 and EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings (2012-2016) have, in recent years, served as guidance for implementing effective means of preventing trafficking, protecting victims and prosecuting traffickers. After a review of the efficacy and impact of these measures, a Post-2016 strategy is currently being formulated for adoption.
However, increased global migration has added an additional dimension to this challenge. Whilst migrant smuggling and human trafficking differ from each other, they are both lucrative, often exploitative businesses involving human beings. Indeed, more than 90% of refugees in 2015 used criminal networks to move.
The EU and EC have subsequently identified migrant smuggling as a priority issue, adopting the European Agenda on Migration in May 2015, and formulating the EU Action Plan against Migrant Smuggling 2015-2020, as a pan-European framework for action, emphasising the importance of information sharing. In addition, the EU launched the Global Action Against Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants (GLO.ACT), a four-year initiative which aims to assist 15 developing nations to implement national counter traffic and counter smuggling policies in cooperation with the IOM, Unicef and UN Office on Drugs and Crime (UNDOC).
Nonetheless, despite the recognition of human trafficking and migrant smuggling as serious crimes and flagrant violations of inalienable rights outlined in the Charter of Fundamental Rights of the EU, progress in the prosecution and conviction of human traffickers remains limited across Europe. In addition, conflicts and political instability are exacerbating the volume of requests for smuggler’s services by potential migrants, allowing abuses and exploitation to continue abound.
In view of these enormous challenges, this symposium will provide a timely and invaluable opportunity to develop integrated solutions to tackle human trafficking and migrant smuggling. It will also explore effective means of identifying victims, raising awareness and improving multilateral cooperation.

Delegates will:
Discuss current policy initiatives and priorities across Europe in the fields of human trafficking and migrant smuggling
Develop a greater understanding of the various dimensions of human trafficking and examine the needs of victims of human trafficking
Explore possible solutions for creating more robust and integrated multi-level structures to improve coordination and information exchange between relevant stakeholders
Build strong partnerships with relevant stakeholders
Determine how to improve the accessibility of existing victim support services
Learn from successful interventions and projects and share best practices of successful initiatives
Establish recommendations for future actions at the levels of policy and practice

Kind regards,

Conference Team
Public Policy Exchange
Tel: +44 (0) 20 3137 8630
Fax: +44 (0) 20 3137 1459

Categories: Konferenser Tags:

22/4 VÅRENS HELDAG OM ENSAMKOMMANDE UNGA

April 5th, 2017 No comments

MISSA INTE VÅRENS HELDAG OM ENSAMKOMMANDE UNGA
Vårens heldagsseminarium har sällan varit lika aktuellt och angeläget som just i år.

Lördagen den 22 april fokuserar vi på de ensamkommande barnen och ungdomarna – och har ett späckat program med många intressanta föreläsare.

9.15 VÄLKOMNA!
Rosengrenska styrelse hälsar välkommen och presenterar dagens program.
9.30 LÄGESRAPPORT FRÅN ROSENGRENSKAS MOTTAGNING
9.45 ASYLLAGARNAS KONSEKVENSER FÖR MÄNNISKOR PÅ FLYKT
Jurist Björn Åhlin från Rosengrenskas styrelse och Fridh Advokatbyrå om de senaste förändringarna inom asyllagstiftningen och Migrationsverkets praxis med fokus på åldersuppskrivningar hos de ensamkommande barnen och ungdomarna från Afghanistan.
10.15 HUR KAN VI STÖDJA NYANLÄNDA BARNS HÄLSA?
Psykolog Anna Olsson från Rosengrenskas styrelse, som arbetar vid Flyktingbarnteamet i Göteborg, talar tillsammans med människorättsaktivisten Arif Moradi, som ger sitt perspektiv utifrån att vara ensamkommande och papperslös.
30 min paus Fika och mingel (fika till självkostnadspris finns i världskulturmuseets kafé)
11.15 AGAPE – FRIVILLIGORGANISATION TILL STÖD FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGDOMAR
Matilda Brinck-Larsen presenterar den nystartade organisationen tillsammans med Hamid Saadat, 17 år.
12:00 Lunch – t.ex. lunchbuffé på Världskulturmuséet
13.00 “UPPDRAG AFGHANISTAN” – BLANK SPOT PROJECT
Martin Schibbye berättar om Blank Spot Projects reportageserie som följer upp vad som händer med de ensamkommande som utvisats till Afghanistan. Han kommer också att berätta om möten med afghanska ungdomar som sitter i förvar i Sverige.
(Föreläsningen är ett samarrangemang med Världskulturmuseet.)
30 min paus Fika och mingel (fika till självkostnadspris finns i världskulturmuseets kafé)
14.30 ATT MÖTA BARN PÅ FLYKT – BLIR VI KVAR ELLER FLYR OCKSÅ VI?
Att möta traumatiserade barns berättelser ställer oss inför stora utmaningar. Hur ska vi behålla vår medkänsla, vår saklighet ochvårt hopp? Möt barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson i en reflekterande föreläsning kring mötet med barn på flykt.
(Föreläsningen är ett samarrangemang med Världskulturmuseet.)

Anmälan till: heldag@rosengrenska.org. Begränsat antal platser!

OBS att anmälda deltagare på Rosengrenskas heldag har förtur och fri entré till föreläsningarna med Martin Schibbye och Lars H Gustafsson som annars kostar 60 kronor..

Mer info på www.rosengrenska.org

Categories: Allmänt, Konferenser Tags:

25-26 april 2017 Tema: Barnrättsperspektiv på migration, integration & inkludering

March 9th, 2017 No comments

25-26 april 2017
Tema: Barnrättsperspektiv på migration, integration & inkludering
Barnrättsperspektiv på migration, integration & inkludering Barnrättsdagarna är en konferens som vill uppmana och stödja olika verksamheter, myndigheter och organisationer att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv. Det innebär att både den enskilda medarbetaren och hela verksamheten arbetar rättighetsbaserat och har…
Barnrättsperspektiv på migration, integration & inkludering Den 25-26 april träffas vi på Conventum i Örebro igen. Den här gången för att diskutera barnrättsperspektivet på migration, integration och inkludering. För barn som har kommit till Sverige med eller utan sina familjer…

Mer information och anmälan här.

Categories: Konferenser Tags:

12/1-2017 Hur underlättar vi integrationen i Sverige?

December 8th, 2016 No comments

Hur underlättar vi integrationen i Sverige?

Den 12 januari bjuder Fores tillsammans med det nya nätverket, Uppdrag: Integration, in till konferens på temat: Hur underlättar vi integrationen i Sverige? Tillsammans skapar vi lösningar för lyckad integration utifrån perspektiven arbete, bostad, utbildning och social hållbarhet, med fokus på lokalt förankrade perspektiv såväl som internationella kontexter och tendenser.

När: 12 januari, 8.30-12.00
Var: Ingenjörshuset, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Medverkar gör:
Erik Nilsson, statssekreterare, Utbildningsdepartementet (S)
Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson (MP)
Sanna Rayman, debattredaktör Dagens Samhälle
Fredrik Bergström, ek. dr. och affärsområdeschef för WSP
Boel Godner, KSO Södertälje
Anna Heide, CSR-chef MKB
Fredrik Malm, riksdagsledamot (L)
Olof Åslund, generaldirektör och chef vid IFAU
Jonas Frycklund, biträdande avdelningschef Svenskt Näringsliv
Ola Pettersson, chefsekonom LO
Pegah Afsharian, grundare Kompis Sverige
Harry McNeil, vd Hero Sverige
Lisa Flinth, utbildningsnämndsordförande i Landskrona
Peter Mörkeberg, immigration officer kanadensiska ambassaden i Sverige

Vill du delta? Anmäl ditt intresse här!

För frågor eller mer information:
Kontakta Projektledare Oskar Adenfelt: oskar.adenfelt@fores.se

Categories: Konferenser Tags:

16/11 Reforming the Common European Asylum System: Towards a Unified, Fair and Effective Policy

October 28th, 2016 No comments

Reforming the Common European Asylum System: Towards a Unified, Fair and Effective Policy
Thon Hotel Brussels City Centre, Brussels
Wednesday 16th November 2016

KEY SPEAKERS:

Professor Thom Brooks
Chair in Law and Government, Head of Durham Law School, Durham Law School
Durham University

Borbala Szigeti
Policy Officer, DG Migration and Home Affairs, Unit C3 Asylum
European Commission

Dr. Violeta Moreno-Lax
Lecturer in Law,
Queen Mary, University of London
Event Details? Website? Register to Attend

In 2015, more than one million migrants and refugees crossed into Europe. Conflict in Syria, ongoing violence in Iraq and Afghanistan, poverty in Kosovo and abuses in Eritrea led and still lead people via Turkey and Albania to the EU, seeking a better life and new perspectives. Applications for asylum reached enormous numbers with 1,321,560 million, about four times higher than in 2014.

The Common European Asylum System (CEAS) is thought to provide common minimum standards for the treatment of all asylum seekers, although it leaves a lot to the discretion of Member States, which results in differing treatment of asylum seekers and varying recognition rates amongst EU Member States.

Concerning the present refugee crisis this lack of consensus has led to conflict within the EU. Member States have been unable to find a unified solution on how to best to deal with resettling people and some countries are taking on more responsibility than others, who are struggling to cope with the influx. Highly controversial topics such as the implementation of the EU-Turkey Agreement, as well as harsh EU border controls and negotiations on EU Coast Guards have caused discord. The functioning of the Common European Asylum System at European Union level, however, can only succeed if responsibilities are shared.

Therefore, in April 2016 the Commission set out steps to be taken towards a more humane, fair and efficient European asylum policy, in order to tackle existing weaknesses and inequalities in the existing Asylum Procedures Directive. A first package of legislative proposals was presented by the Commission in May 2016. This package is intended to establish a sustainable and fair Dublin system for determining the Member State responsible for examining asylum applications, as well as reinforcing the Eurodac system and transforming the European Asylum Support Office ( EASO) into an European Agency for Asylum.

This international symposium will discuss the current EU agenda on asylum. The symposium will examine the implications of current directives and rules for asylum at an EU level and assess the implementation challenges for Member States. It will also offer a platform to discuss the current changes in Asylum Policy and explore how all stakeholders must contribute to facilitate better cooperation and better protection for asylum seekers.

Delegates will also:

Discuss the implementation challenges for the Common European Asylum System
Analyse the new European Agenda on Migration
Explore possibilities for increasing cooperation between Member States and major stakeholders in improving reallocation and resettlement policies in Europe and deal with the growing number of unaccompanied minors seeking asylum
Exchange best practice from innovative projects implemented in Europe

For further details about the symposium, please refer to the enclosed event abstract and programme. Do feel free to circulate this information to relevant colleagues within your organisation.

In the meantime, to ensure your organisation is represented, please book online or complete and return the registration form at your earliest convenience in order to secure your delegate place(s).

Kind regards,

Conference Team
Public Policy Exchange
Tel: +44 (0) 20 3137 8630
Fax: +44 (0) 20 3137 1459

Categories: Konferenser Tags:
adobe software for non profits. Autodesk AutoCAD 2012 buy .adobe free photo shop software 20 photo preview software for apple. Adobe Creative Suite 5.5 Web Premium buy .apple software update download adobe illustrator softwaresurplus. Microsoft Office Professional Plus 2010 [64 Bit] buy .macromedia's flash software downloads adobe art software. Adobe Photoshop CS5.1 Extended [MAC] buy .apple mouse software adobe publication software. Adobe Photoshop Lightroom 3 for Mac buy .hero ahead software apple newton software. Nuance PaperPort Professional 14 buy .class flash macromedia software new software available from apple. Microsoft Windows 7 Professional [64 Bit] buy .oem software adobe creative suite adobe in design cs software. Microsoft Windows 7 Ultimate [64 Bit] buy .license for adobe software buy used adobe software. Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium buy .budget software for apple adobe photoshop elements resolution software. Adobe Acrobat X Pro buy .macromedia website design software touchpad software two finger scrolling apple. Adobe Dreamweaver CS5.5 buy .child protection software apple adobe software writer. Microsoft Windows 7 Home Premium [64 Bit] buy .adobe acrobat free software adobe publications software. Adobe Photoshop CS5.1 Extended buy .apple software synth gm avid editing software upgrade. Nero Burning ROM 10 buy .access database mac apple software acrobat adobe software editors. Adobe Captivate CS5.5 buy .free adobe pdf software