Archive

Archive for the ‘Kurser’ Category

18/1 “Språket är inte glömt men raderna är brutna”!

January 11th, 2021 No comments

Den 18e januari är sista dagen att söka till författarna Arazo Arif och Lizette Romero Niknami kurs om skönlitteratur om rasism och exil i Sverige.

Välkomna att söka till den antirasistiska litteraturkursen “Språket är inte glömt men raderna är brutna”!

https://www.facebook.com/events/398217244869660/

Det är 25% studier under våren på distans med två träffar på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. Alla kvinnor och transpersoner är välkomna att söka. I kursen ingår att läsa och diskutera med andra och att få skriva själv kring kursens tema- du behöver inte ha skrivit tidigare, bara vara nyfiken.

Ansök redan nu eller senast 18/1 genom att maila ett personligt brev om varför du söker och hur du är intresserad av kursens tematik till lizette.romero@kvinnofolkhogskolan.se

Skicka även med personuppgifter. Välkommen att maila frågor om kursen till Lizette!

Kursen går oavsett läget med covid, träffarna ersätts vid behov av aktiviteter via videolänk.

Många hälsningar från oss på Kvinnofolkhögskolan!

Categories: Kurser Tags:

18/1 Utställning Eriksbo magazine

January 12th, 2018 No comments

Eriksbo Magazine

Eriksboskolans elever i åk 3-6 har gjort en tidning som nu visas i en utställning.

Konsthallen Blå stället 18/1-8/2.

VÄLKOMMEN PÅ VERNISSAGE!
Torsdag 18 januari. Tid: 15-18. Invigningstal kl 16.

Konsthallen Blå Stället, Kulturhuset Blå Stället.
Angereds Torg 13.

”Eleverna borde få se att lärandet är på riktigt,
att deras kunskaper och röster är viktiga
– nu och för framtiden!”

Så resonerade personalen på Eriksboskolan under våren 2017 när de analyserade elevernas kunskapsresultat.
Hur skulle måluppfyllelsen kunna höjas ännu mer, samtidigt som arbetet skulle ge mersmak för framtidstro,
tillit till sin egen förmåga och betydelse i sitt eget liv?

Skolans språkutvecklande fokus var under året kommunikation.
För de äldre eleverna bestämdes det att skrivandet skulle stå i centrum.
Sedan tidigare fanns ett samarbete med författaren och journalisten Marie Oskarsson.
Det kändes naturligt att fortsätta det i ett nytt projekt.
Resultatet skulle bli elevernas egen tidning: Eriksbo Magazine”, formgiven av Elisabeth Sivertson.

18 januari öppnar utställningen Eriksbo Magazine på Konsthallen Blå Stället.
Där visas tidningen, samt övriga projekt under temat kommunikation som elever och personal arbetat med hösten 2017.

Vill du veta mer?
Kontakta:
Camilla Haglund, rektor Eriksboskolan
E-post: camilla.haglund@angered.goteborg.se
Mobil: 0725-85 15 74

Marie Oskarsson, författare och journalist
E-post: marie@marieoskarsson.se
Mobil: 070-714 11 33

Petra Ahlqvist, producent Barn & Unga
Kulturhuset Blå Stället
E-post: petra.ahlqvist@angered.goteborg.se
Tel: 072-505 56 03

Categories: Immigrant-institutet, Kurser Tags:

3-12/7 Economic, Social, and Cultural Rights as an Answer to Rising Inequalities

February 23rd, 2017 No comments
Admissions to the Venice Academy of Human Rights on the topic Economic, Social, and Cultural Rights as an Answer to Rising Inequalities (3 – 12 July 2017), organised by the European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC) are open until 19 April 2017, early birds who apply until 15 March 2017 receive a 10% discount.

The Venice Academy of Human Rights is a centre of excellence for human rights education, research and debate. It hosts distinguished experts to promote critical and useful research, innovation and exchange of current knowledge.

The theme Economic, Social, and Cultural Rights as an Answer to Rising Inequalitiesdiscusses the prospects for economic and social justice against the background of rising inequalities in the world. Are human rights an effective tool for the promotion of economic and social equality? Do human rights impose limits to privatization of particular goods and services? How do human rights enable a just economic and social order? These are but some of the questions that participants of the Academy will discuss in an intense programme over ten days next summer.

Branko Milanovi?, Visiting Presidential Professor at the Graduate Center City University of New York and a LIS Senior Scholar, will deliver the opening lecture of the Venice Academy of Human Rights. His main area of work is income inequality, in individual countries and globally, as well as historically, among pre-industrial societies (Roman Empire, Byzantium, and France before the Revolution). He has published widely on the methodology and empirics of global income distribution and the effects of globalization.

Olivier De Schutter, Professor at the University of Louvain (UCL) and at SciencesPo (Paris), will deliver the general course. A former Secretary General of the International Federation for Human Rights (FIDH) on the issue of globalization and human rights, he was the UN Special Rapporteur on the right to food between 2008 and 2014 and is since 2015 a member of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights.

Further confirmed scholars include Heisoo Shin, member of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights and Miloon Kothari, former UN Special Rapporteur on adequate housing and currently Visiting Scholar at the Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Theme: Economic, Social, and Cultural Rights as an Answer to Rising Inequalities

Dates: Monday, 3 July – Wednesday, 12 July 2017
Participants: Academics, practitioners, PhD/JSD and master students
Type of courses: Lectures, seminars, discussion sessions and panel presentations
Number of hours: 34 hours
Venue: Monastery of San Nicolò, Venice – Lido, Italy

Interested candidates should register by compiling the online application form.

For any query about the Venice Academy please contact us at venice.academy@eiuc.org / Fees and accommodation, here

Categories: Kurser Tags:

14/2 Transmission of values between generations

February 9th, 2017 No comments

IMER Lunch seminar:

Transmission of values between generations

Time: Tuesday 14th of February 2017, 12.30 -14.00

Place: Sosiologisk Institutt, Rosenbergsgt. 39, Seminar room – ground floor

A lunch will be served.

About the seminar

Are values transmitted from one generation to the other, or do they change? Are there differences between groups in how values are transmitted between generations? For this lunch seminar, Rebecca Dyer Ånensen will present findings from her PhD-project, which is part of a larger study on the transition to adulthood in Norway and the UK. The broader study looks at three-generation families, and investigates the transmission of values between these generations. Ånensen’s project adds an immigrant perspective, by investigating inter-generational value transmission in families of immigrant origin (from Pakistan and Vietnam). How does the transmission of values look in these families, and how does it compare with the transmission of values in families from the majority population?

The seminar takes place at the seminar room at Sosiologisk institutt, Rosenberggata 39, from 12.30 to 14.00. A lunch will be served.

Rebecca Dyer Ånensenis a PhD candidate at the Department of Sociology, UiB.

Categories: Kurser Tags:

6/12-2016 och 27/4-2017 Migrationsrätt

November 14th, 2016 No comments

Migrationsrätt
För mer information och anmälan klicka här

Kursen behandlar den materiella migrationsrätten och tar sin utgångspunkt dels i det internationella regelverket som styr Sveriges åtaganden enligt bl.a. Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning och dels utlänningslagens tillämpning i förhållande till Europakonventionen, FN:s konvention om politiska och medborgerliga rättigheter samt FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Kursen är grundläggande, har ett praktiskt tillämparperspektiv och behandlar centrala avsnitt i utlänningslagstiftningen med betoning på skyddsbehovet, där den nya lagen (Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige) beaktas. Fokus läggs således på flyktingskap och principen om non-refoulement.

Kursen berör även annan grund för uppehållstillstånd, när skyddsbehovet inte har gjorts sannolikt – synnerligen ömmande omständigheter.

Utgångspunkten är reglerna i utlänningslagen med de modifikationer som följer av EU-domstolens, Europadomstolens och Tortyrkommissionens samt Migrationsöverdomstolens praxis.

Ur kursen:
Det internationella regelverket (kodifieringen) av Sveriges åtagande enligt Genèvekonventionen och FN:s MR- och tortyrkommittéer
Kort om folkrättens betydelse i svensk rätt
Principen om non-refoulement (förbudet att utvisa)
Asyl
Tortyr eller annan grym, omänsklig, förnedrande behandling eller bestraffning
Den juridiska bedömningen av skyddsbehov och skyddsmålens särdrag
Fastställande av flyktingskap (flyktinggrunderna)
Förföljelsens art och omfattning
Riskbedömning
Orsakssamband
Myndighetsskydd
Interflyktsalternativ
Skyddsbehövande på grund av väpnad konflikt och andra svåra motsättningar

Dagar:
2 december 2016 Kl 09.00-16.00
Plats Funckens gränd 1
Seminarieavgift 6 900 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.
Antal kurstimmar 6

27 april 2017 Kl 09.00-16.00
Plats Funckens gränd 1
Seminarieavgift 7 100 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

Anordnare: Fakultetskurser

Categories: Kurser Tags:

4-6/11 Jalla för alla Utbildning

August 25th, 2015 No comments

4-6 nov, centralt i Stockholm (heldag) – 4500 kr/pers exkl moms
Jalla för alla Utbildning

Vänder sig till dig som arbetar med ensamkommande barn coh unga. Utbildningen ger dig kunskaper i att leda strukturerade kill- och tjejgrupper för ensamkommande unga. Utbildningen tillgodoser dig med redskap som du kan förmedla vidare till de unga för att utveckla dras färdigheter inom att uttrycka åsikter, känslor, livskundskap och reflektion.
Anmälan till utbildning@skyddsvarnet.se
För mer information kontakta Oumie Ella Njai 0700-92 14 53 eller oumie.ella.njai@skyddsvarnet.se

Arrangör:
FÖRENINGEN SKYDDSVÄRNET I STOCKHOLM
Telefon: 08 729 17 30
www.skyddsvarnet.se
kansliet@skyddsvarnet.se

Categories: Kurser Tags:

30/9 Workshop – Metoder att arbeta med ensamkommande

August 25th, 2015 No comments

30 sept, centralt i Stockholm (halvdag) – 1200 kr/pers exkl moms
Workshop – Metoder att arbeta med ensamkommande

Vänder sig till personer som är yrkesverksamma med målgruppen ensamkommande barn coh unga. Tillsammans går vi igenom olika metoder som fungerat bra för att bland annat öka sammanhållningen, självkänslan och medvetenheten. Vi fokuserar på handfasta verktyg som kan appliceras direkt i verksamheten med de unga med goda resultat.
Anmälan till utbildning@skyddsvarnet.se
För mer information kontakta Oumie Ella Njai 0700-92 14 53 eller oumie.ella.njai@skyddsvarnet.se

Arrangör:
FÖRENINGEN SKYDDSVÄRNET I STOCKHOLM
Telefon: 08 729 17 30
www.skyddsvarnet.se
kansliet@skyddsvarnet.se

Categories: Kurser Tags:

19-21/6 “Dublin III, two years on. Asylum seekers and refugees in the EU and beyond”

April 20th, 2015 No comments

Training seminar on “Dublin III, two years on. Asylum seekers and refugees in the EU and beyond”

Two years into the endorsement of the “Dublin III regulation”, international protection provided by the EU to the increasing number of asylum seekers fleeing their countries is being challenged. Efficacy of these norms and policies is under scrutiny, as well as the complex relationship between the EU and its member states when it comes to concrete implementation. Is Dublin III meeting human rights concerns emerging from the migration crisis? What are the dilemmas faced by European lawyers and legal practitioners when it comes to everyday application of EU and – more broadly – international legal standards on asylum? How ready are EU member states to adequately receive individuals and families transferred from one state to the other under the Dublin regime? Are the remedies set forth to prevent abuses accessible and effective?

Enrolment fee for the training seminar amounts to € 500,00 with no accommodation, or € 700,00 with accommodation for 3 nights (nights of 18, 19 and 20 June – departures 21 June 2015).
Organiser:
European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC)

Monastery of San Nicolò
Riviera San Nicolò 26
30126 Venice – Lido
Italy

Website: www.eiuc.org/asylum
Email: training.asylum@eiuc.org
Telephone: +39 041 2720 924
Fax: +39 041 2720 914

Categories: Kurser Tags:

Jalla för alla

September 18th, 2014 No comments

Inbjudan till seminarier och utbildningar

30 oktober i centrala Stockholm
Jalla för alla
Endagsutbildning där deltagarna får grunderna i Jalla för allas metodik.
Du får handfasta verktyg i att kunna arbeta med ensamkommande ungdomar på ett interaktivt sätt. Vi arbetar även med hur olika ett budskap kan tas emot om man väljer olika kommunikationsstrategier.

18-20 november i centrala Stockholm
Jalla för alla
Tredagars utbildning där deltagarna kan bli certifierade i Jalla för alla konceptet.
Du får handfasta verktyg i att kunna arbeta med ensamkommande ungdomar på ett interaktivt sätt. Vi arbetar även med hur olika ett budskap kan tas emot om man väljer olika kommunikationsstrategier.

För mer info/anmälan kontakta oumie.ella.njai@skyddsvarnet.se

FÖRENINGEN SKYDDSVÄRNET I STOCKHOLM
Hornsgatan 123, 117 28 Stockholm
Telefon: 08 729 17 30

Categories: Kurser Tags:

Jalla för alla

September 5th, 2014 No comments

30 oktober i centrala Stockholm
Jalla för alla

Endagsutbildning där deltagarna får grunderna i Jalla för allas metodik.
Du får handfasta verktyg i att kunna arbeta med ensamkommande ungdomar på ett interaktivt sätt. Vi arbetar även med hur olika ett budskap kan tas emot om man väljer olika kommunikationsstrategier
För mer info/anmälan kontakta oumie.ella.njai@skyddsvarnet.se

18-20 november i centrala Stockholm
Jalla för alla

Tredagars utbildning där deltagarna kan bli certifierade i Jalla för alla konceptet.
Du får handfasta verktyg i att kunna arbeta med ensamkommande ungdomar på ett interaktivt sätt. Vi arbetar även med hur olika ett budskap kan tas emot om man väljer olika kommunikationsstrategier
För mer info/anmälan kontakta oumie.ella.njai@skyddsvarnet.se

FÖRENINGEN SKYDDSVÄRNET I STOCKHOLM
Hornsgatan 123, 117 28 Stockholm
Telefon: 08 729 17 30
http://www.skyddsvarnet.se
kansliet@skyddsvarnet.se

Categories: Kurser Tags: