Archive

Archive for the ‘seminarier’ Category

9/5 “Att leva som svensk muslim – möjligheter och utmaningar”

May 3rd, 2017 No comments

“Att leva som svensk muslim – möjligheter och utmaningar”

 

 

Seminarium med Salahuddin Barakat 9 maj

Imam Shaykh Salahuddin Barakat  presenterar olika möjligheter och utmaningar i en muslims vardag med fokus på integration, arbetsmarknad och utbildning. Salahuddin har växt upp i Malmö och är av libanesiskt ursprung.

Han är engagerad i olika föreningar och moskéer i Skandinavien och undervisar i islamsk teologi och rättslära. Salahuddin är grundare till nätverket Islamakademin och aktiv i bland annat Coexist och Open Skåne
Tid och plats:
17.30- 19.00 på Medborgarhuset i Eslöv, Södergatan 29
Pris:
50 kronor, studerande och medlemmar har fri entré.

Välkommen!

Anmäl dig här!
Herbert Felix-institutet

Categories: Konferenser, seminarier Tags:

4/4 Times of migration: Un/documented lives in Europe

April 3rd, 2017 No comments

IMER Lunch seminar:

Times of migration: Un/documented lives in Europe

Time: Tuesday 4th of April 2017, 12.30 -14.00

Place: Sosiologisk Institutt, Rosenbergsgt. 39, Seminar room – ground floor, Bergen

A lunch will be served.

About the seminar

Migration has most often been studied as a spatial process – some people move from one place to another place. But recent research also points to the dimension of time as crucial to the experience of migration. Christine Jacobsen, head of the Centre for Women’s and Gender Research at UiB, is now leading the WAIT-project (Waiting for an uncertain future: The temporalities of irregular migration). This research project aims to unpack the temporalities of ‘irregular migration’. Particular attention will be paid to the socially produced condition of prolonged waiting. The project also looks into how migrants encounter, explore and resist such waiting experiences.

In this seminar Jacobsen will present the WAIT project, and also present preliminary findings from ethnographic fieldwork in Marseille. Based on this, she will offer some initial theoretical reflections on waiting, hope and uncertainty.

Skjermbilde 2015-02-17 kl. 13.51.26

Christine Jacobsen is head of the Centre for Women’s and Gender Research at UiB, Bergen

 

University of Bergen, Norge

Categories: seminarier Tags:

11/4 Bosnien och Herzegovina – från ett turbulent förflutet till en osäker framtid

April 1st, 2017 No comments

Välkomna till föredrag om Bosnien och Herzegovina!
Gôteborg, Lindholmen, Hus Patricia, en trappa upp, rum Piazza. Man kommer till Lindholmen t ex med buss 55 eller 16 till Lindholmen, det står Chalmers/Göteborgs Universitet på huset, buss 55 stannar i själva huset. Man kan också ta gratis färja från Stenpiren, tar ca 5 minuter.

 

Categories: Immigrant-institutet, seminarier Tags:

14/3 Filipino au pairs between moral obligations and personal ambitions

March 14th, 2017 No comments

Filipino au pairs between moral obligations and personal ambitions

Time: Tuesday 14th of March 2017, 12.30 -14.00
Place: Sosiologisk Institutt, Rosenbergsgt. 39, Seminar room – ground floor, Bergen
A lunch will be served. Here is a link to the event on facebook.

About the seminar

The au pair institution has recently become a hot political topic in Norway. Different actors have called for disbanding the au pair institution, or for making changes to it. But what are the experiences the au pairs in Norway themselves? Out of the roughly 3000 au pairs in Norway, about 90 percent are from the Philippines. In this lunch seminar, Mariya Stoyanova Bikova will share findings from her recently finished PhD seminars about Filipino au pairs in Norway. How are their experiences shaped the egalitarian ideals in Norway, and the expectations from their families?

Mariya Stoyanova Bikova is assistant professor at the Department of Sociology, UiB.
Org.: IMER, Bergen

Categories: seminarier Tags:

6/4 Integration och entreprenörskap i det nya Sverige

February 27th, 2017 No comments

Integration och entreprenörskap i det nya Sverige- framstående forskare gästar Malmö

Välkommen till presentation av Swedish Economic Forum Report 2016 om immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap. Lyssna till aktuell forskning och diskutera rapportens åtgärdsförslag med oss. Håller den svenska modellen?

Torsdag 6 april
08.30-10.30. Frukost och mingel från 08.00.
Träffen hålls i Handelskammarens lokaler i Malmö.

Medverkar gör forskarna Johan Eklund, Lars Calmfors och Pernilla Andersson Joona. 

Varmt välkomna hälsar Herbert Felixinstitutet och Sydsvenska Industri och Handelskammaren.

Läs mer och anmäl dig här

Categories: seminarier Tags:

8/3 Lär av de bästa

February 24th, 2017 No comments

SEMINARIUM 8 MARS

Lär av de bästa

– vikten av att stärka skolan i utanförskapsområden

När: onsdag 8 mars, kl. 12–13 (lunchmacka serveras 11:30)
Var: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm.
T-bana: T-Centralen / RådhusetVälkommen till lansering och panelsamtal om den fjärde delrapporten i Fores projekt Hela staden – bryt segregationen!

Stora skillnader råder mellan skolor i Sveriges olika landsdelar. Många skolor i utsatta områden lider av sämre betyg och hög andel elever som inte når gymnasiet medan ett fåtal skolor klarar av att prestera höga resultat. För att kunna förbättra den svenska skolan är det viktigt att försöka förstå vad dessa skillnader beror på.

Vi frågar oss därför…

  • Vad säger forskningen om varför det ser ut som det gör?
  • Vilka åtgärder fungerar och vilka gör det inte?
  • Vad behöver förändras för att svenska skolan ska kunna leverera bra utbildning oavsett var man bor?
  • Framförallt, vad kan man lära sig av de skolor som lyckats med detta trots dåliga förutsättningar?

Den fjärde delrapporten Lär av de bästa är skriven av Fredrik Bergström & Oskar Adenfelt. Seminariet inleds med en kort presentation av rapporten följt av paneldiskussion.

I panelen

Fredrik Bergström, ekonomie doktor i nationalekonomi. Affärsområdeschef i det globala analys- och teknikkonsultföretaget WSP och tidigare VD för Handelns Utredningsinstitut (HUI).
Karin Edmark, docent i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) samt Stockholms universitet och forskar om skolfrågor.
Hans Grönqvist, docent i nationalekonomi vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) samt vid Uppsala universitet och forskar om skolfrågor. 
• Åsa Melander, skoldebattör med elva års erfarenhet av skolutveckling i Hackney, London.
Moderator: Andreas Bergström, vice vd, tankesmedjan Fores.
Vänligen anmäl dig till seminariet senast 6 mars.
Välkommen!
Anmäl dig här

Om projektet Hela staden – bryt segregationen

Genom projektet Hela staden vill Fores bidra till en diskussion om vad som borde göras för att minska klyftor och motarbeta problem i socioekonomiskt svaga områden. I projektet skriver ett antal forskare utifrån perspektiv som utbildning, stadsplanering, kriminalitet och grannskapseffekter. I anslutning till lanseringarna av de olika delrapporterna kommer Fores att anordna seminarier, rundabordssamtal och möten under 2016 och 2017. Projektet avslutas genom att texterna sammanställs i en antologi som presenteras på en slutkonferens.

Läs mer om projektet här, den första rapporten “Brottslighet och motåtgärder i socio-ekonomiskt utsatta områden”, av Jerzy Sarnecki, och den andra rapporten “Varför vinner vi inte (mer) på invandringen?”, av Andreas Bergh och den tredje rapporten ”Vad spelar det för roll var du bor?” av Susanne Urban.
Fores, den gröna och liberala tankesmedjan
www.fores.se I Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm

 

Categories: seminarier Tags:

22/2 Vad spelar det för roll var du bor?

February 20th, 2017 No comments

Vad spelar det för roll var du bor?

När: onsdag 22 februari, kl. 12–13 (lunchmacka serveras 11:30)
Var: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm.
T-bana: T-Centralen / Rådmansgatan

Välkommen till lansering och panelssamtal om den tredje delrapporten i Fores projekt Hela staden – bryt segregationen!

Sveriges stadsdelar utvecklas i motsatt riktning. Medan vissa områden tyngs av bostadsbrist och sociala problem har andra stadsdelar skenande bostadspriser. Samtidigt pågår en avfolkning i stora delar av landet. I en tid med många nyanlända som nu behöver bostad riskerar situationen att bli allt värre om inga åtgärder vidtas för öka tillgången på bostäder.

Statsministerns tal i Almedalen ägnades till stora delar åt regeringens nylanserade reformprogram för utsatta områden och han underströk att
“…segregationen ma?ste brytas – innan den bryter so?nder Sverige.”

Vi frågar oss därför…
Vad säger forskningen om varför det ser ut som det gör?
Vilka åtgärder fungerar och vilka gör det inte?
Vad behöver förändras för att arbetsmarknaden ska vara öppen för alla oavsett var man bor?
Framförallt, vad är en möjlig väg framåt efter de havererade bostadspolitiska samtalen?

Den tredje delrapporten Vad spelar det för roll var du bor? är skriven av Susanne Urban som kommer att inleda med att presentera sin rapport.
I panelen
Susanne Urban, docent och universitetslektor vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet.
Eva Andersson, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet.
Carlos Rojas, entreprenör, krönikör och samhällsdebattör samt samhällsanalytiker på Sweden research
Rouzbeh Djalaie, journalist och producent på Sveriges Radio. Tidigare chefred. och ansvarig utgivare för Norra Sidan, Södra Sidan och Vår Linje.

Moderator: Andreas Bergström, vice vd, Tankesmedjan Fores.

Vänligen anmäl dig till seminariet senast 20 februari.
Välkommen!
<a href=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQKEhRIO__Zbj3CtMXguekLFkZDQzrxaSuV2o4NABbmQdogQ/viewform”>Anmäl dig här</a>

Om projektet Hela staden – bryt segregationen

Genom projektet Hela staden vill Fores bidra till en diskussion om vad som borde göras för att minska klyftor och motarbeta problem i socioekonomiskt svaga områden. I projektet skriver ett antal forskare utifrån perspektiv som utbildning, stadsplanering, kriminalitet och grannskapseffekter. I anslutning till lanseringarna av de olika delrapporterna kommer Fores att anordna seminarier, rundabordssamtal och möten under 2016 och 2017. Projektet avslutas genom att texterna sammanställs i en antologi som presenteras på en slutkonferens.

Läs mer om projektet här, den första rapporten “Brottslighet och motåtgärder i socio-ekonomiskt utsatta områden”, av Jerzy Sarnecki, och den andra rapporten “Varför vinner vi inte (mer) på invandringen?”, av Andreas Bergh.

Categories: seminarier Tags:

15/2 Acculturation of South Asian Families in Three Diasporic Films

February 9th, 2017 No comments

IMER seminar:

Acculturation of South Asian Families in Three Diasporic Films

Time: Wednesday 15th of February 2017, 14.15 -16.00

Place: Sosiologisk Institutt, Rosenbergsgt. 39, Seminar room – ground floor

About the seminar

How are diaspora populations from South Asia portrayed in popular culture?  Sándor Klapscic explores this question by looking at three autobiographical films: East is East, Bend it like Beckham, and West is West. To what extent do the characters hold on to their original culture, and to what extent do they accept the new culture and the host community’s values? Through a detailed analysis of these films, Klapscik argues that filmic analysis can help us to shed light on acculturation processes in diaspora communities.

The seminar takes place in the Seminar Room at the Department of Sociology, Rosenberggata 39, on the 15th of February from 14.15 to 16.00.

Categories: seminarier Tags:

14/2 TRANSMISSION OF VALUES BETWEEN GENERATIONS IN THE MAJORITY AND MINORITY POPULATION

February 2nd, 2017 No comments

14. FEBRUARY: TRANSMISSION OF VALUES BETWEEN GENERATIONS IN THE MAJORITY AND MINORITY POPULATION

Are values transmitted from one generation to the other, or do they change? Are there differences between groups in how values are transmitted between generations? For this lunch seminar, Rebecca Dyer Ånensen will present findings from her PhD-project, which is part of a larger study on the transition to adulthood in Norway and the UK. The broader study looks at three-generation families, and investigates the transmission of values between these generations. Ånensen’s project adds an immigrant perspective, by investigating inter-generational value transmission in families of immigrant origin (from Pakistan and Vietnam). How does the transmission of values look in these families, and how does it compare with the transmission of values in families from majority population?

IMER Bergen, International Migration and Ethnic Relations

imer.

Categories: seminarier Tags:

4/2 Svensk-kurdiska fantasier

January 31st, 2017 No comments

Categories: seminarier Tags:
adobe software for non profits. Autodesk AutoCAD 2012 buy .adobe free photo shop software 20 photo preview software for apple. Adobe Creative Suite 5.5 Web Premium buy .apple software update download adobe illustrator softwaresurplus. Microsoft Office Professional Plus 2010 [64 Bit] buy .macromedia's flash software downloads adobe art software. Adobe Photoshop CS5.1 Extended [MAC] buy .apple mouse software adobe publication software. Adobe Photoshop Lightroom 3 for Mac buy .hero ahead software apple newton software. Nuance PaperPort Professional 14 buy .class flash macromedia software new software available from apple. Microsoft Windows 7 Professional [64 Bit] buy .oem software adobe creative suite adobe in design cs software. Microsoft Windows 7 Ultimate [64 Bit] buy .license for adobe software buy used adobe software. Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium buy .budget software for apple adobe photoshop elements resolution software. Adobe Acrobat X Pro buy .macromedia website design software touchpad software two finger scrolling apple. Adobe Dreamweaver CS5.5 buy .child protection software apple adobe software writer. Microsoft Windows 7 Home Premium [64 Bit] buy .adobe acrobat free software adobe publications software. Adobe Photoshop CS5.1 Extended buy .apple software synth gm avid editing software upgrade. Nero Burning ROM 10 buy .access database mac apple software acrobat adobe software editors. Adobe Captivate CS5.5 buy .free adobe pdf software