Archive

Posts Tagged ‘asylprocessen’

Konferens om kvinnor i asyl- och integrationsprocessen

December 2nd, 2009 No comments
Varmt välkommen att delta i en kostnadsfri konferens om genuskompetens i samband med mottagande, introduktion och integration
När? Kl. 10.15 den 5 december 2009 (kaffe från 09.30)

Var? Bååtska rummet, Munkbron 17 tr 8, Stockholm

Under konferensen talar migrationsminister Tobias Billström samt ett flertal integrations- och asylkunniga personer från offentlig och privat sektor. Den svenska migrations- och integrationspolitiken kommer att belysas utifrån kvinnors perspektiv. Konferensen aktualiserar politiken kring asylprocess, anhöriginvandring, introduktion, språkinlärning, samt diskriminering i arbetslivet. Är situationen olika för kvinnor och män när det gäller asyl och integration och vad kan vi förändra?

Program

10.15–10.30   Välkommen
                         Maria Fälth, Ordf. kvinnoförbundet

10.30–11.00   Kvinnor i migrations- och integrationspolitik
                        
Désirée Pethrus Engström, Riksdagsledamot

11.00–11.30   Kvinnor i asylprocessen
                         Tobias Billström, Migrationsminister

11.45–12.15   Asylsökande kvinnors upplevelser

                         Birgitta Krona, FARR

12.15–13.00   Lunch (lunchsmörgås serveras)

13.00–13.30   Goda integrationsexempel i privat sektor
                         Maline Fält Lazic, Folkhälsobyrån Västerås

13.30–14.00   Kvinnors introduktion – problem och lösningar
                         Christian Foster, Länsstyrelsen Sthlm

14.00–14.30   Diskriminerad på grund av kön och härkomst
                         Katri Linna, DO

14.30–15.00   Asylprocessen utifrån ett genusperspektiv
                          Barbro Bolinder, Migrationsverket

Anmälan:

Anmäl ditt deltagande till Ellen Larsson:
Tfn:  08-723 25 60  08-723 25 60 , e-post: ellen.larsson@kristdemokraterna.se

Categories: Konferenser Tags: ,