Asyl och Flyktingar
Asylum and refugees
 
Debatt
Konventioner
Faktabas
Statistik
Flyktingar som lyckats i Sverige
Organisationer i Sverige
Myndigheter i Sverige
Organisationer i Norden
FN
Övriga organisationer

Goda exempel på flyktingar som Sverige tagit emot och som verkat eller verkar här Listan kan göras mycket lång. Här bara sådana namn som Immigrant-institutet velat särskilt uppmärksamma. På andra av institutets webbsidor går att hitta många fler.

Avlidna
Aktiva
  • Ibrahim Baylan, näringsminister
  • Dorotea Bromberg, förläggare
  • Laila Freivalds, fd justitieminister
  • Lilian Karina, dansare
  • Georg Klein, cancerforskare
  • Ania Monahof, författare
  • Alfredo Mosella, konstnär
  • Jasenko Selimovic, teaterregissör
  • Maciej Zaremba, journalist

Du kan hjälpa oss att komplettera listan genom att skriva till oss

Stöd Immigrant-institutets verksamhet
Bangiro 490-6012
Skriv till migrant (at) immi.se
Till Immigrant-institutets hemsida
URL: http://www.immi.se/asyl/
Senast ändrat december 2015