Archive

Archive for the ‘allmänt’ Category

Invandrararbetarnas dag och deras familjer

December 18th, 2013 Comments off

Idag den 18 december har FN förklarar som Invandrararbetarnas dag eller
INTERNATIONELLA INVANDRARDAGEN.
Under en rad år har en internationell kampanj, främst europeisk arbetat för att förmå länderna i Västeuropa att ratificera FN:s konvention om invandrararbetarnas rättigheter Kampanjen December 18
Kampanjen har upphört men det finns äldre information som är värd att läsa en dag som idag.

Idag är åter Lampedusa i fokus. De som kommer till Lampedusa med risk för sina liv är inte flyktingar i lagens mening. Men de är människor som flyr fattigdom, svält och krig och söker en bättre framtid för sig och sina familjer. En video om hur dessa människor behandlas visades i den italienska televisionen, som nu också Sveriges television presenterar. Gå till http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5736779

En dag som idag måste vi tänka vilket samhälle vi vill leva i, ett samhälle för alla, där alla åtnjuter samma rättigheter och avkrävs samma skyldigheter, eller ett samhälle för några få, omgärdat av tagg- och skärknivtråd (som i Melilla), omringat av hav där de som försöker korsa dem med farliga pateras antingen förliser eller om de kommer fram till land skickas tillbaka åter till den misär de kom ifrån.

Var Nelson Mandelas arv en vindpust?

Miguel Benito

Categories: allmänt Tags:

På nytt en kontroversiell bok om invandringen

December 10th, 2013 Comments off

Utdrag ur boken ”Invandring och mörkläggning”, kapitel 2 ”Invandringsstatistik”

“Sveriges befolkningssammansättning förändras i rask takt genom den historiskt sett största invandring som landet har utsatts för. Ett nytillskott med mer än tio procent av befolkningen har efter år 2000 sökt sig hit av olika anledningar: för att få asyl eller skydd, för att få arbeta eller studera eller för att de av olika skäl är anhöriga till någon som redan lever på svensk mark. Drygt en miljon uppehållstillstånd har beviljats. De flesta av dessa är permanenta (PUT) och övergår efter en tid i medborgarskap med allt vad det innebär av rättigheter, men också skyldigheter gentemot det nya hemlandet. Aldrig tidigare har så många kommit under så kort tid.
Invandringens höga och eskalerande siffror diskuteras inte öppet i sin helhet, vare sig i det politiska fältet eller i massmedia.
2012 blev ett nytt rekordår för invandring till Sverige med 111.000 uppehållstillstånd av olika slag.
Massinvandring är ett rättvisande deskriptivt begrepp och Sverige är ett land som sticker ut när det gäller massinvandring. Främst gäller det asylinvandringen där Sverige, bortsett från lilleputtarna Cypern och Malta, över tid toppar UNHCR:s statistik över flyktingmottagande per capita i den industrialiserade världen.”

Så skriver Arnstberg och Sandelin i sin bok. Men är deras statistik korrekt?

För att börja med invandringssiffrorna så måste man räkna med ca 20.000 återvandrande svenskar per år. Jag tror inte att Arnstberg och Sandelin har gjort det. Rätt mig gärna om jag har fel (jag har ännu inte hela boken i min hand).
För det andra så är en betydande del av familjeåterförening personer som kommer till Sverige för att förena sig med någon svensk person. Ska man stänga dörren till dem? Och för det tredje finns en betydande del personer som kommer hit enbart för studier eller forskning. Ska man också stänga dörren för dem?

Men sedan finns också två viktiga faktorer som sällan räknas med i diskussionerna.
En faktor är att ungefär hälften av dem som invandrar återvandrar efter några år (jag själv och min fru är ett exempel). Det ser man i utvandringsstatistiken, som alltid ska läsas jämsides med invandringens, om man vill vara seriös. Därför blir deras miljon halverad redan av denna anledning.
En annan faktor som också glöms, är att både svenskar och invandrare dör. Man kan räkna med över en procent personer som dör per år. Det betyder 10-12% på tio år. Detta kanske inte gäller de nyanlända, som ofta är unga, men gäller den samlade gruppen vi kallar invandrare.

Miguel Benito

Categories: allmänt, främlingsfientlighet Tags:

En dag för krigets barn

October 28th, 2013 Comments off

Projektgrupp ”En dag för krigets barn”/Riksförbundet Finska krigsbarn – RFK

En dag för krigets barn – samling den 20 november kl 14.00 i Finska kyrkan på Slottsbacken 2 i Stockholm, mitt emot Kungliga slottet

Riksförbundet Finska krigsbarn – RFK – i Sverige har tagit initiativet till ”En dag för krigets barn”. Den infaller den 20 november 2013, samma datum som FN:s generalförsamling 1989 antog konventionen om barnens rättigheter. RFK vill lyfta fram barnens situation i krigsdrabbade länder och regioner.
Anteckna dagen i din kalender och samla ihop människor på din ort för att uppmärksamma den dagen. Visa att du bryr dig!

Under andra världskriget 1939-45 flyttades miljontals barn i hela Europa från sina hem undan krigets fasor, antingen ut på landet till tryggare områden i sina egna hemländer eller till andra länder och världsdelar som inte var lika hårt drabbade av kriget. I nästan alla länder i Europa har många av dessa före detta krigsbarn organiserat sig i föreningar och förbund för att bearbeta sina minnen och öden.

För 70 år sedan sändes närmare 80 000 finska krigsbarn till Sverige, Norge och Danmark.  De yngsta var omkring några månader gamla, de äldsta 14 år. Den traumatiska separationen från familjen och kriget har för många lämnat svårläkta sår i själen. Idag finns i Finland föreningar för de evakuerades och civila veteranernas barn, tyska soldaters barn, civila krigsfångarnas barn och de krigsvärnlösa som förlorade en eller båda föräldrar i kriget. Riksförbundet Finska krigsbarn har i dag närmare 700 medlemmar, krigsbarn som av olika skäl kom att stanna i Sverige. I Finland finns ett motsvarande förbund med omkring 1350 medlemmar.

Dessvärre pågår i världen fortfarande krig och konflikter som försätter barn i liknande känslolägen och separationstrauman. Enbart under 2012 kom närmare 3 600 ensamma flyktingbarn till Sverige varav nästan 2 000 fick stanna kvar. Men hur många barn som drabbats av krig och konflikter finns i Europa, ja i hela världen? Hur många saknar en nära människa att ty sig till, någon som bryr sig och ger kontinuitet i livet. De räknas i miljoner.

Riksförbundet Finska Krigsbarn vill med medlemmarnas egna kunskaper och erfarenheter hjälpa dagens krigsbarn. Gemensamma aktiviteter på ”En dag för krigets barn” den 20 november kan bli en påminnelse om barnens behov av stöd och vänner.

Börja planera redan nu! Visa att du bryr dig!

Stockholm, oktober 2013.

Projektgrupp En dag för krigets barn:
Sinikka Ortmark Stymne, projektledare. sinikka.stymne@bredband.net. Mobil 073 618 02 96.
Irja Olsson, förbundsordförande i Riksförbundet Finska Krigsbarn, irja.olsson.gle@telia.com
Hilkka Mälarstedt, kurt@malarstedt.se
Sven-Olof Larssons s-olarsson@telia.com
Vieno Mårtensson, vienomartensson@hotmail.com
http://finskakrigsbarn.se

Categories: allmänt Tags:

Utlokalisering?

June 10th, 2013 Comments off

Apropå Erik Ullenhags förslag om att flytta ut DO till förorten.

För 17 år sedan utlokaliserades Integrationsverket till en av förorterna i Norrköping. Några år senare flyttade verket tillbaka till centrala Norrköping. Flyttkarusellen har viss effekt när det gäller att flytta verk från Stockholm till andra orter i Sverige. Att flytta inom samma ort det enda det skapar är flera transporter och kanske fler restaurangbesök. Det skulle vara annorlunda om DO:s tjänstemän skulle också flytta och bo i Tensta eller Rinkeby. Så är inte fallet.

Det är också märkligt att just tanken om “utanförskap” eller exkludering gör att regeringen vill flytta ut ett ämbetsverk som just sysslar med dem som samhället vill exkludera. Alltså, i praktiken säger vi att vi inte vill se eländet, utan förpacka det utanför vår syn och samla det ännu mer på samma plats, det menar inte Ullehag men det blir resultatet av hans initiativ. Det skulle vara mer logiskt att t.ex. flytta DO till Täby, Lidingö eller Östermalm, och i stället flytta Försvarsdepartementet till Tensta/Rinkeby. Då skulle vi verkligen tala om “inkludering”. Att flytta Försvarsdepartementet till Tensta/Rinkeby skulle verkligen “smälla” högt.

Ullenhag beklagar sig för att de nyanlända som efter några år lyckas etablera sig flyttar ut från Tensta/Rinkeby och andra liknande områden. Visst, men vad skulle hända om man vände på det hela och placerade nyanlända redan från början i attraktiva bostadsområden? Då skulle de inte behöva flytta när de får jobb och etablerar sig. Det är denna politik som skulle kallas för “inkludering” i stället för dagens politik då man placerar nyanlända i bostadsområden där de ska känna sig som icke välkomna till det svenska samhället. Att förändra bilden av dessa bostadsområden görs inte genom “utanförskapsprogram”, det är att kasta pengarna i sjön, och det har man gjort i snart 30 år.

Vad som behöver göras i vissa områden är att all basservice finns kvar eller skapas, bankfilialer, kommunala servicecentra med alla resurser, vårdcentraler, bibliotek på gångavstånd, arbetsförmedling, goda transporter.

För övrigt får vi inte glömma att 84% av invandrarna inte bor i de s.k. “invandrartätta områden” utan i vanliga bostadsområden där också svenskfödda bor.

Miguel Benito
Miguel.benito@immi.se

Categories: allmänt Tags:

Att vara barn till invandrare inget hinder

March 13th, 2013 Comments off

Idag den 13 mars valdes Franciskus I som påve för den katolska kyrkan. Han var född som Jorge Mario Bergoglio 1936 och var till idag kardinal i Buenos Aires.

Det intressanta med Franciskus ! är att han delar identitet (om man kan tala om det) med ytterligare två personer med stor makt i världen, Barack Obama, USA:s presiden och barn till en kenyansk invandrare, och David Camerón, premierminister i Storbritannien, barn till en spansk invandrare.

Den nya påvens föräldrar var italienska invandrare i Argentina i början på 1900-talet.

Grattis, alla invandrarbarn.

Categories: allmänt Tags:

International Migrants Day

December 18th, 2012 Comments off

Message by the UN High Representative for the Alliance of Civilizations, President Jorge Sampaio, on the occasion of the 2012 International Migrants Day

“The UN International Migrants Day that takes place on December 18th is a welcome opportunity for all of us to reflect on the important role individuals and societies can play in fully recognizing migration as a force for good, when supported by the right policies and guided by the principles of universal human rights.

As a complex process of globalization, human migration is a phenomenon that directly increases diversity around the world. As such, individuals in countries of both origin and destination are increasingly faced with an urgent need for greater understanding and dialogue.

In an era of unprecedented mobility, migration is often perceived as a threat to stability, prosperity and identity; however, inspired and encouraged by innovative and promising practices, we, in the United Nations Alliance of Civilizations, firmly believe that with vision and responsible leadership in diversity and dialogue we can build inclusive and tolerant societies.

If we want to make cultural diversity a true asset rather than a liability and turn intercultural exchange into an engine for innovation that advances competitiveness in business, for instance, and which also produces prosperity and quality of life for societies, we cannot leave it to chance.

Valuing diversity, inclusiveness and tolerance is not straightforward. It requires cultural learning, intercultural skills, competence and training. It requires public policies – notably in education, youth, media and migration issues – which shape an intercultural society and foment a culture of dialogue, tolerance and peace.

All in all, we really need true intercultural strategies built upon a broad vision, where economic and social inclusion policies and policies for cultural diversity are integrated and push each other forward.

The need of migration policies and practices as well as of added protection of migrants in order to respond to the challenges and realities of living in global and democratic societies is crystal clear. Equally important is empowering migrants to participate and engage in the cultural, economic, and public life of their respective societies.

This is why the Alliance of Civilizations aims at influencing policy-making and providing a platform to share experiences, best practices and guidance to practitioners. This is why it aims at raising awareness about the major dilemmas of our age of diversity and the need to take bold action.

Living together is an increasing challenge for the 21st century. However, with the vision and the appropriate skills to embrace diversity, to promote social and structural inclusion, to ensure the respect of everyone’s rights, there is an untapped potential for a better and more prosperous and integrated future”.

On behalf of President Jorge Sampaio,
Anne Grobet
United Nations -Executive Office of the UN Secretary-General- Alliance of Civilizations
Migration/Integration Program

Categories: allmänt, migration Tags:

Ett brev till Åkesson

December 6th, 2012 Comments off

Hej Åkesson,

Nu är man verkligen trött på att höra ständigt samma enögda kommentar om invandringspolitiken. Detta diskvalificerar dig som deltagande representant för medborgarna i vår lagstiftande församling.
Jag kritiserar inte dig för att du är s k Sverigedemokrat (själva partinamnen brukar också vara semantiskt avledande från deras politik och retoriskt lögnaktiga). Jag har själv varit politiskt “*_förtroende_*vald”, inte “politiker” som ni alla vill kalla er, för att göra ert uppdrag till ett yrke och leva på det. Jag brukade stämplas som “kontroversiell” inom mitt eget parti, men inte av de riktiga “politikerna”, dvs. “medborgarna” (om man tänker på ordets grekiska etymologi). Låt mig då gå in på din huvudfråga: /invandrarpolitiken./

Man undrar hur mycket ska vi få höra dina enögda kommentarer utan att öronen ramlar av. Jag är inte alls okritisk mot allt i invandringspolitiken och har alltid ställt krav på invandrare som, lika goda kålsupare som du, utnyttjar sitt “invandrarskap” och betett sig illa. Men det måste vara måtta på demagogin, Åkesson. En ansvarig “politiker” ska inte bara räkna på vad invandringen kostar. Jag och _många_ med mig kom till Sverige med färdig utbildning (som betalats av mitt hemlands skattebetalare) och har, redan från första början, bidragit i flera decennier till mycket nytta för ditt hemland. Jag har varit med och bidragit med min skatt till bl.a. din egen utbildning och dina barnomsorgskostnader. Du borde vara lite mer tacksam till mig och många andra som jag, i stället för att bunta ihop alla i en enda infam röra. Landets räkenskaper handlar inte bara om minus, utan också om plus. En politisk dygd, som ni borde känna till, ska heta “urskillningsförmåga”. Vad du och flera andra i flera partier också sysslar med är ren demagogisk retorik. (Säger någon som har ansvarat bl.a för just högskoleutbildning i Retorik). Du vill bara undvika kostnader och roffa åt dig andras bidrag. Det är i själva verket du som är bidragstagare, inte jag och inte många som jag.
I konsekvens med din “analys” (som får mig att känna “anal yrsel”), borde du ta dig en funderare och kanske (säger “kanske”) t.o.m. kräva att vi — som sparat Sverige våra egna barnomsorgs- och skolkostnader (i mitt fall även dyra sjukvårds- och sociala kostnader) — fick ett litet pensionstillägg. Eller hur?:-) “Det är saligare att giva än att taga”, Åkesson. Har du aldrig hört det? Man kanske skulle ersätta härkomstlandet för det som de betalade för oss till Sveriges nytta. I själva verket utnyttjar Sverige t o m pensionsskatten, om man får något från hemlandet ifall man hade hunnit jobba där något år, innan man flyttade hit. Inte så sällan kräver den svenska staten egendomsskatt från invandrare som råkar ha ett egendom från sin familj eller en sommarbostad. Det finns många svenska pensionärer som befolkat mitt hemland för att utnyttja den lägre skatten och den generösa sjukvårds- och medicinkostnaden som beviljas pensionärer. Några har nu blivit skrämda av krisen där nere, men andra passar på, just nu. att köpa sig hus och lägenheter till halva pris. Jag har en svensk vän som försörjer sig som fastighetsmäklare där. Och jag känner flera svenska s k “politiker” som nyttjar där sin politiska pension. Vi kanske får så småningom en internationell fördelning där några länder tar hand om pensionärernas resurser och kostnader och andra blir pensionärsländer. Det gäller att ha en mer omfattande bokföring än den som passar dig.
“Politik” kräver “neutral” (=både och”),saklig och “_balans_erad” (“över-vägd”) helhetssyn, Åkesson. Jag talar inte bara om dig och ditt parti utan om dig och andra (från flera partier) som kallar sig “politiker”. Men det är du som vill klassa oss son svenskar och invandrare utan att ens kolla födelselandsbeviset och hushållens ekonomi. Vet du, förresten, att mitt eget namn förmodligen härstammar från den tiden då svenskar och norrmän invaderade romerska riket? Jag heter nämligen något som betyder “Radamiros son” och “radamiro” härstammar från “rådmannen”. Vi styrdes ett tag av västgoter och östergoter, men du (som är så intresserad av Sveriges historia:-) ) känner inte igen samstämmigheten med Västergörtand och Östergötland. Och ännu mindre vill man se något som helt etymologiskt samband mellan “vandaler” och vikingarnas Vendel och man vill inte veta att de s k “suevos” som härskade i Galicien väcker tankarna på “svear”.

Nåväl: Sverige är inte “ett litet land” som den kända politiska floskeln gör gällande för att legitimera önskan om främlingsstopp. Det tog millennier innan Sverige befriades från is och landet höjdes och blev beboeligt. Om något lands befolkning bygger på immigration sedan millennier tillbaka så är det Moder Svea. Man ska inte heller forska i alla familjenamn som påminner om vallonerna, som bidrog till både kunskap och arbetskraft och fick Sverige att börja bli ett modernt land. För dig och andra partikamrater som skryter med sin historiska förankring och klär er med folkdräkter, börjar egentligen befolkningens svenskhet kring 1980. Allt det tidigare är äkta svenskt. Och “om min mormor hade pedaler, så var hon en cykel” brukar man säga i den by jag härstammar från.

Tillgivne
José L Ramírez

Categories: allmänt Tags:

Hur ser informationen om Sverige ut?

November 30th, 2012 Comments off

Immigrant-institutet anordnade för exakt fyrtio år sedam den 1-2 december ett stort möte under namnet “Invandrarriksdagen”. För dåtidens invandrardebatt blev det en stor framgång. Över 100 personer, som representerade invandrare, myndigheter och övrigt samhälle (partier, fackföreningar, svenska frivilligorganisationer) deltog i det första öppna mötet där man kunde diskutera aktuell invandrarpolitik. Mötet hade föranletts av att dåvarande Statens invandrarverk misstrodde invandrarna och myndigheten bjöd in invandrare som de litade på till samtal. Alla var personligen inbjudna. Mot dessa slutna möten protesterade en handfull invandrare genom att kalla till öppet möte.

Mötet resulterade i att man bildade Immigrant-institutet några veckor senare den 16 januari 1973. Ett av Immigrant-institutets syfte var att se till att informationen till invandrare om Sverige och att informationen till svenskarna om invandrare skulle vara korrekt. Invandrarverket, eller SIV, som det förkortades på den tiden, var ofta ute på turné och gjorde en vrångbild av invandrarna, som vi inte var nöjda med.

Nåväl, fyrtio år sedan ser det ut som om vi står och stampar på samma ställe. Tiderna har ändrats, invnadrarna har fått många rättigheter, men detta med information tycks fortfarande vara ett problem.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har en hemsida “informationsverige” där man förväntar sig få veta vad som gäller i Sverige, speciellt för nyanlända. Vad hittar vi?

http://www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Sidor/Ny-i-Sverige.aspx

“Ny i Sverige
Denna sida handlar om att vara ny i Sverige. När du är ny i Sverige finns det några saker du måste tänka på. Du behöver folkbokföra dig hos Skatteverket, du ska också skriva in dig hos Försäkringskassan för att kunna ta del av det sociala trygghetssystemet i Sverige.
Folkbokföring
Alla som bor i Sverige blir folkbokförda. Det betyder att de blir registrerade i ett dataregister hos Skatteverket. Alla som blir folkbokförda i Sverige får ett personnummer. Det är ett nummer för att myndigheter ska kunna känna igen dig.”

Är detta korrekt? Absolut inte. Det går inte att bara promenera till Skatteverket och Försäkringskassan såsom Länsstyrelsen påstår. Immigrant-institutet gjorde Länsstyrelsen uppmärksam på felaktigheterna i texten redan i mars 2012. Nu är det december och ingenting har hänt.

Immigrant-institutet har också en hemsida med sverigeinformation. Skillnaden är att vi inte har något samhällsstöd för att kunna utveckla den vidare och att all information sker på frivillig basis. Och visst är det frustrerande att se hur mycket pengar som betalas ut för statens hemsidor, som inte är korrekta och till och med missvissande.

Efter en period på 70- och 80-talet då man verkligen ansträngde sig för att lyssna på invandrarna och deras organisationer har vi på 2010-talet sett hur regeringen, integrationsministern och andra myndigheter är de som blivit “opinionsbildare”. Den 7 december anordnar till exempel Erik Ullenhag en konferens “Mer värde med mångfald”. Dessförinnan för några veckor sedan hade han bjudit journalister till seminarium för att de skulle lära sig om Sveriges integrationspolitik. Den propagandamodell som regeringen använder är densamma som diktaturerna använder, fast här ser vi det som ett demokratiprojekt. Invandrare, de heter inte ens längre så utan man använder alla möjliga eufemismer, behandlas med bästa vilja i världen som objekt, precis som för fyrtio år sedan.

Immigrant-institutet behövs på nytt. Skillnaden idag är att vare sig invandrare eller svenskar vågar ha en avvikande mening från myndigheterna, förutom de som är direkt invandrarfientliga, såsom sverigedemokraterna. Där tycks det finnas ett engagemang, missriktat sådant, trots eller tack vare alla interna skandaler.

Miguel Benito

Categories: allmänt, Immigrant-institutet Tags:

Liao Yiwu mottar de tyska bokhandlarnas fredspris

October 17th, 2012 Comments off

Med anledning av den kinesiska författaren Liao Yiwus mottagande av Tyska bokhandlarnas fredspris (priset som delats ut sedan 1950, har bland annat tillfallit Alva och Gunnar Myrdal samt Astrid Lindgren) på Bokmässa i Frankfurt i söndags och utnämningen av årets Nobelpristagare i litteratur, Mo Yan, skrev Per Svensson i Sydsvenskan den 11 oktober:

På söndag hedras den kinesiske författaren Liao Yiwu med den tyska bokhandelns fredspris vid en ceremoni i samband med bokmässan i Frankfurt.

I juni 1989 skrev han en dikt med titeln “Massaker”. Den handlade om blodbadet på Himmelska fridens torg. Vintern 1990 greps Liao Yiwu och dömdes till fyra års fängelse. Efter frigivningen drabbades han av upprepade publiceringsförbud. Förra året lämnade han Kina och lever nu i exil i Tyskland.

Samtidigt ger Svenska akademien Nobelpriset i litteratur till en annan kinesisk författare. Också denne författare har varit aktuell i samband med bokmässan i Frankfurt. Det var 2009. Temat för det årets mässa var just “Kina”. Under ett seminarium lämnade den kinesiska delegationen salen i protest mot att också dissidenter deltog. En av de representanter för det officiella Kina som på detta sätt markerade sitt missnöje med att kritiska författare och intellektuella inte portats, var den blivande nobelpristagaren Mo Yan.

Efter massakern på Himmelska fridens torg 1989 skrev Liao Yiwu en lång regimkritisk dikt kallad “Massaker”. Han visste att den aldrig skulle bli publicerad, och spelade därför in den på kassettband tillsammans med oljud och tjutande som skulle åkalla de dödas andar.

I februari 1990 anhölls Liao Yiwu, tillsammans med sin gravida fru och sex vänner, och dömdes till fyra års fängelse. Under fängelsetiden utsattes han för tortyr, drabbades av flera sammanbrott och försökte vid två tillfällen begå självmord. Därav fick han smeknamnet ”Den stora galningen”.

Då han släpptes från fängelset hade hans fru och vänner lämnat honom. Under en tid levde han som hemlös gatumusiker i den sydkinesiska staden Chengdu. Sommaren 2011 vandrade han över gränsen till Vietnam, varefter han lyckades fly till Tyskland.

Om tiden i fängelse skriver han i boken /För en sång och hundra sånger /som kommer ut på Lindskog Förlag i februari. Hans senaste bok /Gud är röd/, bestående av intervjuer med förföljda och utsatta kristna i Kina, utkommer senare under våren på Narin förlag.

Liao Yiwus räknas till en av vår tids största kinesiska författare.

I samband med utgivningen av /För en sång och hundra sånger/ kommer Liao Yiwu till Sverige.

Lennart Lindskog
Lindskog Förlag
info@lindskogforlag.se

Categories: allmänt Tags:

Det gick inte längre

May 12th, 2012 Comments off

Det gick inte längre. Till slut tvingades Immigrant-institutet att sälja Invandrarnas Hus, trots att det var mycket billigt i drift. Utan intäkter hjälper det inte att det var billigt. Stat och kommun är nu nöjda med att ha blivit av med en kulturinstitution. För Borås kommun innebär försäljningen att de inkasserar 1,76 miljoner kronor, välbehövliga för att finansiera företagarnas lekstuga, som kostar kommunen en miljon om året. Immigrant-institutet finns visserligen kvar, men handlingsmöjligheterna har minskat när man saknar en fast punkt.

Å andra sidan, visst har vi invandrare varit en del av problemet. När jag nu skulle gå igenom en del osorterat material för att arkivera eller att bränna upp fastnade jag på ett brev skrivet 1982 av en redaktör för en invandrartidskrift. Immigrant-institutet hade erbjudit sig att skicka tidskriften Invandrarrapport i utbyte mot deras tidskrift. Dessutom skulle Immigrant-institutet göra gratis reklam för tidskriften genom publiceringen av en katalog.

Detta blev svaret:

Tyvärr, vi kan inte byta pga svårigheter och däremot ville vi reklam. Härmed skickar jag vår annons (ni kan publicera i engelska el svenska) som NI kan trycka in nästnummret.
Vi publicerar ständig artiklar om immigranter. V.v. ge mig utförligt information om ansökningar till statliga stöd (tel.nummer osv)?

Alltså, byta går inte, men att Immigrant-institutet skulle göra gratis reklam för deras tidskrift var ett starkt önskemål. Annons i texten ovan betyder inte att de skulle betala för den. Och inte bara det, Immigrant-institutet skulle dessutom hjälpa dem med alla möjliga upplysningar för att deras tidskrift skulle få statliga bidrag.

Detta är bara ett exempel. Men vi har sett samma beteende i alla år. 1992 anordnade Immigrant-institutet ett lotteri för att finansiera förvärvet av Invandrarnas Hus. Vi skickade ett brev till ca 2000 invandrarföreningar i landet med förfrågan om de kunde köpa lotter till försäljning bland sina medlemmar. Förutom en vältilltagen provision för varje såld lott lovade vi att avsätta en del av inkomsten till att stödja invnadrarföreningarnas verksamhet genom årliga stipendier eller priser. Resultatet? Förutom de egna medlemsföreningarna blev det ingen annan förening som blev intresserad. Bingolotto kunde de sälja, även om de fick mindre per lott i behållning. Vi överraskades fullständigt när en förening skrev med vändande post ett brev med begäran om stipendium för sin dansgrupp, innan vi ens hade hunnit sälja några lotter. Den föreningen hjälpte naturligtvis inte heller att sälja en enda lott.

Dags för nya krafter att ta vid. Mycket har gjorts under dessa fyrtio år och mycket behöver göras. Nystarten är inte gynnsam, men det var inte heller 1973 då vi började med ett par bokhyllor i en liten källarlokal och den då 1974 nya Kulturrådet beviljade 5000 kr för att bygga upp biblioteket. Det är inte samma Kulturrådet som 2008 nekade anslag för gott. Det är också ett annat Sverige vi lever i idag.

Miguel Benito

Categories: allmänt, Immigrant-institutet Tags: