Archive

Archive for the ‘allmänt’ Category

“Staten vill ta död på meänkieli-litteraturen”

May 6th, 2012 Comments off

I radiointervju i Sisuradio söndagen den 6 maj:
På svenska nedan.
– Valtio halvaa vissiin lopettaa meänkielisten kirjoitten julkistamisen.
Se on Bengt Pohjasen komentaari Kulturrådetin päätökseen mille kirjoile minoriteetitten kesken jaethaan rahhaa. Kaks tornionlaaksolaista semmosta on saanu rahhaa. Molemat on ruottiksi eli osittain ruottiksi: Gunnar Kierin historialinen kirja ja STR-T;n juhlavuosikirja.
Nyt meinaa Bengt Pohjanen, joka kans haki rahhaa, mutta ei saanu yhthään, ette tämä saattaa merkitteä ette Barents Publisher lopettaa meänkielisten kirjoitten julkasemisen.
– Valtio antaa vain ruottinkielisille kirjoile rahha. Se ei ole rahan tarkotus.
– Jos se eesauttaa minoriteettiä niin se on oiken antaa, sannoo Mårten Lambert, Kulturrådet.

På svenska:
“Staten vill ta död på meänkieli-litteraturen”
– Det här innebär sannolikt att Barents publisher lägger ner sin utgivning av skönlitteratur på meänkieli.
Det är författaren Bengt Pohjanens reaktion på vilka böcker Statens Kulturråd ger bidrag till vad gäller de nationella minoriteterna. Två av de fem beviljade projekten gäller tornedalingar. Dels Gunnar Kieris avslutande bok i sin historiska serie från Nordkalotten, skriven på svenska och dels en jubileumsbok om minoritetsrörelsen STR-T och Tornedalsteatern skriven på svenska, finska och meänkieli.
-Kulturrådet väljer att satsa på böcker på svenska. Och det är inte pengarna avsedda för. Böcker på svenska ska få bidrag från andra konton, säger Bengt Pohjanen.
– Kulturrådets pengar är också avsedda för litteratur som främjar minoriteterna även om det är på svenska, säger Mårten Lambert, handläggare på Kulturrådet.

Immigrant-institutets kommentar:
Kulturrådet följer sina gamla spår. Stödet för mångkulturella organisationer gick i huvusak till svenska organisationer. Det var så som stödet till Immigrant-institutet och Grekiskt kulturcentrum upphörde 2008, trots att de var de enda genuina mångkulturella organisationerna bland sökandena.
Bengt Pohjanen anvisar fortsättningen när han i intervjun säger att man lika gärna kunde stödja böcker på engelska som beskriver den svenska kulturen och på så sätt öka förståelsen i världen för den svenska kulturen och det svenska språket. Därefter får svenska författare inte göra sig besväret att söka stöd för böcker på svenska. Den som väntar får se.

Grattis Kulturrådet! Lägg ner så mycket som möjligt! Följ Bengt Pohjanens förslag och lägg ner den direkta stödet till den svenska kulturen som nästa steg!

Categories: allmänt Tags:

Kemiska bevis för stress hos apatiska barnen

April 29th, 2012 Comments off

Uppsala universitet
Kemiska bevis för stress hos apatiska barnen
Uppsala universitet – 2012-04-29 07:47

Debatten kring orsaken till varför flera barn till asylsökande i Sverige drabbats av ett apatiskt tillstånd gick för några år sedan hög. Med en avancerad teknik undersöktes blodprov från barnen på Uppsala universitet och analysen visar tydligt samband mellan stresshormoner och tillståndets förlopp. Studien publiceras i tidskriften BMC Research Notes.

Den mediala uppmärksamheten var enorm kring de ”apatiska barnen” och i debatten ifrågasattes både föräldrar och psykiatriker medan andra misstänkte förgiftning eller stress. Sverige pekades ut som det enda land där detta tillstånd uppstått, något som senare dementerats.

– Vi har uppmätt extremt förhöjd stressnivå i form av en rad olika stresshormoner i blodet hos dessa barn. Och vi kunde också följa tillfrisknandet i nivåerna tills de var normala igen, säger Jonas Bergquist, medicine doktor och professor i analytisk kemi och neurokemi vid Uppsala universitet, som lett studien som genomförts i samarbete med kollegor på Karolinska institutet.

– Liknande tillstånd hos barn har rapporterats från andra håll, men man har ofta inte kunnat sätta en diagnos och mörkertalet är troligen mycket stort.

Mellan mars 2005 och december 2007 befann sig totalt 70 barn i ett apatiskt tillstånd. Av dessa fick en grupp forskare inom barnpsykiatri och kemi möjlighet att ta prover på elva barn med allvarliga symptom. Nya prover togs under hela sjukperioden fram till tillfrisknande.

Proverna har analyserats med en mycket avancerad teknik som gör det möjligt att samtidigt mäta ett stort antal biologiska molekyler i ett och samma prov. Det visade sig finnas en ”cocktail” av stresshormoner, bland annat kortisol och andra neurosteroider, som också tydligt varierade med sjuktillståndets förlopp.

– Om man uppmäter hög nivå av ett enstaka ämne i ett prov säger det inget om huruvida produktionen har ökat eller nedbrytningen minskat. Men vi kunde nu för första gången följa enzymernas aktivitet i omsättningen av hormonerna under förloppet, säger Jonas Bergquist.

Det kemiska mönstret liknar det vid posttraumatisk stress, om än inte exakt. Som kontrollgrupp användes bl a syskon till de drabbade barnen. De hade liknande situation men reagerade inte på samma sätt, vilket visar hur olika sårbara barn kan vara menar forskarna.

Studien är liten men resultaten är enligt Jonas Bergquist så tydliga att påståenden om simulerade symptom helt kan avvisas. Nu behövs fler och utvidgade studier innan forskarna kan ta ställning till om analys av stresshormoner bör bli ett verktyg inom vården.

– Förändrade halter av steroidhormoner är inget som kan simuleras fram.

Studien har finansierats av bland andra Vetenskapsrådet.

Länk till studien på tidskriften BMC Research Notes webbplats.

För mer information, kontakta professor Jonas Bergquist, tel: 018-471 36 75, 070-962 13 93, jonas.bergquist@kemi.uu.se

Categories: allmänt, asyl Tags:

Ny generaldirektör för Migrationsverket

March 23rd, 2012 Comments off

Ur Regeringens pressmeddelande:

Regeringen har i dag utsett Anders Danielsson till ny generaldirektör för Migrationsverket. Han är i dag chef för SÄPO och tillträder sin nya tjänst den 23 april 2012.

Det finns goda krafter hos Polisen. Även länspolismästare. Samtidigt känns det inte riktigt bra att den polisiära erfarenheten ska vara den som meriterar till att bli generaldirektör för ett verk där det krävs andra erfarenheter mer än någonting annat, om vi inte ska cementera föreställningen om ett verk som i folkmun kallas ibland för “utkastarverket”.

Vi får hoppas att den nya generaldirektören hämtar till sig kunskap om de mjuka frågorna.

Categories: allmänt Tags:

Vaddå skrota termen “invandrare”?

February 1st, 2012 Comments off

I GP den 2 augusti 2010 kunde man läsa en debattartikel av Milena Cvetic och Claes Corlin:

“Dags att skrota ordet invandrare.
Låt oss förpassa ordet ”invandrare” till samma språkets skräplåda som ”zigenare” (romer) och ”tattare” (resandefolket). Våra utlandsfödda svenskar är värda samma respekt som alla andra människor, skriver Milena Cvetic och Claes Corlin.
En bekant som talar svenska med brytning blev, något bryskt, tillfrågad:
– Och var kommer du ifrån då?
– Från USA, svarade han sanningsenligt.
– Å ursäkta, blev det nu betydligt hövligare svaret, jag trodde i hastigheten att du var invandrare!
Episoden visar att inte alla utlandsfödda betraktas som invandrare, även om de tekniskt sett är det. Vi anser att det är hög tid att sluta använda ordet ”invandrare” i media och i det offentliga samtalet.

Är det verkligen så som de påstår? Deras argument stärker ju snarare än minskar behovet av en term för utlandsfödda som bosätter sig i Sverige.

Själva incidenten de beskriver visar ju att den tillfågade inte räknades in som svensk och det är ju detta som är den springande punkten. Att tro att om man skrotar ordet invandrare blir man bättre bemött är döfött.

Att bli kallad något annat, som “utlandsfödd svensk” eller alla andra möjliga varianter, blir som regel fel, eftersom bara hälften av invandrarna blir formellt svenska medborgare.

Att ordet “invandrare” betyder etymologiskt en som vandrar in är helt irrelevant. Ord skapas på olika sätt. Dåtidens invandrare vandrade inte heller in, utan kunde komma med båt, ridande häst, vagn etc. Det är bara en språklig lustighet att påstå att de som vandrar in blir invandrare. Låt oss ta språket på större allvar.
Debattörerna påstår att ordet zigenare redan är skrotad. Men här är det också samma problem. Visst är ordet “zigenare” fel, eftersom det betyder “egyptier”, vilket de inte är. Men faktiskt är det lika felaktigt att kalla sig “rom” i meningen att man kommer från Rom. Skillnaden med invandrare är att ordet zigenare används också för icke-romer som ett skällsord. Det gör man däremot inte med ordet “invandrare”. Skällsord skulle vara om även svenskar kallas för invandrare, vilket det inte händer utom av misstag.

Att ersätta ordet invandrare med immigranter är naturligtvis OK. Immigrant-institutet hämtade ju sitt namn från denna språkform. Vi ska dock inte tro att sakerna blir bättre för det. Båda termer betyder ju samma sak, den ena termen följer vardagsspråket närmare, den andra vetenskapen. Det är som botanik och växtlära och alla tusentals termer som kan användas åt ena eller andra hållet.

Miguel Benito

Categories: allmänt, migration Tags:

Kom med synpunkter om vårdutredningen

November 28th, 2011 Comments off

På lördag den 3 december anordnar IFMSA (International Federation of Medical Students’ associations) en nationell manifestations dag för att uppmärksamma vårduppropet för papperslösas rätt till vård http://www.vardforpapperslosa.se/varduppropet.asp!

I maj kom en utredning tillsatt av regeringen fram till ett förslag om att lagarna borde ändras så att alla människor i Sverige får rätt till samma förutsättningar för vård som svenska medborgare och utländska medborgare med uppehållsrätt eller uppehållstillstånd (se utredningen: http://www.immi.se/lagar/utredningar/sou201148.pdf). Tyvärr verkar utredningen hamnat på hyllan istället för att gå ut på remiss och stoppas därmed från att kunna leda till en lagändring! Rätt till vård-initiativet har nu ett upprop där man ska samla in namn för att få en ändring på detta. Gå direkt till denna sida om du vill skriva under.

På Immigrant-institutet vill vi medverka genom att öppna denna blogg till synpunkter kring utredningen. Skriv dina kommentarer och vi publicerar dem så snart vi hinner kontrollera att det inte handlar om spam. Man behöver inte logga in sig, utan det är bara att skriva på kommentarsfältet.

Categories: allmänt Tags:

Flykten från multikulturalismen

November 3rd, 2011 Comments off

Flykten från multikulturalismen

Både Merkel, Sarkozy och Cameron har dödförklarat den. Europa håller på att vända ryggen mot mångkulturalismen. Vad är konsekvenserna av denna flykt från den s.k. multikulturalismen?

Medverkande: Devrim Mavi, Arena, Peo Hansen och Jasenko Selimovic.

Tid: Tisdag 8 november kl 18.00
Entré: 60 kr / 50 kr för Re:Orient Vän

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm (T-bana:
Hötorget alt. Rådmansgatan)

Categories: allmänt Tags:

Ett upprop gällande socialvård av utvisningshotade och papperslösa barn

September 18th, 2011 Comments off

ett upprop –
Till Socialminister Göran Hägglund gällande socialvård av utvisningshotade och papperslösa barn…
Klicka på http://upprop.nu/RCEC

Till Socialminister Göran Hägglund gällande socialvård av utvisningshotade och papperslösa barn

Socialarbetare är en yrkesgrupp som under många år i tysthet har arbetat under allt strängare omständigheter såväl vad gäller arbetsmiljö som resurser till de olika verksamheterna. När barn far illa är det vår skyldighet att bryta tystnaden och arbeta för att få till stånd en förändring.

Initiativtagare till namninsamlingen är socialsekreterare på Utredningsenheten 0-20 år i Hallunda, Botkyrka kommun.

Initiativtagare: Baharan Kazemi

Categories: allmänt, asyl Tags:

June 11th, 2011 Comments off

Detta skriver integrationsministern Erik Ullenhag den 6 juni, nationaldagen:

Sverige är ett av de mest öppna, rika och välmående samhällena i mänsklighetens historia.

Behöver man säga mera?

Var ligger detta Sverige? Immigrant-institutet vill gärna flytta dit.

Miguel Benito

Categories: allmänt, Immigrant-institutet Tags:

Debatt om hedersmord

December 2nd, 2010 Comments off

Masoud Kamali om Mordet på Jian
Sabuni har fått sin ministerpost som tack för sitt fjäsk för vita
“Jag håller med Eva-Britt Svensson att “ordet hedersmord är rasistiskt” eftersom den syftar till att hänga ut en grupp människor “från Mellanöstern” som inte delar mycket än att de eller deras föräldrar har vandrat in i landet någon gång under sina liv. Sabuni fortsätter att reproducera de privilegierade gruppernas privilegier.”
Newsmill.se 1 december 2010


Vår kommentar:
Sedan den 22 november 2010 pågår en debatt i Newsmill om hedersvåld. I den debatten yttrar sig jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Det gör att professor Masoud Kamali reagerar besinningslöst.
Jag har haft synpunkter på Nyamko Sabunis politik och det kommer jag att ha framgent. Det är därför jag nu tycker att det är bra att hon inte längre är integratiosnminister. Men Nyamko Sabunis argumentation i artikeln i Newsmill om hedersvåld är väl balanserad till skillnad på vad Kamali skriver om henne, som kan nästan rubriceras som förtal. Sabuni tycker att det är fel att på nytt debattera begreppet hedersvåld som om fenomenet inte existerade. Viktigast tycker Sabuni är att arbeta praktiskt för att hindra dess förekomst, och det håller jag med.

Om det är Newsmill eller Kamali själv som sätter rubriken “fjäsk för de vita” är ointressant. Vad som är intressant är att Kamali är en av dessa anhängare av att det inte finns “vi och dom”, men skriver man om “vita” då menar han att det finns också “icke-vita” där Kamali tycks räkna in sig. Därför är hans arbete för att det inte ska finnas “vi och dom” helt raserat när han själv tillämpar det i praktiken mot de “vita”.

Jag personligen har alltid tyckt att det finns “vi och ni” utan att för den skull säga att “vi är bättre än ni” eller “ni är bättre än vi”. Samhället bygger trots allt på minst två parter, arbetsgivare-arbetstagare, läkare-patient, rika-fattiga, födda i Sverige-födda utomlands, höger-vänster (hur skulle Riksdagen se ut om “vi är bara vi”?).

På en punkt ger jag Kamali rätt, och det är att vi “invandrare” inte alltid tjänar på att vi besätter poster som integrationsansvariga eller dylikt. Det finns alltid en jäv-situation som kan göra beslutsfattandet svårt. På 70-talet tog jag oförsiktigt upp detta dilemma i samtal med några elever som skulle göra ett examensarbete. Det gällde då “invandrarbibliotekarier”, där det visade sig att de flesta av dem var också invandrare själva. Jag pekade på att varje person får naturligtvis söka det jobb man själv vill men att det inte var lämpligt att slentrianmässigt använda en bibliotekarie med invandrarbakgrund som “invandrarbibliotekarie” bara på grund av deras bakgrund och inte deras meriter. Invandrarbibliotekarierna tog det illa vid sig (utan anledning) och våra relationer mellan Immigrant-institutet och merparten av invandrarbibliotekarierna försämrades (i onödan och till nackdel för alla).

Kamali gör misstaget att påstå att pratet om “hedersmord” skulle vara rasistiskt eftersom man pekar ut grupper i Mellanöstern. Vad Kamali inte förstår är att andra brott som “mäns våld mot kvinnor” eller det begrepp som fler förespråkar numera “våld i nära relationer” inte blir mindre för att man uppmärksammar ett särskilt våld. Våld på grund av missförstådd förlorad heder är tillräckligt allvarligt för att det ska bekämpas med alla medel. Ingen behöver känna sig utpekad förutom de familjer som ägnat sig åt det. Hedersvåld, som någon påpekar i debatten i Newsmill, skiljer sig från andra former av våld i den meningen att hela eller en stor del av en familj och en nära bekantskapskrets är delaktiga, åtminstone genom att inte hindra det. Våld i en nära relation som inte faller inom begreppet hedersvåld måste också bekämpas, men med andra medel.

Hedersmord är ytterst sällsynt och kan därför inte uppfattas som någonting människor i Mellanöstern ägnar sig åt till vardags. Däremot förekommer just inom vissa kulturer och det är därför som brottet måste uppmärksammas inom dessa grupper utan att stigmatisera gruppen för den saken. Hedersmord som begrepp används internationellt. Även i de ursprungsländer där det hittills förekommit har man skapat opinion för att beivra dessa brott. Det ingår inte längre (det har aldrig gjort det) som en naturlig del av kulturen. Förhoppningsvis kan vi se att det försvinner med tiden. Men det gör inte det om vi låtsas att det inte existerar eller att det är samma sorts brott som andra brott i nära relationer.

Miguel Benito

Categories: allmänt Tags:

Inte lätt med politiken

October 7th, 2010 Comments off

Moderata riksdagsmannen Jan Ericson i Ubbhult skriver på sin blogg:

Nya regeringen blev väl ungefär som väntat. Statsministern valde att vara generös mot de mindre partierna och det tcker jag visar på mycket gott omdöme och gynnar ett gott samarbete inom Alliansen. Jag kan också konstatera att båda mina utskottsordföranden förra mandatperioden, Catharina Elmsäter-Swärd och Hillevi Engström, blev nya ministrar. Kul att vara personligt bekant med två ministrar och en utmärkt förutsättning för mig själv att kunna påveka politiken. Jag hann gratulera båda två i samband med kvällens traditionella kungliga konsert.

2010-10-05 Knappast en försonande gudstjänst i Storkyrkan
Diskussionerna går höga bland politikerna efter dagens tråkiga händelse under den traditionella gudstjänsten i Storkyrkan. Mitt under biskopens predikan lämnade Sverigedemokraterna demonstrativt kyrkan i protest, mitt framför ögonen på både kungafamiljen, statsministern, regeringen och riksdagsledamöterna. Att lämna kyrkan på det sätt Sverigedemokraterna gjorde kändes mycket omoget, om inte rent av pinsamt. Men det gav ju samtidigt uppmärksamhet i media, och vem vet, det kanske var avsikten?
Med detta sagt så tycker jag personligen att biskopens predikan gick över gränsen om man verkligen värnar om demokratin.
När man i en predikan så öppet hyllar övervägande vänsterextrema demonstrationer mot ett parti som blivit demokratiskt invalt i Sveriges Riksdag handlar det inte längre om att värna förståelse, tolerans och människors lika värde. Nej, då tar man tydlig partipolitisk ställning och det är inte kyrkans sak. Jag tillhörde därför de ganska många som inte applåderade biskopens predikan. Att fördöma Sverigedemokraternas plats i riksdagen innebär att man fördömer väljarna för deras demokratiska val. Detta är ovärdigt i en demokrati. För egen del väljer jag att bemöta Sverigedemokraternas argument i saklig och öppen debatt, och den debatten kommer att vara tuff och hård. Men jag kommer alltid att vara korrekt och vänlig i andra sammanhang mot alla mina riksdagskolleger, oavsett parti. För hur ska jag kunna säga att jag står upp för alla människors lika värde om jag samtidigt aktivt börjar diskriminera Sverigedemokraternas politiker?

Dagens gudstjänst var tyvärr det längsta från försoning och dialog man kan komma. De politiska motsättningarna i Sverige växte ytterligare idag. Hatet gror både hos extrema vänstergrupper som hotar Sverigedemokraterna och hos högerextrema grupper som försvarar dem. Säpo verkar redan ha fullt skydd av alla SD:s riksdagsledamöter och säkerheten verkar vara skärpt i hela riksdagen. Jag är faktiskt lite orolig för hur detta ska sluta.
Bild och text från Ericsons blogg.


Två kommentarer infinner sig:
Begrunda bilden över den nya regeringen. Det ser ut som om den står på en plattform, kanske taket till ett hus, och att bakom dem finns avgrunden. Det räcker med att peta lite i finansminister Anders Borg för att han ska trilla ner.
Men texten bredvid? Jodå, man ska vara “kompis” med ministrarna, annars inget inflytande. Känns det igen från diktaturländerna? Visst är det en övertolkning av Ericsons ord. Men Ericsons formulering antyder vikten av kompiskapet en extra gång, när Ericson skyndar sig att påpeka att han hann gratulera ministerkompisarna i tid (man få en känsla som läsare att Ericson tänkte att det kunde vara försent om han gratulerade nästa dag). Ericson skriver ovan:

…en utmärkt förutsättning för mig själv att kunna påveka politiken. Jag hann gratulera båda två…

Och kommentaren kring biskopens predikan? Hur många gånger har man i efterhand anklagat den katolska kyrkan för att den inte vågade yttra sig mot Hitler. Och han var som bekant också demokratiskt vald. Nu i dagarna används begreppet “demokratiskt vald” på ett väldigt egendomligt sätt.
De demokratiskt valda förtjänar den respekt de gör sig förtjänta av för sina gärningar, inte för att de är demokratiskt valda. Vi som inte är valda förtjänar också samma respekt. Det räcker därför med att nöja sig med den respekt man ska visa “alla människor”, alltså även de icke-valda, eller är vi som inte är valda mindre värda än Ericson eller Åkesson?
Ericson gratulerar sig själv för det stora gensvar som hans kritik av biskopens predikan givit i bland annat de människor som hört av sig till honom (hur många de är vet han bara själv) efter ett inslag i Radio Sjuhärad. Han nämner dock inte att hans egen partikamrat Ulrik Nilsson också yttrade sig i samma program och att Nilsson inte höll med Ericson utan försvarade biskopen Brunne.

Miguel Benito

Categories: allmänt Tags: