Home > asyl > Vård till asylsökande och papperslösa

Vård till asylsökande och papperslösa

June 28th, 2014

Nu avskaffar vi diskrimineringen i svensk sjukvård!
Uttalande om begreppet ”Vård som inte kan anstå” rörande vård till asylsökande och papperslösa
För att ge stöd till, och en tydlig rekommendation om hur, lagen om ”Vård som inte kan anstå” i praktiken ska hanteras av personal på sjukhus och vårdinrättningar runt om i landet har ett stort antal olika vårdaktörer och organisationer ställt sig bakom ett gemensamt uttalande.
Uttalande fastställer att ”Vård ska ges på lika villkor, efter behov och enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Allt annat är oetiskt och i strid med de av riksdagen antagna prioriteringsprinciperna.”
Det finns idag inte klara riktlinjer någonstans om hur lagen ska tolkas och uttalande fyller därför en viktig funktion i den dagliga vården, för att stärka patientsäkerheten och minska osäkerhet och stress hos personal och patienter.

Kontaktpersoner:
Anne Sjögren, sammankallande i Rätt till vård initiativet Tel: 031-741 6207
Thomas Flodin, ordförande Läkarförbundets etik och ansvarsråd, tel 070-766 72 30
Rätt till vård initiativet,
http://www.vardforpapperslosa.se

Hämta här hela uttalandet

Categories: asyl Tags:
Comments are closed.