Nya regler för utvisning av personer som har uppehållstillstånd i annat EU-land (SfU8)

februari 3rd, 2017 Comments off
Categories: Svenska Taggar:

CIVIS Sonderpreis 2017 : Fussball + Integration – CIVIS special prize 2017 : football + integration

januari 17th, 2017 Comments off
C I V I S   S O N D E R P R E I S   2 0 1 7 :   F U S S B A L L   +   I N T E G R A T I O N
 
Gesucht werden Programme, die das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlichster geografischer und kultureller Herkunft fördern.
 
Der Europäische CIVIS Sonderpreis: Fußball + Integration wird für Fernseh- und Radiobeiträge sowie für Internetangebote und Webvideos in der Europäischen Union und der Schweiz vergeben. 
Alle gestalterischen Formen sind zulässig. Die Preise sind dotiert.
 
Weitere Informationen: 
 
Teilnahmebedingungen und Anmeldung zum Wettbewerb unter: 
https://www.civismedia.eu/medienpreis/registration-2017/
 
Anmeldeschluss ist der 20. Januar 2017.
______________
 
C I V I S   S P E C I A L   P R I Z E   2 0 1 7 :   F O O T B A L L   +   I N T E G R A T I O N
 
We are looking for programmes which promote the peaceful co-existence of people from the most diverse geographical and cultural background. 
 
The European CIVIS Special Prize: Football + Integration will be awarded for TV-, radio, internet offers and online videos. All creative forms are permitted. The prize is endowed with cash prizes.
 
More information:
 
Please find the conditions of entry and the registration under:  
 
Closing date for entries: January 20, 2017
 
Michael Radix
CIVIS Medienstiftung | CIVIS Media Foundation
für Integration und kulturelle Vielfalt | for integration and cultural diversity in Europe
Minoritenstrasse 7
50667 Köln | Cologne
Deutschland | Germany
Categories: Föreningar Taggar:

Om hbtq-personers rättigheter för unga nyanlända

januari 16th, 2017 Comments off

Om hbtq-personers rättigheter för unga nyanlända

Den 11 januari lanserade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), RFSL och RFSL Ungdom broschyren ”Hbtq-personers rättigheter i Sverige” på sju språk.

Broschyrerna finns att ladda ner och beställa gratis på de språk som är vanligast bland nyanlända: engelska, arabiska, dari, somaliska, persiska och kurmanji, samt svenska och på lätt svenska på webben. Innehållet är tydligt och lättillgängligt om hbtq-personers grundläggande rättigheter och var man kan vända sig för att få stöd.

– Det är viktigt att det finns tydlig och lättillgänglig information om vilka rättigheter vi har i Sverige och vilket stöd som finns att få. Vi vet att unga hbtq-personer är mer utsatta för diskriminering, hot och våld än andra unga och därför mår sämre. Därför är tillgänglig information på olika språk nödvändig, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Ett av MUCF:s uppdrag är att vara en strategisk myndighet för unga hbtq-personer i enlighet med regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

– Vi riktar oss särskilt till unga som nyligen har kommit till Sverige, men vi hoppas att alla nyanlända hbtq-personer, anhöriga och även de som möter asylsökande kan ha nytta av mer kunskap om grundläggande rättigheter för hbtq-personer. Om du är förföljd i ditt hemland för att du är hbtq-person har du rätt att söka asyl i Sverige på grund av det. Det är angeläget att den informationen sprids bland nyanlända, säger Lena Nyberg.

Du kan beställa samtliga broschyrer här: http://www.mucf.se/publikationer/hbtq-rattigheter-i-sverige

Categories: Svenska Taggar: ,

Yhteisötaiteen projekti turvapaikanhakijoille — Community Arts Project for Asylum Seekers

januari 3rd, 2017 Comments off

Avoin taiteilijahaku: Yhteisötaiteen projekti turvapaikanhakijoille, haku 15.1.2017 mennessä

ANTI – Contemporary Art Festival järjestetään 16. kerran 18.-24.9.2017. Etsimme nyt 1-2 Suomessa asuvaa ja työskentelevää taiteilijaa toteuttamaan yhteisötaiteen projektin ja sen pohjalta paikkasidonnaisen teoksen festivaalille.

Mukaan voi hakea jo olemassa oleva työpari tai yksittäinen taiteilija. Olemme erityisen kiinnostuneita taiteilijoista, joilla on kokemusta monikulttuuristen yhteisöjen kanssa työskentelemisestä.

Projekti on osa Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön New Start Finland! -tutkimushanketta. Hankkeessa tutkitaan keinoja edistää aikuisten turvapaikanhakijoiden terveyttä, hyvinvointia ja kotoutumista. Taideprojektin osallistujiksi etsitään juuri turvapaikan saaneita ja suomalaisia 18-29-vuotiaita kuopiolaismiehiä. Taiteilijoilta vaaditaan sitoutumista New Start Finland! -hankkeen tutkimuksellisiin tavoitteisiin ja heidän tehtävänään on:

noin 12 työpajan ohjaaminen yhteisöosallistujille Kuopiossa huhti-lokakuussa 2017
yhteisötaideteoksen suunnitteleminen, ohjaaminen ja esittäminen ANTI-festivaalilla
työpäiväkirjan pitäminen
avustaminen tutkimuskyselyiden toteuttamisessa

projektin arviointi yhdessä tutkijoiden ja ANTI-festivaalin kanssa

Työ on projektiluontoista ajalla 1.3.-31.11.2017, ja kokonaistyömäärä vastaa noin kahden kuukauden kokopäivätyötä. Projektipalkka on noin 4 000 €/taiteilija. Työn aloittamisajankohta ja muu aikataulu ovat neuvoteltavissa. Projektin työkielinä ovat englanti ja suomi.

Kaikki hakemukset tulee lähettää sähköisen lomakkeen kautta englanniksi.

Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 15.1.2017.

Lisätietoja: antifestival.com

—————————————————————————-
Call for Artists: Community Arts Project for Asylum Seekers, deadline 15.1.2017

The 16th edition of ANTI – Contemporary Art Festival will take place between 18th and 24th September 2017 in Kuopio, Finland. We are now looking for 1-2 artists, living and working in Finland, to lead a community arts project and create a site-specific artwork to be presented at the festival.

Both existing working groups or individual artists may submit application. We are, particularly, interested in artists experienced working with multicultural communities.

The project is a part of the New Start Finland! research project at the University of Eastern Finland. New Start Finland! is researching ways to promote health, wellbeing and integration of adult asylum seekers. Both granted asylum seekers and Finnish in origin will be invited to participate in ANTI Festival’s project. The artists are expected to commit to the aims of the New Start Finland! research project and to:

lead up to 12 workshops for the target groups between April and October 2017
create, direct and present a community artwork at the ANTI – Contemporary Art Festival 2017
keep a work diary
assist the researchers in implementing surveys
take part in the project evaluation in collaboration with the researchers and ANTI Festival

This is a project work between 1st March and 31st November 2017, equivalent of around 2 months full-time job. The project fee is around 4 000 €/artist, and the working schedule will be negotiated individually. The working languages are English and Finnish.

All proposals must be sent using this electronic form https://anti.gruppo.fi/online-applications/index.php/survey/index/sid/575882/newtest/Y/lang/en and written in English. The proposal deadline is 15.1.2017.

More information: http://antifestival.com/en/call-for-artists-community-arts-project-for-asylum-seekers/

Categories: Asylum seekers Taggar:

Enkät om bostadsdiskriminering riktad till dig som individ

december 23rd, 2016 Comments off

Enkät om bostadsdiskriminering riktad till dig som individ
Hej!
Malmö mot Diskriminering (MmD) arbetar med att ta fram en nationell verksamhetsplan för att kunna sprida kunskap och information om bostadsdiskriminering och för att tillgängliggöra juridisk hjälp till personer som utsätts för bostadsdiskriminering.

För att kunna göra detta så vill vi ha din hjälp! Vilka erfarenheter av bostadsdiskriminering har du och hur skulle du vilja få information och hjälp i dessa frågor?

Här kan du öppna enkäten

Malmö mot Diskriminering
Tfn: 072-01 27 487
Tfn: 040 – 636 51 40
www.malmomotdiskriminering.se
Facebook: Malmö mot Diskriminering

Categories: Svenska Taggar:

CIVIS Media Prize 2017

december 7th, 2016 Comments off

CIVIS Media Prize 2017
For integration and cultural diversity in Europe

Competition has started – participate and win!

Please send us your best radio, film and TV programmes as well as websites and webvideos on the theme of integration and cultural diversity!

CIVIS again recognizes programme contributions on the radio, film, television and the Internet, which are particularly suitable for the promotion of the peaceful coexistence of people of different geographic or cultural backgrounds.

Reports, documentaries, coverages, features, films or cartoons can be submitted to the European Competition. All formats and genres are permitted.

Closing date is January 20, 2017.

2017 again with the CIVIS Special Prize ”Football and Integration”. Please send us your best sport programmes on the issue of football and integration. The prize recognizes programmes on TV and the internet, as well as radio programmes in the German-language. The CIVIS Special Prize Football will be awarded in cooperation with the DFB (German Football Association).

The CIVIS Media Prizes are endowed.

All radio and television broadcasting companies, production companies, as well as website providers
in the European Union and Switzerland may participate in the competition.
Also all film and media schools, journalistic schools, academies and colleges of journalism, communication and media.

Production companies may directly submit to the competition. Webvideos on integration and cultural diversity may be submitted by residents of the European Union and Switzerland.

Please find our conditions of participation online at:
http://www.civismedia.eu/conditionsofparticipation.pdf

Your registration for the competition must be made online.
www.civismedia.eu

I wish you every success with your entry to the CIVIS Media Prize 2017!

Michael Radix
CIVIS Media Foundation
for Integration and cultural diversity
Minoritenstrasse 7
50667 Cologne | Germany
www.civismedia.eu
www.facebook.com/civismediaprize
www.twitter.com/civismediaprize

Categories: English Taggar:

Arbetsförmedlingen övertar praktikplatser från Migrationsverket

december 1st, 2016 Comments off

Arbetsförmedlingen övertar praktikplatser från Migrationsverket

Migrationsverkets avsiktsförklaringar med några större arbetsgivare om praktikplatser övertas av Arbetsförmedlingen.

Därmed kan Arbetsförmedlingen få tillgång till fler praktikplatser för nyanlända som ska etablera sig på arbetsmarknaden.

Under det senaste året har Migrationsverket träffat avsiktsförklaringar med några stora arbetsgivare om ett större antal praktikplatser som skulle kunna bli verklighet i framtiden. Arbetsförmedlingen har nu påbörjat en diskussion med dessa företag om hur överenskommelserna kan utnyttjas för praktik inom etableringsuppdraget, det vill säga personer som har fått uppehållstillstånd.

I Migrationsverkets uppdrag har legat att erbjuda asylsökande organiserad sysselsättning, bland annat i form av praktikplatser. I budgetpropositionen för 2017 föreslås en ny och mer ändamålsenlig struktur för insatser under asyltiden, och att Migrationsverket från och med 2017 inte längre ska ansvara för svenskundervisning eller andra etableringsförberedande åtgärder.

– Från 1 januari 2017 börjar vi fasa ut praktikplatser för asylsökande. Från och med andra halvåret nästa år kommer Migrationsverket att ha betydligt kortare handläggningstider, cirka tre månader. Med den korta handläggningstiden finns inte längre behovet av praktikplatser och Migrationsverket kan istället koncentrera sig på kärnverksamheten, säger Mikael Ribbenvik, vikarierande generaldirektör, Migrationsverket.

Länsstyrelserna får istället ansvaret att samordna insatser som syftar till att stärka asylsökandes kunskaper i svenska och för andra etableringsfrämjande åtgärder.

– För oss innebär detta ett välkommet tillskott. Ska vi lyckas med vårt uppdrag att hjälpa nyanlända till arbete är vi beroende av att landets arbetsgivare kan och vill ta emot personer för olika arbetsplatsförlagda aktiviteter, säger Clas Olsson, bitr. generaldirektör, Arbetsförmedlingen.

Hur många praktikplatser det kan rör sig om som Arbetsförmedlingen får tillgång till är ännu inte fastslaget. Arbetsförmedlingen ska nu träffa de arbetsgivare som är berörda, för att träffa överenskommelser om hur det fortsatta samarbetet ska se ut och hur många man kan ta emot.

– Det är för tidigt att säga antalet praktikplatser som blir resultatet av dessa överenskommelser, men en gissning är det kan röra sig om ett par tusen platser under en flerårsperiod. Våra första kontakter med företagen har varit positiva och vi ser fram mot fortsättningen, säger Clas Olsson.

Categories: Svenska Taggar:

Ungdomsperspektiv i svensk flyktingpolitik behöver förstärkas

november 29th, 2016 Comments off

Ungdomsperspektiv i svensk flyktingpolitik behöver förstärkas

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) lämnar idag Fokus 16 till regeringen. Rapporten belyser unga nyanländas villkor för etablering i arbets- och samhällslivet med inriktning mot unga mellan 18 och 25 år.

I rapporten belyser myndigheten att unga nyanlända inom etableringsuppdraget* är en bortglömd grupp. De unga betraktas sällan som unga, med de behov som unga har. I flera fall får de inte heller tillgång till de insatser som utvecklats för andra unga som stöd i etableringen.

Många unga nyanlända saknar idag kunskap om sina rättigheter i det svenska samhället, de har bristande kunskap om viktiga samhällsfunktioner och svårt att få tillgång till hälsofrämjande aktiviteter.

– Unga nyanlända måste få ett stöd som uppmuntrar till självständighet. Det är särskilt viktigt i insatser till unga nyanlända. Att bli självständig förutsätter en fungerande språkutveckling, ett stabilt boende, bra hälsa och en förståelse för hur samhället fungerar, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Få unga deltar i vuxenutbildning under sin tid med etableringsplan. Och få går vidare till studier efter utträde ur etableringsuppdraget.

– De unga nyanlända vi pratat med beskriver att de är motiverade att snabbt lära sig svenska. Insatser som de själva ser som betydelsefulla för att erövra språket är att vistas mer i miljöer där de har möjlighet att öva sin svenska, gärna tillsammans med unga etablerade svenskar. Många nyanlända saknar svensktalande kompisar. Ofta klumpas nyanlända ihop och man glömmer ungdomsperspektivet, avslutar Lena Nyberg.

Som en del i myndighetens arbete med kartläggningen har vi utvecklat förslag för att stärka ungdomsperspektivet och ungas etablering.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor föreslår att:

• Samverkan ska vara en central utgångspunkt

• Integrera språkutövande i alla insatser

• Låt utbildning bli styrande för unga i etableringsuppdraget

• Mer samhällsorientering och hälsokommunikation till unga nyanlända

• Vi behöver mer kunskap

Läs FOKUS 16 i sin helhet här: http://www.mucf.se/publikationer/fokus-16

*Faktaruta om etableringsuppdraget:
Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar, kvotflyktingar, skyddsbehövande och anhöriga till dessa i åldern 20?64 år samt de i åldern 18?19 år som saknar föräldrar i Sverige.
En individuell etableringsplan upprättas för varje deltagare. Planen ska minst innehålla undervisning i svenska och samhällsorientering samt aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet. Den löper över 24 månader med möjlighet till uppehåll för till exempel föräldraledighet. Arbetsförmedlingen tog över det samordnande ansvaret för nyanländas etablering i det så kallade etableringsuppdraget under 2010.

Categories: Svenska Taggar:

Informationsmaterial för nyanlända om böcker, nyheter och information på lättläst svenska

november 6th, 2016 Comments off

Myndigheten för tillgängliga medier:

Asylsökande och nyanlända har stort behov av information som är begriplig och att få tillgång till nyheter och litteratur på det sätt som passar dem.

MTM har tagit fram ett informationsmaterial på lättläst svenska som berättar om vad som finns för vuxna på lättläst svenska, som vi hoppas kan användas både av frivilligorganisationer, skolor och bibliotek i mötet med nyanlända.

Materialet finns på många språk

Det lättlästa informationsmaterialet, en affisch, en folder och ett bokmärke, finns på 13 språk, till exempel arabiska, dari, persiska, somaliska och tigrinja. Du beställer det lättlästa informationsmaterialet, på de språk din verksamhet behöver.

Inom kort öppnar vi möjligheten att beställa materialet. Redan nu kan du kan titta på och ladda hem de svenska versionerna i pdf-format:

Affisch för nyanlända om lättläst

Folder för nyanlända om lättläst

Bokmärke för nyanlända om lättläst

Har du frågor eller synpunkter? Vill du berätta för oss hur du har använt materialet i din verksamhet? Hur har ni skyltat? Var har ni satt upp affischen? Vem har använt sig av informationen? Hör gärna av dig till malin.elgborn@mtm.se

?http://mtm.se/bibliotek/bocker-nyheter-och-information-pa-lattlast-svenskany-sida/
Myndigheten för lättillgängliga medier

Categories: Svenska Taggar:

RAMP – Rapid Acceleration Management Program

september 14th, 2016 Comments off

RAMP – Rapid Acceleration Management Program

Nytt integrationsprojekt ska öka mångfalden inom svenskt näringsliv.

Handelshögskolan lanserar ett nytt utbildningsprogram med syfte att påskynda integrationen av nyanlända akademiker. Det nya exekutiva managementprogrammet möjliggör ett snabbspår in i det svenska samhället och riktar sig till akademiker som söker, eller redan beviljats, asyl i Sverige.
Praktikplats på ett företag i Sverige

Den kraftigt ökande flyktingströmmen till Sverige ställer stora krav på konkreta åtgärder för att kunna ta tillvara alla de möjligheter som de nyanländas kompetenserna medför.

Rapid Acceleration Management Program (RAMP) är den första utbildningen av sitt slag i Sverige. Under ett år erbjuds ett urval nyanlända akademikerflyktingar en intensiv managementutbildning på tio veckor som varvas med en praktikplats på ett företag verksamt i Sverige.
Öka mångfalden inom svenskt näringsliv

Initiativet syftar till att öka mångfalden inom svenskt näringsliv och stärka svensk konkurrenskraft genom en mer inkluderande samhällsutveckling. Utbildningen planeras bli verklighet redan hösten 2016. Bakom projektet står Maria Frithz Warg och Kristina Nilsson vid Handelshögskolan i Stockholm.
Handelshögskolan vill bidra till en positiv utveckling av flyktingsituationen. Vår specialitet är undervisning och forskning och där kan vi bidra på bästa sätt.”
Maria Frithz Warg Projektledare

Tuffa antagningskriterier

Antagningskriterierna är tuffa och deltagarnas kompetens kommer att prövas genom internationellt erkända tester såsom TOEFL och GMAT. Deltagarna förväntas också ha en affärsinriktad arbetslivserfarenhet och ett genuint intresse för att vara med och utveckla projektet efter examen.
Kontakt

För mer information, kontakta:
Maria Frithz Warg, projektledare
maria.frithzwarg@hhs.se
070-669 08 28

Kristina Nilsson, programansvarig
kristina.nilsson@hhs.se
070-045 74 58

För ytterligare information klicka här

Categories: Svenska Taggar: