Hem > Svenska > Skolplikten förlängs för nyanlända elever

Skolplikten förlängs för nyanlända elever

februari 22nd, 2013

21 februari 2013
Utbildningsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet

Skolplikten förlängs för nyanlända elever

Förlängd skolplikt, möjlighet att prioritera svenskämnet före andra och extra undervisningstid i svenska är några av regeringens förslag för att förbättra skolresultaten för nyanlända elever.

70 000 elever, nästan tio procent, i den svenska grundskolan är födda utomlands. Dessa elever har svårare att nå grundskolans mål, endast 63 procent nådde gymnasiebehörighet 2010. Det är en trend som förvärrats de senare åren. Regeringen presenterar idag en rad åtgärder för att förbättra skolgången för dessa barn.

Förlängd skolplikt
För elever som kommit till Sverige efter 12-årsåldern och inte har nått målen i svenska i årskurs 9 förlängs skolplikten tills dess att målen är uppnådda eller eleven fyller 18 år.

Högst ett år i förberedelseklass
Målet är att nyanlända elever så fort som möjligt ska ingå i den ordinarie undervisningen. Ingen ska gå mer än ett år i förberedelseklass.

Prioriterad timplan
Det första året en elev går i svensk skola ska tid kunna flyttas från andra ämnen till svenskundervisningen. Föräldrar och elever ska få tydlig information om framsteg i svenskämnet.

Fler lektioner i svenska
Elever i årskurs 6-9 som är nyanlända ska kunna få mer undervisning i svenska. Regeringen anslår 30 miljoner kronor per år i statsbidrag. Det ska gå till att nyanlända elever får tre timmar mer svenska i veckan, de fyra första terminerna i svensk skola.

Flera av dessa förslag skickas idag ut på remiss. Samtidigt får Skolverket i uppdrag att fram stödmaterial till skolorna samt fördela statsbidraget för mer svenskundervisning.

För ytterligare information:
http://www.regeringen.se/sb/d/16843/a/209631
webbutsändning med ministrarna Björklund och Ullenhag:
http://www.regeringen.se/sb/d/17188/a/209591

Categories: Svenska Taggar:
Kommentarer är avstängda.