Hem > Svenska > Vård för papperslösa

Vård för papperslösa

mars 20th, 2013

Lagförslaget, propositionen Prop. 2012/13:109 har kommit:
Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd
http://www.regeringen.se/sb/d/16463/a/211756

Sammanfattning
I propositionen föreslås en ny lag som reglerar landstingens skyldighet att erbjuda personer som vistas i Sverige utan tillstånd hälso- och sjuk-vård inklusive tandvård. Lagförslaget innebär att landstingen ska vara skyldiga att erbjuda vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd samma subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande, dvs. vård som inte kan anstå inklusive tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort och en hälsoundersökning. Landstingen ska därutöver ges möjlighet att erbjuda vård, upp till samma nivå som för bosatta.

Barn som vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas samma vård som bosatta och asylsökande barn, dvs. subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inklusive regelbunden tandvård.
Vidare föreslås att regeringen ska få meddela föreskrifter om vård-avgifter och avgifter för läkemedel enligt den nya lagen. Hälsounder-sökningen och vård som sker med stöd av smittskyddslagen ska vara avgiftsfri.
Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna.

På regeringens hemsida kan man se de steg som tagits och tas i lagstiftningen.
Den kommer att diskuteras och ev. röstas om i riksdagen 22 maj i år
– och skall börja gälla redan 1 juli 2013

Categories: Svenska Taggar:
Kommentarer är avstängda.