Hem > Föreningar, Svenska > Årets mångfaldssmarta organisation

Årets mångfaldssmarta organisation

oktober 13th, 2014

MINE delar ut utmärkelsen Årets mångfaldssmarta organisation

I 10 år har föreningen MINE arbetat tillsammans med våra medlemsföretag/organisationer för att öka den etniska mångfalden i arbetslivet. Nu är det dags att uppmärksamma de företag och organisationer som aktivt och strategiskt arbetar med att koppla mångfaldssatsningarna till organisationens övergripande utvecklingsarbete och därför delar vi för första gången ut utmärkelsen ”Årets mångfaldssmarta företag/organisation”.

Tillvägagångssättet är att man nominerar sig själv (som organisation) eller ett anat bolag /org genom att besvara följande fyra frågor:

• Vilka drivkrafter har ni identifierat i ert interna och externa mångfaldsarbete?
• Vilka kunskaper anser ni är nödvändiga att ha när man arbetar med mångfaldsutveckling?
• Vilka strategier använder ni er av i ert mångfaldsarbete?
• Vad exakt gör ni i ert mångfaldsarbete? Vilka konkreta handlingar och satsningar har ni haft de senaste åren?

Bedömningen görs utifrån en organisationsteoretisk modell, Kulturell Intelligens (CQ), som grundar sig på fyra kriterier: Drivkrafter, Kunskap, Strategier och Handling.

Det är MINE :s styrelse som utser det företag eller organisation som bäst uppfyller kriterierna för en mångfaldssmart organisation. De medlemsföretag/organisationer som är representerade i styrelsen kan inte få utmärkelsen.

Nomineringen skickas senast den 23 Oktober till info@mine.se

Utmärkelsen kommer att delas ut på en frukostnätverksträff den 4:e december i Malmö, mer info om det kommer senare.

För frågor ang. nomineringsförfarandet, kriterier samt utmärkelsen kontakta verksamhetsansvarig Maja Mutsson, maja.mutsson@mine.se eller tel. 0768-85 60 56

Categories: Föreningar, Svenska Taggar:
Kommentarer är avstängda.