Hem > Svenska > Etableringslotsar

Etableringslotsar

december 6th, 2014

Riksrevisionens rapport om etableringslotsar
Skr.2014/15:23
Utgiven: 27 november 2014
Typ: Skrivelse
Avsändare: Arbetsmarknadsdepartementet
Ladda ner
Riksrevisionens rapport om etableringslotsar, Skr. 2014/15:23 (pdf 1,7 MB)
Sammanfattning
Riksrevisionen har undersökt om den arbetsförberedande insatsen etableringslots är utformad och genomförs på ett effektivt sätt, så att den kan bidra till att påskynda individens etablering i arbetslivet.

Riksrevisionens övergripande bedömning är att lotstjänsten sannolikt inte i tillräcklig utsträckning bidrar till att effektivt etablera nyanlända på arbetsmarknaden. Detta mot bakgrund av att det föreligger brister såväl i förutsättningar för att tjänsten ska vara effektiv som i dess genomförande.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens övergripande bedömning att lotstjänsten sannolikt inte i tillräcklig utsträckning bidrar till att effektivt etablera nyanlända på arbetsmarknaden. Regeringen instämmer även i flera av de förklaringar som Riksrevisionen framför till varför det finns brister.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2015 aviserat att regeringen vill avskaffa systemet med etableringslotsar och avser att göra en översyn av rätten till etableringslots med syfte att tjänsten fr.o.m. den 1 januari 2016 ska göras om till en behovsprövad insats.

Därutöver ska översynen resultera i förslag för att avskaffa etableringslotsarna.

Categories: Svenska Taggar:
Kommentarer är avstängda.