Hem > Svenska > Nyanlända akademiker

Nyanlända akademiker

december 10th, 2014

Nyanlända akademiker löser svenska företags rekryteringsbehov

För att klara framtidens behov av arbetskraft behöver Sverige bli bättre på att ta tillvara invandrade akademikers kompetens. Arbetsförmedlingens projekt Nationell Matchning har under tre år samarbetat med arbetsgivare för att matcha utländska akademiker till arbete.

Sedan 2011 har Arbetsförmedlingen i samarbete med Södertälje kommun, Göteborgs stad och Malmö stad med stöd från Europeiska socialfonden drivit projektet Nationell Matchning.

I projektet har arbetsgivare i behov av högutbildad arbetskraft matchats mot utländska akademiker, bland annat läkare, ingenjörer och ekonomer. Över 300 företag och närapå 1000 arbetssökande har deltagit. Av de senare har över fyra av tio fått jobb i linje med sin erfarenhet och utbildning.

– Det är viktigt att vi fortsätter uppmärksamma arbetsgivarna på den kompetens som finns bland utländska akademiker. En nyckel för att lyckas är att samarbeta med framsynta arbetsgivare som vågar tänka nytt och bredda sin rekryteringsbas, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör vid Arbetsförmedlingen.

En färsk rapport från Arbetsförmedlingen visar att allt fler utomeuropeiskt födda högutbildade har jobb på en nivå som motsvarar deras utbildning. Men det finns fortfarande ett stort gap till de inrikesfödda akademikerna.

2013 var 71 procent av de utomeuropeiskt födda med en längre akademisk utbildning sysselsatta, jämfört med 58 procent år 2005. Som jämförelse var 92 procent av de inrikesfödda akademikerna sysselsatta år 2013.

För kommentarer: Soledad Grafeuille, 010-486 34 60
Arbetsförmedlingen

Categories: Svenska Taggar:
Kommentarer är avstängda.