Hem > Svenska > Statligt ägda asylboenden utreds

Statligt ägda asylboenden utreds

februari 21st, 2015

Statligt ägda asylboenden utreds
Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att bland annat bedöma huruvida det finns ekonomiska förutsättningar, särskilt vad gäller långsiktig kostnadseffektivitet, för staten att förvärva fastigheter och genom ny- eller ombyggnad skapa fler och billigare boenden för asylsökande. Utöver kostnadseffektivitet ska även juridiska och praktiska möjligheter bedömas. I uppdraget ingår även att inventera befintligt statligt fastighetsbestånd som kan användas av Migrationsverket för asylboende.
Migrationsverket gör ett stort och viktigt arbete med att se till att de som nu söker asyl i Sverige får tak över huvudet och ett bra mottagande. Bristen på lägenheter och andra lämpliga boenden tvingar verket att handla upp tillfälliga lösningar i högre utsträckning än önskvärt. Tillfälliga lösningar innebär på kort sikt sämre planeringsförutsättningar för kommunerna. Det finns även anledning att bedöma kostnadseffektiviteten i tillfälliga lösningar.

Därför vill regeringen nu se om det finns andra lösningar.

– Syftet med uppdraget är att ge Migrationsverket förutsättningar att erbjuda bättre och mer kostnadseffektiva lösningar för asylboende. Statskontoret ska analysera om de boenden Migrationsverkets har idag kan kompletteras med statliga fastigheter, nybyggda eller ombyggda. I uppdraget ligger även att se över förutsättningarna för upphandling av flyttbara moduler. Moderna moduler har hög standard och kan användas även för andra ändamål då de inte längre behövs. De långsiktiga kostnaderna för nya boenden ska jämföras med de Migrationsverket över tid har för tillfälliga asylboenden, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

– Regeringens ambition är att minska antalet tillfälliga asylboenden som idag innebär ökade kostnader och minskar kommunernas förutsättningar att planera sin verksamhet. Permanenta statligt ägda asylboenden kan, om de bedöms vara långsiktigt effektiva, vara ett sätt att minska problemen. I ett första steg får nu Statskontoret i uppdrag att analysera de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna, fortsätter justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

– Statskontoret ska också i samarbete med Fortifikationsverket och Fastighetsverket undersöka om det finns befintliga statliga fastigheter som på ett kostnadseffektivt sätt kan användas eller konverteras till boende för asylsökande, avslutar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2015.

Regeringen 21 februari 2015

Categories: Svenska Taggar:
Kommentarer är avstängda.