Hem > Svenska > Analys av Statens museer för världskultur

Analys av Statens museer för världskultur

mars 9th, 2015

Uppdrag till Statskontoret att utföra en analys av Statens museer för världskultur

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att utföra en analys av Statens museer för världskultur med utgångspunkt i den myndighetsmodell som Statskontoret redovisade till regeringen i december 2008 (Fi2007/8016/OFA/SF).

Analysen ska
• beskriva och analysera hur Statens museer för världskultur fullgör sitt uppdrag i förhållande till uppgifter och resurser,
• belysa om regeringens styrning är ändamålsenlig,
• beskriva hur interna och externa faktorer påverkar Statens museer för världskulturs möjligheter att fullgöra sitt uppdrag,
• beskriva hur Statens museer för världskultur samverkar med andra aktörer och hur samverkan fungerar,
• belysa faktorer som är av särskild betydelse för effektiviteten i verksamheten, och
• belysa faktorer som är särskilt viktiga att uppmärksamma för att Statens museer för världskultur ska ha förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag framöver.

Statskontoret ska genomföra analysen i dialog med Statens museer för världskultur, som samtidigt ska bistå Statskontoret i behövliga delar.

Statskontoret ska hålla Regeringskansliet (Kulturdepartementet) informerat under uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas skriftligen till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 oktober 2015

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke

Regeringsbeslut 2015-03-05
Ku2015/853/KA
Kulturdepartementet

Categories: Svenska Taggar:
Kommentarer är avstängda.