Hem > Svenska > Lagändringar i medborgarskapslagen som träder i kraft 1 april 2015

Lagändringar i medborgarskapslagen som träder i kraft 1 april 2015

mars 19th, 2015

Lagändringar i medborgarskapslagen som träder i kraft 1 april 2015

Riksdagen har beslutat om ändringar i medborgarskapslagen för att öka det svenska medborgarskapets symboliska värde. Lagändringarna träder i kraft den 1 april 2015 och kommer att göra det enklare för många att ansöka om eller anmäla svenskt medborgarskap.

Lagändringen gör att män och kvinnor jämställs när det gäller att överföra det svenska medborgarskapet till sitt barn. Ett barn som föds efter 1 april får förälderns medborgarskap vid födseln.

Barn och ungas möjlighet att ansöka om svenskt medborgarskap underlättas med hjälp av förändrade tidskrav. Förändringarna gäller även statslösa barn bosatta i Sverige.

Personer som blivit av med sitt Svenska medborgarskap på grund av tidigare bestämmelser mot dubbelt medborgaskap kan från den 1 april göra en anmäla om att återfå medborgarskapet.

EES-medborgares uppehållsrätt och uppehållskort för deras familjemedlemmar jämställs med permanent uppehållstillstånd vid ansökan om medborgarskap.

För att öka samhörigheten med Sverige och betydelsen av det Svenska medborgarskapet kommer kommunerna minst en gång per år att genomföra medborgarskapsceremonier för nyblivna svenskar. Dessutom införs en ny portalparagraf i lagen som fastställer att medborgarskapet bygger på en rättslig relation mellan stat och medborgare.
Källa: Migrationsverket

Categories: Svenska Taggar:
Kommentarer är avstängda.