Hem > Asylum seekers, Svenska > Svarsfunktion om flyktingsituationen för kommuners socialtjänst

Svarsfunktion om flyktingsituationen för kommuners socialtjänst

oktober 23rd, 2015

Uppdrag till Socialstyrelsen att inrätta svarsfunktion om flyktingsituationen för kommuners socialtjänst

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta en svarsfunktion med uppgift att besvara frågor från, och ge stöd till, kommunernas socialtjänst med anledning av den rådande flyktingssituationen.

Svarsfunktionen ska utgå ifrån relevant lagstiftning och tillgänglig kunskap inom myndighetens ansvarsområden.

– Dagens flyktingssituation och ökningen av antalet ensamkommande barn som ansöker om asyl i Sverige, lägger stor press på den kommunala socialtjänsten, som uttryckt behov av stöd i olika frågor. Socialstyrelsens nya uppdrag kommer särskilt att gynna mindre kommuner, som ibland saknar egen kapacitet för att hantera dessa svåra frågor, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Socialstyrelsen ska lämna redovisning om uppdragets utförande i myndighetens kommande årsredovisning, avseende 2015.

Categories: Asylum seekers, Svenska Taggar:
Kommentarer är avstängda.