Hem > Svenska > Ny rapport om flyktingsituationen: Läget inom socialt arbete är akut

Ny rapport om flyktingsituationen: Läget inom socialt arbete är akut

november 12th, 2015

Ny rapport om flyktingsituationen: Läget inom socialt arbete är akut

Läget inom socialt arbete är mycket pressat till följd av flyktingsituationen. Minst var fjärde socialarbetare kan inte längre utföra sitt arbete enligt gällande regelverk och två av fem kan inte ge människor som flytt det stöd som de anses behöva. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Vision.

– Det här är en situation som vi inte har sett eller upplevt tidigare. Våra medlemmar lyckas med hjälp av sitt engagemang och sin professionalitet ge människor som flytt ett bra mottagande, men läget är ohållbart. Det behövs mer personal, bättre samordning och ett smidigare regelverk för att medarbetarna även fortsatt ska klara av sitt uppdrag, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

I Novusundersökningen intervjuades 1024 socialarbetare som i sitt arbete möter människor som flytt. Det är bland annat medarbetare på HVB-hem där ensamkommande barn placeras och socialsekreterare. Och resultaten visar bland annat att:

25 procent har inte förutsättningar att utföra sitt arbete enligt gällande regelverk, 18 procent vet inte om de har det.
Nästan hälften, 43 procent, av de som arbetar inom socialtjänst för barn och unga uppger att de inte kan utföra sitt arbete i enlighet med gällande regelverk.
38 procent kan inte göra sitt arbete enligt sin professionella bedömning av behoven hos människor som flytt.
Bland de som arbetar inom socialtjänst för barn och unga kan 50 procent inte göra sitt arbete enligt sin professionella bedömning av behoven hos människor som flytt. Samma sak gäller för 59 procent av de som arbetar med behandling av barn och unga.

Resultaten visar också att två av tre socialarbetare har fått en ökad arbetsbelastning till följd av flyktingsituationen, var tredje har fått ytterligare arbetsuppgifter och åtta av tio uppger att det saknas personal.

– Jag blir starkt berörd när jag tar del av medlemmarnas stolthet över det arbete som de gör och hur de lyckas tänja på alla gränser för att ge människor på flykt det stöd som de har rätt till. Men pressen är orimlig och såväl regeringen som arbetsgivarna måste nu se till att ge dem rätt förutsättningar, säger Veronica Magnusson.

Vid ett möte med regeringen i dag kommer Vision att föra fram förslag på satsningar och åtgärder som krävs för att klara flyktingsituationen. Bland förslagen finns också en finansieringslösning som går ut på att de riktade statsbidragen omfördelas. Läs mer i bifogad rapport.

För ytterligare kommentarer, kontakta:
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision, tfn 070 – 746 21 24

För ytterligare information om undersökningen, kontakta:
Jenny Andersson, utredare Vision, tfn 072 – 732 06 92

Categories: Svenska Taggar:
Kommentarer är avstängda.