Hem > Svenska > Möjlighet dra in pass vid misstänkt terrorismresa bör prövas (JuU17)

Möjlighet dra in pass vid misstänkt terrorismresa bör prövas (JuU17)

februari 10th, 2016

Möjlighet dra in pass vid misstänkt terrorismresa bör prövas
Betänkande 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

Riksdagen vill att rättsväsendet får större möjligheter att förhindra terrorismresor. I andra länder finns möjligheten att återkalla eller tillfälligt dra in passet. Riksdagen anser att denna möjlighet bör prövas också i Sverige, till exempel genom att det blir möjligt att återkalla eller tillfälligt dra in passet för den som är misstänkt för att förbereda eller ha påbörjat en resa i terrorismsyfte. Riksdagen har därför i ett så kallat tillkännagivande gett regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag.

Riksdagen sa också ja till förslag från regeringen om straff för den som tar emot utbildning som gäller terroristbrott, eller som reser till ett annat land än där man är medborgare för att ge eller ta emot utbildning samt begå eller förbereda terroristbrott. Regeringens förslag om straff gäller också den som finansierar en sådan resa eller som finansierar en person eller en organisation som begår terroristbrott. De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2016.

Utskottets förslag till beslut:
Bifall till propositionen. Bifall till motion om åtgärder med pass för att hindra resande. Avslag på övriga motioner.
Hela betänkandet
Debatten i Riksdagen den 10 februari 2016

Categories: Svenska Taggar:
Kommentarer är avstängda.