Hem > Svenska > Nominera en Nybyggare!

Nominera en Nybyggare!

april 6th, 2016

Nominera en Nybyggare!
Företagande är en snabbfil till integration

Den snabbaste vägen till integration av utrikes födda i Sverige är att gå via deras drömmar. Det är den starkaste drivkraften man kan finna och det kostar dessutom inte ett öre! Det handlar om drömmen att själv kunna påverka sitt liv, sitt uppehälle och samtidigt dela med sig av sina idéer och arbete. Det ger värde för livet. Jag talar om entreprenörskap och företagande, en snabbfil till integration. Med nya ögon kan nya affärsidéer födas. Med nya ögon kan gamla affärsidéer göras bättre. Med nya ögon kan gamla affärsidéer drivas med precis samma framgång av våra nya svenskar som av dem som är födda i landet. De drivkrafter som affärsidéer skapar är nämligen oavhängiga av både bakgrund och kön! Nominera därför Årets Nybyggare i Sverige.

Företagande springer ut ur en dröm
Det finns dock en brasklapp när det handlar om eget företagande. Man kan inte skriva ut entreprenörskap på recept, vare sig mediciniska eller politiska. Hur mycket pengar och bidrag och förenklade regler man än tar fram är det alltid så att företagande måste springa ut ur en dröm hos en enskild individ eller en grupp av individer. Dagligen kan vi möta från 75.000 företagare med utländsk bakgrund som idag är verksamma i landet och som är i full gång att förverkliga sina drömmar. Ytterligare 10 – 15.000 företagare i andra generationens invandrare bär arvet vidare eller ha själva funnit sina egna nischer, både nya och etablerade. Tillsammans har dessa företagare en kvarts miljon anställda, födda både i och utanför Sverige.

Snabbare integration på arbetsplatser
En utrikes född person som startar och driver ett företag kommer snabbare in i samhället. Detsamma gäller den som blir anställd. De integreras fortare på en arbetsplats än på ett asylboende eller som arbetslös i en förortsmiljö. Här kommer förebilder in och när några företagare sticker ut med en särdeles god framgång är det värt att uppmärksamma och premiera. Utmärkelsen Årets Nybyggare är ett sådant sätt.

Lika framgångsrika med stor vilja att växa
Undersökningar visar att personer med invandrarbakgrund som startar företag är lika framgångsrika som företagare med svensk bakgrund, trots sämre förutsättningar. Viljan att växa är också större. Om barriärerna att starta och driva företag minskade skulle vi få inte bara få fler företag i landet utan också fler växande och framgångsrika företag. Det kommer att behövas för att Sverige som nation ska kunna bemöta den internationella konkurrensen.

Finansiering och rådgivning bidrar till snabbare tillväxt
Vi behöver fler innovationer, ny kompetens och nya affärsidéer. Företag drivna av entreprenörer med erfarenhet från ett annat land kommer att få en särskilt stor betydelse inte minst för Sveriges utrikeshandel med nybyggarnas ursprungsländer. Almi och IFS hjälpte förra året 2.000 företagare med utländsk bakgrund med finansiering och rådgivning. Allt för att de skulle kunna förverkliga sina drömmar om att starta och driva företag. Våra rådgivare representerar mångfalden i samhället och kan kommunicera på olika språk. Det bidrar starkt till att de nybyggande företagen kan komma vidare, både snabbare och säkrare. Vi har inte råd att gå miste om den potential som finns hos nybyggarna.

Maroun Aoun, VD Stiftelsen IFS (Internationella Företagarföreningen i Sverige)
Tveka inte att nominera en Nybyggare via länken http://aretsnybyggare.se/nominering/

Categories: Svenska Taggar:
Kommentarer är avstängda.