Hem > Svenska > Översättarstöd & provöversättningsstöd

Översättarstöd & provöversättningsstöd

juni 24th, 2016

Översättarstöd & provöversättningsstöd
Translation grants – for translation to Swedish of works by immigrant authors who write in a different language

Information in: English

För andra året utlyses nu Västra Götalandsregionens översättarstöd som ska gå till svensk översättning av litterära verk och söks av bokförlag tillsammans med författare. Stödet ska ge ökade möjligheter till synlighet för författare med invandrarbakgrund och öka förlagens ekonomiska möjligheter att satsa på författare som skriver på annat språk än svenska. Författaren, översättaren eller förlaget ska vara skriven i Västra Götaland. 

Ansökningstiden för 2016 sträcker sig från 15 augusti till 9 oktober.
Utöver översättarstödet går det nu även att söka provöversättningsstöd. Syftet med provöversättningarna är att göra det lättare för författare att presentera sitt verk för potentiella förlag och därmed underlätta ansökan om översättarstöd för hela verket.

Asökningstiden för provöversättningsstödet är löpande t.o.m. den 31 augusti 2016 och ansökningarna behandlas en gång i månaden. Författaren eller översättaren ska vara skriven i Västra Götaland.

Provöversättningsstödet och översättarstödet administreras av Författarcentrum Väst.
Information in: 
Arabic
Farsi
Turkish

Läs mer på: www.oversattarstod.se

Categories: Svenska Taggar:
Kommentarer är avstängda.