Hem > Svenska > ”Nyanlända berikar och tillför viktig kompetens”

”Nyanlända berikar och tillför viktig kompetens”

juli 1st, 2016

”Nyanlända berikar och tillför viktig kompetens”

Omsorgsföretaget Attendo vill bidra till att ge nyanlända en meningsfull sysselsättning och samtidigt tillvarata värdefull kompetens. Därför har företaget nu tecknat en avsiktsförklaring med Arbetsförmedlingen om att ta emot minst 100 nyanlända inom loppet av två år.

Attendos satsning tillsammans med Arbetsförmedlingen går inom ramen för Sverige tillsammans och fokus ligger på praktikplatser inom äldreomsorg, men även Attendos kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö ser fram emot att ta emot praktikanter.

– Vi vill vara delaktiga i att integrera nyanlända och erbjuda dem en meningsfull sysselsättning och en möjlighet att komma in i arbetslivet. Samtidigt råder en stor och ökande rekryteringsutmaning i vård- och omsorgsbranschen och detta är en värdefull möjlighet för oss att tillvarata den kompetens som finns bland nyanlända. Inte minst betyder det att vi kan fortsätta hålla en god kvalitet i vår verksamhet, säger Carina Andersson, HR-chef på Attendo.

Berikande med olika språk och kulturer

Carina Andersson betonar även vikten av att integrera personer med olika bakgrund, kultur och språk i vård- och omsorgsyrket.

– Att många av våra medarbetare är utlandsfödda och bär med sig olika språk och kulturer är berikande för våra verksamheter. Det har även stor betydelse för de omsorgstagare som själva kommer från ett annat land, säger hon.

Även Arbetsförmedlingen ser fram emot att påbörja samarbetet.

– Vi vill arbeta tillsammans för att på ett positivt sätt bidra till att de som får en möjlighet till introduktion på den svenska arbetsmarknaden hos Attendo kommer framåt i sin etablering, säger Alexandra Sjöberg, sektionschef på Arbetsförmedlingens arbetsgivarcenter i Stockholm.

Information från Arbetsförmedlingen

Categories: Svenska Taggar:
Kommentarer är avstängda.