Hem > Svenska > Arbetsförmedlingen övertar praktikplatser från Migrationsverket

Arbetsförmedlingen övertar praktikplatser från Migrationsverket

december 1st, 2016

Arbetsförmedlingen övertar praktikplatser från Migrationsverket

Migrationsverkets avsiktsförklaringar med några större arbetsgivare om praktikplatser övertas av Arbetsförmedlingen.

Därmed kan Arbetsförmedlingen få tillgång till fler praktikplatser för nyanlända som ska etablera sig på arbetsmarknaden.

Under det senaste året har Migrationsverket träffat avsiktsförklaringar med några stora arbetsgivare om ett större antal praktikplatser som skulle kunna bli verklighet i framtiden. Arbetsförmedlingen har nu påbörjat en diskussion med dessa företag om hur överenskommelserna kan utnyttjas för praktik inom etableringsuppdraget, det vill säga personer som har fått uppehållstillstånd.

I Migrationsverkets uppdrag har legat att erbjuda asylsökande organiserad sysselsättning, bland annat i form av praktikplatser. I budgetpropositionen för 2017 föreslås en ny och mer ändamålsenlig struktur för insatser under asyltiden, och att Migrationsverket från och med 2017 inte längre ska ansvara för svenskundervisning eller andra etableringsförberedande åtgärder.

– Från 1 januari 2017 börjar vi fasa ut praktikplatser för asylsökande. Från och med andra halvåret nästa år kommer Migrationsverket att ha betydligt kortare handläggningstider, cirka tre månader. Med den korta handläggningstiden finns inte längre behovet av praktikplatser och Migrationsverket kan istället koncentrera sig på kärnverksamheten, säger Mikael Ribbenvik, vikarierande generaldirektör, Migrationsverket.

Länsstyrelserna får istället ansvaret att samordna insatser som syftar till att stärka asylsökandes kunskaper i svenska och för andra etableringsfrämjande åtgärder.

– För oss innebär detta ett välkommet tillskott. Ska vi lyckas med vårt uppdrag att hjälpa nyanlända till arbete är vi beroende av att landets arbetsgivare kan och vill ta emot personer för olika arbetsplatsförlagda aktiviteter, säger Clas Olsson, bitr. generaldirektör, Arbetsförmedlingen.

Hur många praktikplatser det kan rör sig om som Arbetsförmedlingen får tillgång till är ännu inte fastslaget. Arbetsförmedlingen ska nu träffa de arbetsgivare som är berörda, för att träffa överenskommelser om hur det fortsatta samarbetet ska se ut och hur många man kan ta emot.

– Det är för tidigt att säga antalet praktikplatser som blir resultatet av dessa överenskommelser, men en gissning är det kan röra sig om ett par tusen platser under en flerårsperiod. Våra första kontakter med företagen har varit positiva och vi ser fram mot fortsättningen, säger Clas Olsson.

Categories: Svenska Taggar:
Kommentarer är avstängda.