Hem > Svenska > Enkät om bostadsdiskriminering riktad till dig som individ

Enkät om bostadsdiskriminering riktad till dig som individ

december 23rd, 2016

Enkät om bostadsdiskriminering riktad till dig som individ
Hej!
Malmö mot Diskriminering (MmD) arbetar med att ta fram en nationell verksamhetsplan för att kunna sprida kunskap och information om bostadsdiskriminering och för att tillgängliggöra juridisk hjälp till personer som utsätts för bostadsdiskriminering.

För att kunna göra detta så vill vi ha din hjälp! Vilka erfarenheter av bostadsdiskriminering har du och hur skulle du vilja få information och hjälp i dessa frågor?

Här kan du öppna enkäten

Malmö mot Diskriminering
Tfn: 072-01 27 487
Tfn: 040 – 636 51 40
www.malmomotdiskriminering.se
Facebook: Malmö mot Diskriminering

Categories: Svenska Taggar:
Kommentarer är avstängda.