Hem > Föreningar > Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

november 13th, 2018

Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Påverkas din organisation av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller annan liknande omständighet?
Från den 1 oktober 2018 kan trossamfund, ideella föreningar och stiftelser beviljas stöd under förutsättning att hotet är kopplat till föreningens verksamhetslokal och vissa villkor är uppfyllda.
Vem behandlar ansökningarna?
Vi på Kammarkollegiet har fått i uppdrag att pröva ansökningarna och fördela statsbidraget. Polisen är remissinstans.
Hur ansöker jag om bidrag?
Fyll i ansökningsblanketten till vänster på följande länk och skicka in den till oss. Ansökningsblanketten måste vara komplett och bilagor ska bifogas för att vi ska behandla din ansökan.

Adressen dit du ska skicka din ansökan är:
Kammarkollegiet
65180 Karlstad

Vid frågor kontakta
Försäkringsavdelningen
forsakring@kammarkollegiet.se
telefon: 054- 22 12 00

Läs mer om den nya stödordningen på regeringens webbplats.

Categories: Föreningar Taggar:
Kommentarer är avstängda.