Arkiv

Författararkiv

MUCF söker utrikes födda kvinnor för intervjuer om arbete och etablering

september 29th, 2020 Inga kommentarer

MUCF söker utrikes födda kvinnor för intervjuer om arbete och etablering

MUCF utreder hinder och möjligheter för unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet. Vi söker därför kvinnor i åldern 20–30 år som är födda utanför Sverige och kan tänka sig att bli intervjuade om sina erfarenheter. Vi är intresserade av att prata både med kvinnor som står utanför arbetsmarknaden och kvinnor som arbetar. Syftet med intervjuerna är att fånga upp unga kvinnors tankar och upplevelser.

I uppdraget ingår att belysa villkoren för tjejer som kommit till Sverige som ensamkommande barn samt tjejer med erfarenhet av hedersrelaterat våld och förtryck. Vi är därför särskilt intresserade av att komma i kontakt med kvinnor med sådana erfarenheter.

Läs mer om undersökningen och anmäl ditt intresse.

Om du har några frågor går det bra att höra av dig till amanda.nielsen@mucf.se.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Categories: Uncategorized Taggar:

HÄR ÄR VINNARNA AV UNGT KURAGE 2019

juni 10th, 2019 Comments off

HÄR ÄR VINNARNA AV UNGT KURAGE 2019

Varje år delar Raoul Wallenberg Academy ut utmärkelsen Ungt Kurage till unga personer i åldern 13 till 20 som gjort skillnad i sin vardag. Vi vill uppmärksamma unga som med små resurser gjort medmänsklig skillnad och visat prov på civilkurage och engagemang.

HÄR ÄR ÅRETS PRISTAGARE

Merlissa Sakr, 19 år, från Trollhättan åkte buss mot Vänersborg när en man som inte kunde tala svenska klev ombord. Mannen blev utsatt för rasistiska kommentarer av busschauffören. Merlissa visade civilkurage och sa ifrån när ingen annan gjorde det.

Muhammad J. Muhammadi, 19 år, från Vansbro har delat med sig av sina egna smärtsamma upplevelser från sin uppväxt i böckerna ”Ska vi dansa” och ”Jag står inte ut men jag slutar aldrig att kämpa”.

Matilda Karlsson Hjorth, 16 år, från Gnesta har på eget initiativ dragit igång Gnesta Pride. Matilda står upp för alla människors lika värde.

Leon Cadei, 15 år, från Västerås står upp mot rasismen inom, framför allt, hockeyns värld. Leon är själv mörkhyad och har vid ett flertal tillfällen fått höra rasistiska kommentarer och uttalanden på isen. Efter det senaste uttalandet bestämde Leon sig för att göra något åt saken och har polisanmält händelsen.

Stella Watkins och Tor Fåhraeus, 20 år, från Danderyd och Hägersten, räddade en man som föll genom isen i Stocksund. Stella och Tor larmade och visade oerhörd sinnesnärvaro och kunskaper i livräddning vilket räddade ett liv.

Årets vinnare har utsetts av en jury bestående av: Beata Kull, grundare av Lärargalan, Bilan Osman, utbildare och skribent på Expo, Jiloan Hamid, fotbollsspelare, Omid Mahmoudi, verksamhetsledare för Ensamkommandes Förbund, Oscar Zia, artist och radioprofil, Peter Svensson, grundare av Huskurage och Wendy Francis, utbildare och skribent. De har gått igenom förslag som skickats in från allmänheten och skolor.
Vinnarna får ta emot priset på en ceremoni på Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet, den 27:e augusti, på Fotografiska i Stockholm. De får utöver utmärkelsen göra en gemensam resa i Raoul Wallenbergs fotspår.

Categories: Svenska Taggar:

Civilsamhällesorganisationer riktar skarp kritik mot M/KD-budgeten

december 19th, 2018 Comments off

Civilsamhällesorganisationer riktar skarp kritik mot M/KD-budgeten

Företrädare för fyra ideella organisationer som arbetar med integrationsfrämjande åtgärder riktar i en debattartikel i Svenska Dagbladet skarp kritik mot beslutet att lägga ned Delegationen mot segregation. Beslutet innebär att satsningar på närmare en halv miljard på minskad segregation genom samverkan mellan civilsamhället och offentlig sektor nu uteblir.

– 400 000 människor fått uppehållstillstånd i Sverige de senaste tre åren. Det är nu det stora arbetet med integrationen börjar. Att då dra tillbaka satsningar inom det området är kortsiktigt och dumsnålt, säger Johan Bäckström, verksamhetschef för Kompis Sverige, en av de organisationer som undertecknat artikeln.

I artikeln påminner organisationerna om alla värdefulla insatser som gjordes av civilsamhället under flyktingvågen 2015 när det offentligas kapacitet inte räckte till. Man uppmanar nu landets politiker att stödja civilsamhället i arbetet för att även lösa den stora integrationsutmaning som Sverige står inför.

Satsningar på civilsamhället är väldigt goda investeringar för samhällsekonomin. Enligt färsk statistik från SCB uppgick värdet av den totala produktionen inom det civila samhället 2016 till 236 miljarder kronor. Betalningar från offentlig förvaltning till denna produktion var blygsamma 33 miljarder.

– Civilsamhället har förmågan och kapaciteten att skapa stora mervärden för samhället, inte minst inom integrationsområdet. Staten borde uppmuntra till ökad samverkan mellan offentlig och ideell sektor, vilket var ett av Delegationen mot segregations tydliga uppdrag. Moderaterna och Kristdemokraterna låter sitt ideologiska motstånd mot myndigheter stå i vägen för effektiva lösningar för bättre integration, avslutar Johan Bäckström.

Debattartikeln finns publicerad på svd.se och är undertecknad av företrädare för organisationerna Kompis Sverige, Hej Främling, Right to Play Sverige och IT-guide.

För mer information kontakta:
Johan Bäckström, verksamhetschef Kompis Sverige
073-2493706, johan.backstrom@kompissverige.se

Categories: Föreningar, Svenska Taggar:

Global Compact for Migration

december 11th, 2018 Comments off

Intergovernmental Conference on the Global Compact for Migration

Final draft

The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM)

The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration is expected to be the first, intergovernmentally negotiated agreement, prepared under the auspices of the United Nations, to cover all dimensions of international migration in a holistic and comprehensive manner. It presents a significant opportunity to improve the governance on migration, to address the challenges associated with today’s migration, and to strengthen the contribution of migrants and migration to sustainable development. The process to develop this Global Compact for Migration started in April 2017. The General Assembly will then hold an intergovernmental conference on international migration in December 2018 with a view to adopting the Global Compact.

The New York Declaration

For the first time on 19 September 2016 Heads of State and Government came together to discuss, at the global level within the UN General Assembly, issues related to migration and refugees. This sent an important political message that migration and refugee matters have become major issues in the international agenda. In adopting the New York Declaration for Refugees and Migrants, the 193 UN Member States recognized the need for a comprehensive approach to human mobility and enhanced cooperation at the global level and committed to:

protect the safety, dignity and human rights and fundamental freedoms of all migrants, regardless of their migratory status, and at all times;
support countries rescuing, receiving and hosting large numbers of refugees and migrants;
integrate migrants – addressing their needs and capacities as well as those of receiving communities – in humanitarian and development assistance frameworks and planning;
combat xenophobia, racism and discrimination towards all migrants;
develop, through a state-led process, non-binding principles and voluntary guidelines on the treatment of migrants in vulnerable situations; and
strengthen global governance of migration, including by bringing IOM into the UN family and through the development of a Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration

Annex II of the New York Declaration set in motion a process of intergovernmental consultations and negotiations culminating in the planned adoption of the Global Compact for Migration at an intergovernmental conference on international migration in 2018.

What are the aims of the Global Compact for Migration?

The Global Compact is framed consistent with target 10.7 of the 2030 Agenda for Sustainable Development in which Member States committed to cooperate internationally to facilitate safe, orderly and regular migration and its scope is defined in Annex II of the New York Declaration. It is intended to:

address all aspects of international migration, including the humanitarian, developmental, human rights-related and other aspects;
make an important contribution to global governance and enhance coordination on international migration;
present a framework for comprehensive international cooperation on migrants and human mobility;
set out a range of actionable commitments, means of implementation and a framework for follow-up and review among Member States regarding international migration in all its dimensions;
be guided by the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Addis Ababa Action Agenda; and
be informed by the Declaration of the 2013 High-Level Dialogue on International Migration and Development.

The development of the Global Compact for Migration – an open, transparent and inclusive process

The Modalities Resolution for the intergovernmental negotiations of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration outlines the key elements and timeline of the process. The Global Compact is being developed through an open, transparent and inclusive process of consultations and negotiations and the effective participation of all relevant stakeholders, including civil society, the private sector, academic institutions, parliaments, diaspora communities, and migrant organizations in both the intergovernmental conference and its preparatory process.

Categories: English Taggar:

Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

november 13th, 2018 Comments off

Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Påverkas din organisation av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller annan liknande omständighet?
Från den 1 oktober 2018 kan trossamfund, ideella föreningar och stiftelser beviljas stöd under förutsättning att hotet är kopplat till föreningens verksamhetslokal och vissa villkor är uppfyllda.
Vem behandlar ansökningarna?
Vi på Kammarkollegiet har fått i uppdrag att pröva ansökningarna och fördela statsbidraget. Polisen är remissinstans.
Hur ansöker jag om bidrag?
Fyll i ansökningsblanketten till vänster på följande länk och skicka in den till oss. Ansökningsblanketten måste vara komplett och bilagor ska bifogas för att vi ska behandla din ansökan.

Adressen dit du ska skicka din ansökan är:
Kammarkollegiet
65180 Karlstad

Vid frågor kontakta
Försäkringsavdelningen
forsakring@kammarkollegiet.se
telefon: 054- 22 12 00

Läs mer om den nya stödordningen på regeringens webbplats.

Categories: Föreningar Taggar:

Utländska barnäktenskap ska inte erkännas i Sverige

november 13th, 2018 Comments off

Utländska barnäktenskap ska inte erkännas i Sverige

Regeringen föreslår att reglerna kring utländska barnäktenskap ska skärpas. Lagändringarna innebär att utländska barnäktenskap som huvudregel inte ska erkännas i Sverige. Syftet med de skärpta reglerna är att säkerställa att alla som befinner sig i Sverige skyddas mot barnäktenskap. Ett enigt civilutskott föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

I Sverige får den som är under 18 år inte gifta sig. Men personer som flyttat till Sverige och ingått äktenskap utomlands har i stor utsträckning undantagits från förbudet mot barnäktenskap. Om personerna saknade anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks har äktenskapet i princip erkänts här.

Regeringens förslag innebär att utländska barnäktenskap som huvudregel inte ska erkännas i Sverige. Förbudet ska gälla oavsett vilken anknytning till Sverige som personerna hade när äktenskapet ingicks, eller hur gamla de är när frågan prövas av en myndighet. Om minst en av personerna fortfarande är ett barn vid prövningen ska det aldrig gå att göra undantag från förbudet. När personerna uppnått vuxen ålder får de själva aktivt välja om de vill ingå äktenskap eller inte.
Alla som befinner sig i Sverige får samma skydd

Civilutskottet håller med regeringen om att barnäktenskap är en skadlig sedvänja och anser att det är av stor vikt att alla som befinner sig i Sverige har samma rättsliga skydd mot sådana äktenskap. Civilutskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2019.
Kontaktperson för media

Miriam Kantor, föredragande på civilutskottet. Telefon: 08-786 66 44, e-post: miriam.kantor@riksdagen.se
Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 21 november
Ledamöter

Civilutskottets ledamöter
Dokument

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU4 Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap (Publiceras den 15 november)

Categories: Uncategorized Taggar:

EU-kommissionens meddelande om våldsbejakande extremism har granskats (KU12)

juni 7th, 2017 Comments off

EU-kommissionens meddelande om våldsbejakande extremism har granskats (KU12)

Konstitutionsutskottet har granskat EU-kommissionens meddelande om stöd till det förebyggande arbetet mot radikalisering som leder till våldsinriktad extremism.

Talmannen bestämde tillsammans med riksdagens gruppledare att riksdagen skulle granska EU-kommissionens meddelande.

I meddelandet beskriver kommissionen vad EU kan göra för att stödja medlemsstaterna när det gäller att förebygga radikalisering som leder till terrorism. Det handlar bland annat om att EU kan stödja forskning, kunskapsbyggande och nätverksarbete och att EU kan hjälpa till att motverka terroristpropaganda och hatpropaganda på internet och att främja ett inkluderande, öppet och motståndskraftigt samhälle.

Konstitutionsutskottet värdesätter kommissionens ambition att stödja medlemsstaterna i deras arbete med att förebygga våldsbejakande extremism och terrorism. Utskottet välkomnar olika kommunikationsinsatser för att sprida fakta och positiva motbudskap om vår demokrati. Utskottet vill samtidigt understryka vikten av att värna den svenska grundlagsreglerade informations- och yttrandefriheten.

Utskottet vill även understryka vikten av att rättsstatens principer efterlevs i allt arbete mot våldsbejakande extremism.

Riksdagen lade KU:s utlåtande till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Categories: Svenska Taggar:

Finlandssvenskar som nationell minoritet bör utredas

april 20th, 2017 Comments off

Finlandssvenskar som nationell minoritet bör utredas

Frågan om finlandssvenskarna ska erkännas som en nationell minoritet i Sverige behöver utredas. Det anser Konstitutionsutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att tillsätta en sådan utredning. SD reserverar sig mot förslaget.

En pågående utredning har i uppdrag att se över lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk för att säkra att gruppernas rättigheter efterlevs. Utredningen har inte fått något särskilt uppdrag om att utreda finlandssvenskarnas ställning. Därför tycker Konstitutionsutskottet att en ny utredning som analyserar om finlandssvenskarna ska erkännas som en nationell minoritet behövs. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om det.

Förslaget om tillkännagivandet bygger på motionsförslag från Moderaterna och Centerpartiet.
SD reserverar sig

Sverigedemokraterna tycker inte att ett tillkännagivande behövs och reserverar sig därför mot utskottsförslaget. Partiet anser att den finlandssvenska minoriteten räknas till den svenska nationen.
Kontaktperson för media

Anders Backlund, konstitutionsutskottet, telefon: 08-786 65 94, e-post anders.backlund@riksdagen.se
Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 3 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument
Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU16 Minoritetsfrågor (publiceras den 26 april)

Categories: Svenska Taggar:

30 Years of the CIVIS Media Prize

april 11th, 2017 Comments off

30 Years of the CIVIS Media Prize
27 programmes nominated – four prizes awarded

In 2017 CIVIS is celebrating a special anniversary – 30 years of the CIVIS Media Prize.

I would like to thank once again all those involved for their participation in the European competition of the CIVIS Media Prize this year.

CIVIS – Europe’s most important media prize for integration and cultural diversity will once again honour programmes on radio, in films, on television and on the internet. A total of 783 programmes from 24 EU states and Switzerland are participating in the European competition in 2017. 27 programmes are nominated for the prize ceremony in the Federal Foreign Office in Berlin – four prizes have already been awarded.

Overview of all nominated programmes:
www.civismedia.eu/downloads/2017_civis_nominees.pdf

The prize winners in the categories radio, film, television and internet will be announced publicly only during the CIVIS prize ceremony on the evening of the 1 June 2017.

The 2017 European CIVIS Media Prize will be awarded at a celebratory TV gala in the Federal Foreign Office in Berlin. The patrons are the Federal President of Germany, Frank-Walter Steinmeier, and the President of the European Parliament, Antonio Tajani. Around 400 top-quality guests from the fields of media and politics will attend the prize ceremony. The event will be presented by Ingo Zamperoni (ARD/Das Erste Tagesthemen).

Terror, war, and a constant stream of crises – The European competition of the CIVIS Media Prize 2017 convinces with moving contemporary accounts, information and fictional dramatisations. Many of the excellent-quality programmes address changes and the consequences of globalisation, war and migration – very specific worries and fears about more refugees, politically or religiously motivated extremism, terrorist attacks, imported conflicts, integration problems of all kinds. Violent radicalisation and the increasing networks between extreme right-wing groups and xenophobic parties are becoming ever clearer. At the same time there are numerous examples of successful integration and peaceful coexistence in Germany and Europe. The dramatic nervousness of the previous year is making way to a certain restraint in dealing with events. With 783 programmes submitted from 24 EU countries and Switzerland, the 2017 CIVIS Media Prize has achieved the second-highest number of submissions in the 30 years of its existence: ”For integration and cultural diversity – against racism and xenophobia”.

Thank you very much for your interest and participation in the 2017 CIVIS Media Prize!

I congratulate all nominees and prize winners.

Yours sincerely,

Michael Radix
Executive Director

CIVIS Media Foundation
for Integration and Cultural Diversity in Europe

Categories: English Taggar:

Flax – en flygande start till språk och kultur i Sverige

april 7th, 2017 Comments off

Flax – en flygande start till språk och kultur i Sverige ger grunderna i svenska, samhällsliv och kultur. Boken vänder sig framför allt till asylsökande och andra nyanlända.

Flax går i hög utsträckning de nyanlända till mötes. Faktatexter och introduktioner av språkliga moment är översatta till engelska, arabiska och persiska/dari (dari talas av de flesta från Afghanistan).

Syftet med översättningarna är dels att snabbt komma in i både språk och samhällsliv, dels att förmedla kulturella koder som det kan vara bra att känna till.

Många som undervisar nyanlända i grundläggande svenska har inte svensk lärarexamen. Därför finns extra stöd i form av Tips till läraren i anslutning till de olika momenten.

Ett starkt önskemål från nyanlända som medverkat i boken är att få ordlistor på ord inom olika vardagliga områden som att handla, besöka vårdcentralen och tala om familj och boende. Därför finns ordlistor samlade temavis och när de ska läras in passar vi på att träna grunderna i svenska. Till exempel står det inte bara flicka, äpple under bilderna, utan en flicka, ett äpple.

När man lär sig ett nytt alfabet måste man också träna att skriva. Därför är tanken att varje deltagare helst ska ha ett eget exemplar att arbeta och skriva i.

Bokens 160 teckningar är gjorda av en bildlärare från Irak.

Mer information och beställning via denna länk
LiberLäromedia

Categories: Asylum seekers, Svenska Taggar: