Arkiv

Arkiv för ‘Asylum seekers’ Kategori

Flax – en flygande start till språk och kultur i Sverige

april 7th, 2017 Comments off

Flax – en flygande start till språk och kultur i Sverige ger grunderna i svenska, samhällsliv och kultur. Boken vänder sig framför allt till asylsökande och andra nyanlända.

Flax går i hög utsträckning de nyanlända till mötes. Faktatexter och introduktioner av språkliga moment är översatta till engelska, arabiska och persiska/dari (dari talas av de flesta från Afghanistan).

Syftet med översättningarna är dels att snabbt komma in i både språk och samhällsliv, dels att förmedla kulturella koder som det kan vara bra att känna till.

Många som undervisar nyanlända i grundläggande svenska har inte svensk lärarexamen. Därför finns extra stöd i form av Tips till läraren i anslutning till de olika momenten.

Ett starkt önskemål från nyanlända som medverkat i boken är att få ordlistor på ord inom olika vardagliga områden som att handla, besöka vårdcentralen och tala om familj och boende. Därför finns ordlistor samlade temavis och när de ska läras in passar vi på att träna grunderna i svenska. Till exempel står det inte bara flicka, äpple under bilderna, utan en flicka, ett äpple.

När man lär sig ett nytt alfabet måste man också träna att skriva. Därför är tanken att varje deltagare helst ska ha ett eget exemplar att arbeta och skriva i.

Bokens 160 teckningar är gjorda av en bildlärare från Irak.

Mer information och beställning via denna länk
LiberLäromedia

Categories: Asylum seekers, Svenska Taggar:

Tidigarelagd åldersbedömning av asylsökande ensamkommande barn (SfU18)

april 5th, 2017 Comments off

Tidigarelagd åldersbedömning av asylsökande ensamkommande barn (SfU18)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att tidigarelägga åldersbedömningen i asylprocessen. Det innebär att Migrationsverket så tidigt som möjligt ska göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om ett ensamkommande asylsökande barns ålder. I samband med det ska den sökande erbjudas genomgå en medicinsk åldersbedömning.

En tidigarelagd åldersbedömning ska endast göras i osäkra fall, då det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år. Det ska vara frivilligt för den asylsökande att medverka i den medicinska åldersbedömningen. Det tillfälliga beslutet om ålder ska också vara möjligt att överklaga.

De nya reglerna om tidigarelagd åldersbedömning gäller inte personer vars ansökningar om uppehållstillstånd som har registrerats före 1 februari 2017.

Ändringarna i lagen börjar gälla den 1 maj 2017. Riksdagen sa nej till alla inkomna motioner i samband med ärendet.

Mer information här

Categories: Asylum seekers, Svenska Taggar:

Yhteisötaiteen projekti turvapaikanhakijoille — Community Arts Project for Asylum Seekers

januari 3rd, 2017 Comments off

Avoin taiteilijahaku: Yhteisötaiteen projekti turvapaikanhakijoille, haku 15.1.2017 mennessä

ANTI – Contemporary Art Festival järjestetään 16. kerran 18.-24.9.2017. Etsimme nyt 1-2 Suomessa asuvaa ja työskentelevää taiteilijaa toteuttamaan yhteisötaiteen projektin ja sen pohjalta paikkasidonnaisen teoksen festivaalille.

Mukaan voi hakea jo olemassa oleva työpari tai yksittäinen taiteilija. Olemme erityisen kiinnostuneita taiteilijoista, joilla on kokemusta monikulttuuristen yhteisöjen kanssa työskentelemisestä.

Projekti on osa Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön New Start Finland! -tutkimushanketta. Hankkeessa tutkitaan keinoja edistää aikuisten turvapaikanhakijoiden terveyttä, hyvinvointia ja kotoutumista. Taideprojektin osallistujiksi etsitään juuri turvapaikan saaneita ja suomalaisia 18-29-vuotiaita kuopiolaismiehiä. Taiteilijoilta vaaditaan sitoutumista New Start Finland! -hankkeen tutkimuksellisiin tavoitteisiin ja heidän tehtävänään on:

noin 12 työpajan ohjaaminen yhteisöosallistujille Kuopiossa huhti-lokakuussa 2017
yhteisötaideteoksen suunnitteleminen, ohjaaminen ja esittäminen ANTI-festivaalilla
työpäiväkirjan pitäminen
avustaminen tutkimuskyselyiden toteuttamisessa

projektin arviointi yhdessä tutkijoiden ja ANTI-festivaalin kanssa

Työ on projektiluontoista ajalla 1.3.-31.11.2017, ja kokonaistyömäärä vastaa noin kahden kuukauden kokopäivätyötä. Projektipalkka on noin 4 000 €/taiteilija. Työn aloittamisajankohta ja muu aikataulu ovat neuvoteltavissa. Projektin työkielinä ovat englanti ja suomi.

Kaikki hakemukset tulee lähettää sähköisen lomakkeen kautta englanniksi.

Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 15.1.2017.

Lisätietoja: antifestival.com

—————————————————————————-
Call for Artists: Community Arts Project for Asylum Seekers, deadline 15.1.2017

The 16th edition of ANTI – Contemporary Art Festival will take place between 18th and 24th September 2017 in Kuopio, Finland. We are now looking for 1-2 artists, living and working in Finland, to lead a community arts project and create a site-specific artwork to be presented at the festival.

Both existing working groups or individual artists may submit application. We are, particularly, interested in artists experienced working with multicultural communities.

The project is a part of the New Start Finland! research project at the University of Eastern Finland. New Start Finland! is researching ways to promote health, wellbeing and integration of adult asylum seekers. Both granted asylum seekers and Finnish in origin will be invited to participate in ANTI Festival’s project. The artists are expected to commit to the aims of the New Start Finland! research project and to:

lead up to 12 workshops for the target groups between April and October 2017
create, direct and present a community artwork at the ANTI – Contemporary Art Festival 2017
keep a work diary
assist the researchers in implementing surveys
take part in the project evaluation in collaboration with the researchers and ANTI Festival

This is a project work between 1st March and 31st November 2017, equivalent of around 2 months full-time job. The project fee is around 4 000 €/artist, and the working schedule will be negotiated individually. The working languages are English and Finnish.

All proposals must be sent using this electronic form https://anti.gruppo.fi/online-applications/index.php/survey/index/sid/575882/newtest/Y/lang/en and written in English. The proposal deadline is 15.1.2017.

More information: http://antifestival.com/en/call-for-artists-community-arts-project-for-asylum-seekers/

Categories: Asylum seekers Taggar:

Svarsfunktion om flyktingsituationen för kommuners socialtjänst

oktober 23rd, 2015 Comments off

Uppdrag till Socialstyrelsen att inrätta svarsfunktion om flyktingsituationen för kommuners socialtjänst

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta en svarsfunktion med uppgift att besvara frågor från, och ge stöd till, kommunernas socialtjänst med anledning av den rådande flyktingssituationen.

Svarsfunktionen ska utgå ifrån relevant lagstiftning och tillgänglig kunskap inom myndighetens ansvarsområden.

– Dagens flyktingssituation och ökningen av antalet ensamkommande barn som ansöker om asyl i Sverige, lägger stor press på den kommunala socialtjänsten, som uttryckt behov av stöd i olika frågor. Socialstyrelsens nya uppdrag kommer särskilt att gynna mindre kommuner, som ibland saknar egen kapacitet för att hantera dessa svåra frågor, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Socialstyrelsen ska lämna redovisning om uppdragets utförande i myndighetens kommande årsredovisning, avseende 2015.

Categories: Asylum seekers, Svenska Taggar: