Lammin Sullay Sesay

BIOGRAFI
Lammin Sullay Sesay är född 1965 i Lunsar, Sierra Leone. Han kom till Finland 1990 som utländsk student inom film och TV.
Sullay kom till Finland i en tid då "synen av en svart person fortfarande var som en dröm".

Egna verk:

Messages from Finland : the exciting book about the experiences of a foreign student. - Turku, Reindeer Books, 1996. - 254 s.

A magazine for foreigners? . - Turku, Reindeer Books, 1999. - 184 s. - (The exciting experiences of a foreign student ; 2) (A newcomer in Finland ; 2)

Life as a book publisher. - Turku, Reindeer Books, 1999. - 186 s. - (The exciting experiences of a foreign student ; 3)(A newcomer in Finland ; 3)

A search for survival. - Turku, Reindeer Books, 1999. - 184 s. - (The exciting experiences of a foreign student ; 4)(A newcomer in Finland ; 4)

A search for the right papers. - Turku, Reindeer Books, 1999. - 162 s. - (The exciting experiences of a foreign student ; 5)(A newcomer in Finland ; 5)

A search for peace & solutide. - Turku, Reindeer Books, 1999. - 162 s. - (The exciting experiences of a foreign student ; 6)(A newcomer in Finland ; 6)

Selected writings. - Turku, Reindeer Books, 1999. - 186 s. - (The exciting experiences of a foreign student ; 7)(A newcomer in Finland ; 7)

Even foreigners are trouble. - Turku, Reindeer Books, 1999. - (The exciting experiences of a foreign student ; 8)(A newcomer in Finland ; 8)

Dear executive. - Turku, Reindeer Books, 1999. - (The exciting experiences of a foreign student ; 9)(A newcomer in Finland ; 9)

A life of love, excitement and expectations. - Turku, Reindeer Books, 1999. - (The exciting experiences of a foreign student ; 10)(A newcomer in Finland ; 10)

Utgivare av:

Lamson's guide to the media in Finland 1997 / compiled and edited by Lammin Sullay. - Kaarina : Lamson's guides, 1997. - 576 s. - ISBN: ISBN 952-5234-13-4 (nid.). - 951-97561-1-6A (virh.)


Tillbaka till kultursidan

Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida juli 2000