Regeringen satsar 224 miljoner på idrott för nyanlända

April 14th, 2015 No comments
 • Regeringen satsar 224 miljoner på idrott för nyanlända
  Anslaget till nyanlända inom idrottsrörelsen stärks med 32 miljoner under 2015 och 64 miljoner årligen från och med 2016, skriver idrottsminister Gabriel Wikström och Gunilla Carlsson, vice ordförande i riksdagens kulturutskott.
  Regeringen 14 april 2015

 • Categories: Myndigheter Tags:

  “Kunskap rasismens värsta fiende”

  April 12th, 2015 No comments
 • Debatt
  “Kunskap rasismens värsta fiende”

  Genom kunskap kan vi bekämpa fördomar och rasism och här spelar högskolor och universitet en avgörande roll. Därför satsar vi bland annat på att sprida och utveckla det framgångsrika Toleransprojektet vidare samt skapa ett sammanhållet forskningsprogram om rasism för att motverka rekryteringen av människor till rasistiska organisationer, skriver Helene Hellmark Knutsson (S) och Alice Bah Kuhnke (MP).
  Göteborgs Posten 12 april 2015

 • Categories: Dagstidningar Tags:

  Hög nettoinvandring behövs

  April 10th, 2015 No comments

  Hög nettoinvandring behövs
  Det behövs en fortsatt hög nettoinvandring på 64 000 personer per år för att finansiera välfärden, visar Arbetsförmedlingens prognoser. Samtidigt ökar sysselsättningsgraden bland utrikesfödda med hög utbildning, medan de som har kort utbildning får allt svårare att hitta ett arbete.
  Rapport från Arbetsförmedlingen 10 april 2015

  Categories: Myndigheter Tags:

  Regeringen satsar 52 miljoner på romers inkludering

  April 8th, 2015 No comments
 • Regeringen satsar 52 miljoner på romers inkludering
  Sverige ska vara ett land där alla behandlas lika. Men så ser det inte ut i dag. För att inkludera romerna tillförs nu därför 13 miljoner kronor årligen, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).
  Regeringen 8 april 2015

 • Categories: Myndigheter Tags:

  Dags att tillfälligt stoppa invandringen

  April 5th, 2015 No comments
 • Dags att tillfälligt stoppa invandringen
  Invandringen och integrationen börjar likna ett fiasko. Människor i tiotusental väntar i förtvivlad sysslolöshet på en oviss framtid, statsfinansiellt skenar ett tåg mot stupet, nationellt grävs klyftor av moralisk natur som skiljer överheten från folket, storstäder från landsort, city från förorter och rika kommuner från fattiga, skriver Bert Torekull.
  Expressen 5 april 2015

 • Categories: Dagstidningar Tags:

  Är det otänkbart att förbjuda tiggeri? – En dyr lösning att bygga tillfälliga hus

  April 4th, 2015 No comments

 • Är det otänkbart att förbjuda tiggeri?
  E tt nytt, parallellt, samhälle är på väg att etableras i Sverige. Det är möjligt att förbjuda tiggeri i Sverige, och samtidigt kombinera det med hjälp på plats i Rumänien, skriver tidigare juristen Mats Holmerson och ekonomen Bo Krantz, numera pensionerade.
  Svenska dagbladet 4 april 2015

 • En dyr lösning att bygga tillfälliga hus
  Att bygga tillfällig bostäder diskuteras nu för att klara bostadskrisen, och husrum för alla nyanlända invandrare. Men så kallade modulhus blir varken billigare eller snabbare än vanliga hus, skriver Björn Wellhagen och Lennart Weiss.
  Svenska dagbladet – Brännpunkt – 4 april 2015

 • Categories: Dagstidningar Tags:

  Utvisad till döds

  April 4th, 2015 No comments
 • Utvisad till döds
  Om livet för en irakier som sökte skydd i Sverige, men som fick avslag på sina asylansökningar, och som sedan dog när han skulle utvisas. Hör honom själv berätta om livet som aldrig fick börja under hans 8 år i Sverige. Det gör han i en intervju som Konflikt gjorde med honom innan han dog. Hör också om det livsfarliga samarbetet med amerikanerna i Bagdad och hans vänner berättar om livet på den frisörsalong söder om Stockholm där han jobbade.
  Sveriges Radio P1 4 april 2015

 • Categories: Radio-TV-media Tags:

  Flyktingmottagandet är på väg att kollapsa

  April 3rd, 2015 No comments
 • Flyktingmottagandet är på väg att kollapsa
  De närmaste fyra åren behövs 35 000 nya bostäder per år bara åt dem som fått uppehållstillstånd. Samtidigt är bostadsbristen redan akut på många platser.
  Expressen 3 april 2015

 • Categories: Dagstidningar Tags:

  ”­Förintelsen av ­romer behöver en minnesdag”

  March 26th, 2015 No comments
 • ”­Förintelsen av ­romer behöver en minnesdag”
  Bryssel. Erkänn folkmordet på Europas romer under Förintelsen och inrätta en särskild minnesdag. Det föreslår EU-parlamentarikern Soraya Post i??en resolution som får brett stöd, men Sverigedemokraterna säger nej.
  Dagens nyheter 26 mars 2015

 • Categories: Dagstidningar Tags:

  Amanda Björkman: Att slänga passet ska inte löna sig

  March 25th, 2015 No comments
 • Amanda Björkman: Att slänga passet ska inte löna sig
  Få asylsökande uppvisar giltiga identitetshandlingar. Och de som gör det missgynnas, så som Migrationsverket arbetar i dag.
  Dagens nyheter 24 mars 2015

  Massmedias redaktör: problematiken är inte ny. Jesús Alcalá skrev 1988 en bok “icke tilräckliga skäl” där passfrågan behandlades.

 • Categories: Dagstidningar Tags: