Archive

Archive for the ‘Tidskrifter’ Category

Ensamkommande som tar sina liv räknas inte

February 21st, 2017 Comments off
 • Ensamkommande som tar sina liv räknas inte
  Personer utan de fyra sista siffrorna i personnumret förs inte in i aktuell statistik över suicid. Vi vet alltså inte hur många självmord som skett bland nyanlända. Inte vilken ålder de hade, kön, nationalitet eller varför de befann sig i Sverige.
  Social politik 8 februari 2017

 • Categories: Tidskrifter Tags:

  När kritik av normkritiken bryter mot normen

  September 22nd, 2016 Comments off
 • När kritik av normkritiken bryter mot normen
  På Utbildningsradion har normkritiken blivit policy – vad händer då med kritikern?
  Reportern fick i uppdrag att göra ett program om normkritik. Han ville intervjua både förespråkare och kritiker. Men när han också ville ställa frågor till den egna företagsledningen om organisationens normkritiska normer tog det stopp. Nu har reportern fått lämna företaget. Dan Korn frågar sig om normkritiken har blivit en dogm.
  Kvartal vol. 2 2016, 21 september 2016

 • Categories: Tidskrifter Tags:

  Folkmordet på romer bortglömt

  September 15th, 2016 Comments off
 • Folkmordet på romer bortglömt
  Trots att en stor del av Europas romska befolkning utplånades under andra världskriget finns inte mycket skrivet om deras öden. Nu först berättas deras historia.
  Journalisten och författaren Monica Hirsch har under två år samlat vittnesmål från överlevande romer och barn och barnbarn till överlevande i boken Det tysta arvet.
  Social politik 3-2016

 • Categories: Tidskrifter Tags:

  Barn på flykt, barn som försvinner

  February 3rd, 2016 Comments off
 • Barn på flykt, barn som försvinner
  Drygt 400 ensamkommande barn försvann eller avvek under förra året. Svåra att nå och hjälpa. Men så länge barn försvinner till tiggeri, drogmissbruk, prostitution, tvångsarbete och kriminalitet får ingen ge upp.
  Socialpolitik 3 februari 2016

 • Categories: Tidskrifter Tags:

  Motståndets och exilens estetik

  January 29th, 2016 Comments off
 • Motståndets och exilens estetik
  Det hör till undantagen i världslitteraturen att en författare skriver på andra språk än sitt modersmål. Likt Samuel Beckett, Joseph Conrad, Rainer Maria Rilke och Vladimir Nabakov hör också den tjeckisk-svenska författaren Peter Weiss (1916-1982) till den sällsynta gruppen av bilinguala författare.
  Tidningen Kulturen 29 januari 2016

 • Categories: Tidskrifter Tags:

  ”Sverige och Finland är som natt och dag”

  October 18th, 2015 Comments off
 • ”Främlingsfientligheten får oproportionerligt stort utrymme i medierna”
  ”Om tvåhundra människor ställer sig i en människomur [för att demonstrera mot flyktingmottagande i Torneå] ska man ändå komma ihåg att det bor ungefär 10.000 personer i det här området. Vem intervjuar dem? Sannfinländarna och främlingsfientligheten får oproportionerligt mycket utrymme i medierna.”
  BiS 17 oktober 2015

 • ”Sverige och Finland är som natt och dag”
  Den finländska författaren Rosa Liksom växte upp tre mil från en gräns som den här hösten blivit symbol för både flyktingkrisen och främlingsfientlighet. Philip Teir har träffat den dubbelt Sverigeaktuella författaren.
  Dagens nyheter 17 oktober 2015

 • Categories: Dagstidningar, Tidskrifter Tags:

  Flyktingvänner har kommit ut!

  September 10th, 2015 Comments off
 • Flyktingvänner har kommit ut!
  Äntligen handlar bevakningen i svenska medier kring asyl, flyktingfrågor och invandring om något annat än vad SD tycker.
  Socialpolitik 8 september 2015

 • Categories: Tidskrifter Tags:

  ”Invandring ska få kosta”

  June 4th, 2015 Comments off
 • ”Invandring ska få kosta”
  En generös flyktinginvandring kostar ungefär lika mycket som biståndet. Och det har vi råd med anser national­ekonomen Joakim Ruist.
  Socialpolitik 4 juni 2015

 • Categories: Tidskrifter Tags:

  En fråga för EU – och oss

  December 9th, 2014 Comments off
 • En fråga för EU – och oss
  Ett värdigt bemötande i Sverige gör inte att vi invaderas av fattiga. Men långsiktigt måste EU kräva att Rumänien tar ansvar för alla sina medborgare.
  Socialpolitik nr 4-2014, 9 december 2014

 • Categories: Tidskrifter Tags:

  Integration av flyktingar

  October 24th, 2014 Comments off
 • Tidig integration av flyktingar möjlig
  Flyktingar med nya uppehållstillstånd mår bättre i flera avseenden än svenskar. Att komma i jobb och utbildning är viktigare än att tas omhand. Det visar en studie från Centrum för klinisk forskning i samarbete med Asylhälsan i Västerås.
  SOcialnytt 24 oktober 2014

 • Categories: Tidskrifter Tags: