Home > Organisationer > Organisationer 9 Juni 2010

Organisationer 9 Juni 2010

June 9th, 2010
 • VFU på SFI föder idéer
  Många blivande folkhälsopedagoger testar arbetslivet på Svenska för invandrare, SFI. ”Nu känner jag att jag har valt rätt utbildning”, säger förstaårsstudenten Ebba Holmberg som gör Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, med två kursare.
  Högskolan Kristianstad 9 Juni 2010

 • “Asylsökande ska få arbeta från första dagen i Sverige”
  Vi måste ta tillvara människors drivkraft att arbeta. Därför möjliggör regeringen, från och med 1 augusti, för asyl­sökande att jobba från dag ett. På så sätt förstärks arbetslinjen ytterligare samtidigt som integrationen underlättas. Detta, kombi­nerat med kortare handläggningstider, gör att asylpolitiken blir mer human, skriver migrationsminister Tobias Billström.
  Regeringen 9 Juni 2010

 • Categories: Organisationer Tags:
  Comments are closed.