Archive

Posts Tagged ‘antidiskrimineringsbyråer’

Nationella minoriteter och antidiskrimineringsbyråer

March 8th, 2013 Comments off
 • Positiv utveckling för nationella minoriteters rättigheter
  Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har i uppdrag att följa upp hur lagen om de fem nationella minoriteternas rättigheter efterlevs.
  I den årsrapport som nu överlämnats till regeringen framgår det att arbetet har utvecklats inom flera områden, men bara i vissa delar av Sverige.
  Länsstyrelsen i Stockholm 8 mars 2013

 • 15 antidiskrimineringsbyråer får 11,5 miljoner
  Ungdomsstyrelsen har, på regeringens uppdrag, beslutat om bidrag på 11,5 miljoner kronor till 15 antidiskrimineringsbyråer från norr (Luleå och Umeå) till söder (Helsingborg och Malmö). De arbetar med att ge råd och stöd i diskrimineringsfrågor och med att informera om hur diskriminering kan motverkas. Sammanlagt sökte 29 organisationer om bidrag för antidiskrimineringsverksamhet.
  Vilka som får bidrag kan du se här
  Ungdomsstyrelsen 8 mars 2013