Archive

Posts Tagged ‘Arbetsförmedlingen’

Ökade chanser till arbete med etableringsuppdraget

November 21st, 2012 Comments off

Ökade chanser till arbete med etableringsuppdraget
Etableringsuppdraget för nyanlända ökar chanserna till arbete ju längre tid de deltar i programmet. Bland dem som deltagit mindre än sex månader har bara några procent arbete utan stöd, nystartsjobb eller instegsjobb. Men bland dem som deltagit i mer än 18 månader har 8 procent arbete, 8 procent nystartsjobb och 14 procent instegsjobb.
Arbetsförmedlingen 21 november 2012

Categories: Myndigheter Tags: