Archive

Posts Tagged ‘arbetskraftsinvandring’

Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

September 6th, 2013 Comments off

Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

Ds 2013:57
Utgiven: 6 september 2013
Typ: Departementsserien (Ds)
Avsändare:Justitiedepartementet

Ladda ner Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring, Ds 2013:57 (pdf 479 kB)

Sammanfattning
I promemorian lämnas förslag till vissa åtgärder som syftar till att upptäcka och stoppa missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.

Det föreslås regler som innebär att det införs en sanktionerad skyldighet för arbetsgivare att lämna uppgift till Migrationsverket om de anställningsvillkor som gäller för utländska arbetstagare som beviljats arbetstillstånd enligt reglerna för arbetskraftsinvandring.

Det föreslås också att Migrationsverket under löpande tillståndstid ska få möjlighet att utföra efterkontroller avseende beviljade arbetstillstånd.

Migrationsverket ska vidare kunna medges direktåtkomst till uppgifter i Skatteverkets beskattningsdatabas, Kronofogdemyndighetens utsöknings- och indrivningsdatabas samt Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens socialförsäkringsdatabas.

Det föreslås slutligen kompletterande bestämmelser om återkallelse av uppehållstillstånd som beviljats för arbete om förutsättningarna för arbetstillståndet inte längre är uppfyllda, eller det arbete som arbetstillståndet beviljats för inte påbörjats inom rimlig tid. I samband därmed föreslås också att den s.k. omställningsperioden i vissa fall ska vara fyra månader i stället för tre.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2014.
Regeringen, Justitiedepartementet 6 september 2013

Dagstidningar 8 November

November 8th, 2009 Comments off
 • Gör porten vid
  I mer än ett kvartssekel har Sverige sagt nej till arbetskraftsinvandring. Numera blåser de politiska vindarna i en annan riktning. Det är mycket välkommet.
  DN 2009-11-08

 • Skolan: Medborgarkunskap i lera
  Signerat – Henrik Berggren.
  DN 2009-11-08

 • Många ljus tändes i mörkret
  Ljusnan 2009-11-08