Archive

Posts Tagged ‘diskriminering’

Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering

November 27th, 2012 Comments off

Cathrine Lilja Hansson utreder aktiva åtgärder

Chefen för Arbetsdomstolen Cathrine Lilja Hansson har utsetts till särskild utredare när det gäller aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Syftet med utredningen är att ge förslag på hur det fortsatta arbetet med aktiva åtgärder ska kunna bedrivas på det mest ändamålsenliga sättet.

Cathrine Lilja Hansson är jurist och har sedan 2006 varit ordförande i Arbetsdomstolen (AD). Från och med i maj i år är hon också AD:s administrativa chef. Hon har tidigare varit rättschef i såväl Arbetsmarknadsdepartementet som Näringsdepartementet.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2013.

Kontakt:
Lena Hallerby
Pressekreterare hos Erik Ullenhag
070-301 47 90

Se även informationen om utreddningen “Effektivare arbete mot främlingsfientlighet” som lämnade sin slututredning den 9 november 2012.

http://immi.se/massmedia/?p=5019

Categories: Myndigheter Tags: