Archive

Posts Tagged ‘DO’

Ny diskrimineringsombudsman (DO) utsedd

June 23rd, 2011 Comments off

Regeringen har beslutat att anställa Agneta Broberg som ombudsman och chef för Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Agneta Broberg är jur kand och arbetar sedan 2006 som avdelningschef och tillika ställföreträdande konsumentombudsman vid Konsumentverket i Karlstad. Innan dess var hon tillförordnad rådman vid Göteborgs tingsrätt. Dessförinnan assessor vid samma tingsrätt liksom tillförordnad hovrättsassessor vid Hovrätten för Västra Sverige. Agneta Broberg har även arbetat som affärsjurist och haft egen juridisk verksamhet i Göteborg och Dubai.

Agneta Broberg tillträder sin befattning den 1 oktober 2011 och förordnandet gäller fram till och med den 30 september 2017.

Categories: Organisationer, Rasism Tags: