Archive

Posts Tagged ‘Europa’

17 juli 2009 – internet

July 17th, 2009 Comments off
  • Vidarebosättning ska lätta flyktingtryck
    EU:s asylpolitik stod på agendan under torsdagseftermiddagen vid medlemsländernas möte om Stockholmsprogrammet.
    Asylfrågorna är ett politiskt känsligt område och hur asylsökanden tas emot i de olika EU-länderna skiljer sig stort.
    Europaportalen 17 juni 2009

  • Categories: Nya media Tags: ,