Archive

Posts Tagged ‘finska’

Åtta nya förvaltningskommuner för finska

December 20th, 2012 Comments off

Åtta nya förvaltningskommuner för finska

Regeringen beslutade på torsdagen att efter ansökan ansluta åtta nya kommuner till förvaltningsområdet för finska. De åtta kommunerna är Borlänge, Enköping, Finspång, Luleå, Motala, Sandviken, Uddevalla och Örebro.

Att ingå i förvaltningsområdet för finska innebär att kommunen ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på finska. Enskilda medborgare får också möjlighet att använda sitt språk i kontakter med kommunen och med myndigheter. Kommunen erhåller statsbidrag för de merkostnader som beslutet innebär.

Förvaltningsområdena för finska omfattar efter dagens beslut om utvidgning sammanlagt 48 kommuner.

– Regeringens minoritetspolitiska strategi har medfört att det minoritetspolitiska arbetet har fördjupats och att det på allvar bedrivs i allt fler kommuner. Nu handlar det om att förvaltningskommunerna ska göra verklighet av de krav som ställs i minoritetslagen, exempelvis att äldre människor ska kunna ha möjlighet att välja ett äldreboende där finska eller andra minoritetsspråk talas, säger integrationsminister Erik Ullenhag, som även har ansvar för minoritetsfrågorna.

Beslutet gäller från den 1 februari 2013.
Arbetsmarknadsdepartementet

http://www.regeringen.se/sb/d/16313/a/206338

Categories: Myndigheter Tags: