Archive

Posts Tagged ‘förorten’

Dagstidningar 23 maj 2013

May 23rd, 2013 Comments off
 • Medborgarnas engagemang nyckeln
  Medan Sverigedemokraterna talar om utegångsförbud och undantagstillstånd är forskare och polis överens om att det är andra metoder som krävs för att stoppa upploppen i Husby.
  Svenska dagbladet 23 maj 2013

 • Alexandra Pascalidou: Killarna kanaliserade sin ilska genom att krossa och bränna
  Det brinner bilar i Husby. Killar kastar stenar. Det är beklagligt och förkastligt och kortsiktigt och kontraproduktivt och en massa andra fördömande fraser. Och det är givetvis föräldrarnas ansvar också. Föräldrar som för länge sen förlorat makten över sitt eget liv och sina egna barn.
  Dagens nyheter 23 maj 2013

 • Bra för integrationen att tillåta lägre löner
  Sverige dessutom är sämst i hela OECD på integration. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda är större här än i något annat OECD-land, enligt en ny rapport som publiceras idag. Rapportförfattaren Fredrik Segerfeldt skriver att lägre löner kan vara en viktig ingång till arbetsmarknaden.
  Svenska dagbladet 23 maj 2013

  Se även hela DN:s artikelserie om upploppen på Upplopp i förorterna.

 • Categories: Dagstidningar Tags: