Archive

Posts Tagged ‘Hedersrelaterat våld’

Heder ur brottsofferperspektiv

January 10th, 2013 Comments off

Heder ur brottsofferperspektiv
2013-01-10 | Linnéa Bruno
Den svenska debatten om hedersrelaterat våld är på väg bort från polariseringen mellan de som menar att våldet uteslutande kan förstås inom ramarna för så kallad hederskultur, och de som hävdar en ensidig könsmaktsförståelse. Feministiskt Initiativs Linnéa Bruno ser skäl till försiktig optimism och redogör för de politiska förslag som just nu utvecklas inom partiet.
Feministiskt perspektiv 10 januari 2013

13 juli 2010

July 13th, 2010 Comments off
  • Nya uppgifter om mordet på Abbas Rezai
    En av bröderna till den man som dömdes för det brutala hedersmordet på Abbas Rezai i Högsby 2005 hävdar att hans bror är oskyldig till mordet.
    Dagens nyheter 13 juli 2010