Archive

Posts Tagged ‘nyanlända flyktingbarn’

29 September 2009

September 29th, 2009 Comments off
  • Ny mottagning ska öppna dörren
    Barn som kommit nyanlända till Sverige ska beredas bättre möjligheter att komma in i den svenska skolundervisningen i Örebro. Därför startades i förra veckan något som kallas för Perrongen.
    SR P4 Örebro 2009-09-28

  • Anders Hellström, doktor i statsvetenskap om SDs påverkan på debatten: “En tryckkokare som väntar på att explodera”
    Härförleden valde Aftonbladet att införa ett stopp mot Sverigedemokraternas (SD) valannonser. I ett utspel den 17 september varnas för att Sverige riskerar bli som Danmark där en konsekvent ickehållning till Dansk Folkeparti (DF) givit Pia Kjaersgaard fritt spelrum att exploatera främlingsfientliga stämningar.
    SVT Debatt 2009-09-29